Đảng bộ

Đảng bộ Khoa học xã hội: Hội nghị Tổng kết công tác Đảng năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024

Ngày đăng: 29/12/2023 | Lượt xem: 470

Ngày 28/12/2023, Đảng bộ Học viện Khoa học xã hội tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2023 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2024; Tới dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Huy Hoàng- Bí thư Đảng ủy Học viện Khoa học xã hội – Chủ tịch Hội đồng Học viện Khoa học xã hội; đồng chí Bùi Nguyên Khánh – Phó Giám đốc Phụ trách Học viện Khoa học xã hội; các đồng chí đảng ủy viên; Đại diện Ban Chấp hành Công đoàn; đại diện BCH Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh; các đồng chí là cảm tình đảng và toàn thể đảng viên của Đảng bộ tham dự.

 

Đồng chí Nguyễn Huy Hoàng – Bí thư Đảng ủy Học viện Khoa học xã hội,

Chủ tịch Hội đồng Học viện phát biểu tại hội nghị

Đồng chí Vũ Mạnh Toàn – Phó bí thư Đảng ủy

trình bảy báo cáo tổng kết xây dựng Đảng năm 2023, triển khai nhiệm vụ Đảng bộ năm 2024

Thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ, đồng chí Vũ Mạnh Toàn – Phó Bí thư Đảng ủy trình bày Báo cáo tổng kết xây dựng Đảng năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Báo cáo nhấn mạnh: Năm 2023, Đảng bộ Học viện KHXH đã tập trung lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm theo Nghị quyết năm trên nhiều lĩnh vực như: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy; Công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị; Công tác xây dựng đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức; Công tác tổ chức xây dựng Đảng; Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỉ luật đảng; Công tác dân vận và lãnh đạo các đoàn thể. Đảng ủy Học viện đã lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các mặt hoạt động của Học viện, quan tâm đến công tác bồi dưỡng tư tưởng, lập trường của cán bộ, đảng viên. Đảng ủy đã quán triệt, triển khai tất cả các Nghị quyết, Chương trình, Kế hoạch hoạt động của BCH TW Đảng, Đảng ủy Khối và Đảng ủy Viện Hàn lâm tới tất cả các đảng viên trong Đảng bộ, Chi bộ và người lao động trong Học viện. Tất cả đảng viên và người lao động đều hiểu rõ các nội dung, kế hoạch, chương trình để thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao và quy chế, quy định của cơ quan. Bên cạnh đó, báo cáo cũng nghiêm túc chỉ ra những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân của những mặt tồn tại, hạn chế đó trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện các nhiệm vụ của Đảng bộ trong năm 2023; đồng thời, nhận diện những khó khăn, thách thức trong bối cảnh mới về công tác đào tạo và tổ chức của đơn vị. Đảng bộ Học viện xác định phương hướng trọng tâm là lãnh đạo, chỉ đạo Học viện thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ chính trị của cơ quan, trong đó Đảng bộ cần có sự tăng cường về tổ chức, đổi mới cách thức lãnh đạo nhằm nâng cao hơn nữa vai trò lãnh đạo toàn diện của cấp ủy đảng (Đảng ủy, Chi ủy); đồng thời, nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác lãnh đạo trên mọi phương diện; tiếp tục củng cố và hoàn thiện bộ máy tổ chức, nâng cao hiệu quả hoạt động của Học viện; kiện toàn Ban Giám đốc, kiện toàn đội ngũ lãnh đạo, quản lý các đơn vị của Học viện; tiếp tục triển khai các phương án xây dựng đội ngũ giảng viên cơ hữu đáp ứng yêu cầu duy trì mã ngành đào tạo; tăng cường sự đoàn kết, giữ vững kỷ cương và tiếp tục xây dựng Đảng bộ Học viện thành một Đảng bộ phát triển toàn diện, trong sạch, vững mạnh.

Đồng chí Bùi Nguyên Khánh – Phó Giám đốc phụ trách phát biểu tại Hội nghị

Toàn cảnh Hội nghị

Đồng chí Hồ Việt Hạnh – Tổng biên tập Tạp chí Nhân lực Khoa học xã hội phát biểu tại Hội nghị

Đồng chí Hồ Sỹ Sơn phát biểu tại Hội nghị

Đồng chí Nguyễn Ngọc Toàn phát biểu tại Hội nghị

Đồng chí Nguyễn Thị Bích Hạnh phát biểu tại Hội nghị

Đồng chí Lê Anh Tuấn phát biểu tại Hội nghị

Tại Hội nghị, nhiều ý kiến phát biểu thảo luận của đảng viên làm rõ hơn về các mặt mạnh và hạn chế qua một năm công tác của Đảng bộ: Đảng ủy Học viện KHXH cần chỉ đạo sát sao hơn nữa, định hướng về chủ chương và đường lối phát triển của Học viện trong bối cảnh hiện nay; đồng thời phát huy vai trò đầu tầu, tiền phong, gương mẫu của người đảng viên trong mọi hoạt động, đổi mới sinh hoạt các chi bộ, toàn Đảng bộ cần chú trong triển khai gắn sinh hoạt chi bộ với sinh hoạt chuyên môn, đi vào thực chất, giải quyết có hiệu quả các vấn đề đặt ra từ thực tiễn. Các ý kiến của các đại biểu đều nhấn mạnh nhiệm vụ của Đảng bộ cần làm trong năm 2024

Kết thúc Hội nghị, toàn thể đảng viên thuộc Đảng bộ đã biểu quyết thông qua Bản Nghị quyết với quyết tâm thực hiện tốt phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2024.

Đảng bộ chụp ảnh lưu niệm

 

Tin: Minh Nguyệt

Ảnh: Minh Nguyệt

In bài viết