Học viện

Học viện Khoa học xã hội: ra mắt Cổng thông tin điện tử

Ngày đăng: 20/11/2018 | Lượt xem: 388

Ngày 20 tháng 11 năm 2018, tại trụ sở Học viện Khoa học xã hội, Học viện Khoa học xã hội ra mắt Cổng thông tin điện tử - đây là thành quả sau một thời gian tìm hiểu, nghiên cứu của Ban Giám đốc, cán bộ Phòng Ứng dụng Công nghệ thông tin và các đơn vị liên quan để xây dựng một cổng thông tin hiện đại, cung cấp thông tin hiệu quả và tối ưu tương tác với người sử dụng.

PGS.TS. Hồ Việt Hạnh - Phó Giám đốc Học viện Khoa học xã hội

giới thiệu ra mắt Cổng thông tin điện tử Học viện Khoa học xã hội

Sự kiện ra mắt Cổng thông tin điện tử Học viện Khoa học xã hội được ghi nhận là lần nâng cấp với quy mô lớn nhất về giao diện, nội dung, các thiết bị lưu trữ. Hạng mục “Xây dựng Cổng thông tin điện tử Học viện Khoa học xã hội” là hợp phần trong dự án “Tăng cường năng lực nghiên cứu và đào tạo sau đại học tại Học viện Khoa học xã hội”. Có thể nói, cổng thông tin điện tử Học viện Khoa học xã hội có ý nghĩa quan trọng trong việc quảng bá Học viện đến mọi tầng lớp đối tượng trong và ngoài nước. Chính vì vậy, Hạng mục “Xây dựng Cổng thông tin điện tử Học viện Khoa học xã hội”  được ban Lãnh đạo Học viện Khoa học xã hội hết sức quan tâm, coi đây là hạng mục trọng tâm của dự án, là điểm nhấn để góp phần đưa Học viện Khoa học xã hội tham gia vào cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4.

Sau một thời gian triển khai phát triển Cổng thông tin mới của Học viện KHXH đã hoàn thiện với 1 cổng chính và 5 cổng thành phần: 03 cổng thông tin dành cho các cơ sở Học viện KHXH tại 3 miền, cổng thông tin điện tử bằng tiếng Anh, cổng thông tin Tạp chí Nhân lực khoa học xã hội và cổng thông tin Nội bộ.

Theo đó, việc nâng cấp Cổng Thông tin điện tử Học viện Khoa học xã hội sẽ bao gồm các tính năng:

Thứ nhất, giao diện mới đảm bảo tính hiện đại, các khối tin hiển thị phong phú hơn, đa dạng và đẹp mắt.

Thứ hai, đáp ứng phong phú các tính năng tìm kiếm; tra cứu tài liệu; chuyên mục dành cho người học… Đặc biệt, bạn đọc có thể tra cứu “tài nguyên thư viện” của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam trực tiếp trên Cổng Thông tin điện tử của Học viện Khoa học xã hội.

Thứ ba, thiết kế và đưa vào sử dụng trang thông tin điện tử tiếng Anh nhằm đáp ứng nhu cầu đăng tải các thông tin giới thiệu, quảng bá Học viện trong Khu vực và Thế giới.

Thứ tư, mở các chuyên mục dành riêng cho các Khoa và các tiểu mục nhằm giới thiệu về hoạt động đào tạo - nghiên cứu, hợp tác đào tạo và các hoạt động khác thuộc Khoa.

Thứ năm, xây dựng 05 cổng thành phần dành cho các cơ sở thuộc Học viện Khoa học xã hội tại Thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Đà Nẵng, thành phố Buôn Mê Thuột; Cổng Nội bộ và Cổng Tạp chí Nhân lực khoa học xã hội.

Việc triển khai nâng cấp đổi mới Cổng thông tin điện tử của Học viện là rất cần thiết và quan trọng trong việc nâng cao truyền thông, quảng bá, giao tiếp giữa Học viện với các đối tác, với xã hội. Bên cạnh đó, đối với Học viện Khoa học xã hội, việc ứng dụng công nghệ thông tin trong bối cảnh hiện nay là tất yếu và cần đẩy mạnh để góp phần nâng cao chất lượng đào tạo của Học viện với xu thế hội nhập; qua đó, khẳng định vị thế uy tín trong chặng đường phát triển của Học viện với phương châm “Thân thiện - Chuyên nghiệp - Phát triển”.

Tin: Mai Hoa

Ảnh: Mai Hoa