Đảng bộ

Đảng bộ Học viện Khoa học xã hội tham dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Ngày đăng: 29/03/2021 | Lượt xem: 1386

Trong hai ngày 27 và 28/3/2021, tại Hà Nội, Ban Bí thư T.Ư Đảng tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc “Về việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”. Hội nghị diễn ra theo hình thức trực tuyến từ điểm cầu Trung ương, tại Nhà Quốc hội, kết nối với các điểm cầu các Tỉnh ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Trung ương và đường truyền mở rộng đến điểm cầu cơ sở.

 

Phát biểu khai mạc, chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Võ Văn Thưởng nhấn mạnh: Quán triệt sâu sắc nội dung Chỉ thị 01-CT/TW, ngày 9-3-2021 của Bộ Chính trị, để bảo đảm cho việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đạt kết quả cao, các cấp ủy, tổ chức đảng, MTTQ, các đoàn thể, nhất là người đứng đầu cần nhận thức sâu sắc việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng là công việc thường xuyên, phải được thực hiện một cách nghiêm túc, bài bản, khoa học trong suốt cả nhiệm kỳ. Mỗi cán bộ, đảng viên nắm vững và thực hiện đúng đắn, sáng tạo Nghị quyết của Đảng, tạo sự chuyển biến rõ rệt về nhận thức, thống nhất ý chí và hành động trong toàn Đảng, sự đồng thuận cao trong nhân dân, phát huy cao độ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ.

 Đồng chí yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng ngay sau hội nghị tập trung xây dựng chương trình hành động, cụ thể hóa bằng các kế hoạch, dự án, đề án khả thi, sát với điều kiện thực tế, định lượng được kết quả, hiệu quả thiết thực, góp phần nâng cao đời sống nhân dân và sự phát triển mạnh mẽ của mỗi địa phương, đơn vị. Đặc biệt, các cơ quan Trung ương theo chức năng, nhiệm vụ của mình tập trung nghiên cứu, sớm cụ thể hóa, thể chế hóa nội dung Nghị quyết Đại hội XIII thành luật pháp, cơ chế, chính sách để sớm thực thi trong đời sống; kịp thời khắc phục hạn chế, yếu kém mà Đại hội đã chỉ ra, nhất là trong khâu chỉ đạo và tổ chức thực hiện. Đồng chí cũng yêu cầu tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá chất lượng nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội và việc xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của mỗi địa phương, đơn vị.

  Tại Hội nghị, các đại biểu nghe báo cáo viên là các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư khóa XIII trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng các văn kiện Đại hội XIII của Đảng hoặc được phân công theo lĩnh vực, quán triệt các chuyên đề: “Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”; “Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng của Ban Chấp hành T.Ư khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”; “Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 -2025”; “Những nhận thức mới và tư duy mới về quốc phòng Việt Nam”; “Những nhận thức mới và tư duy mới về an ninh quốc gia”.

Các đại biểu tham dự Hội nghị trực tuyến tại điểm cầu Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam

Tại điểm cầu Đảng bộ Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Số 1, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội, Đảng bộ đã triệu tập 390/860 đảng viên trong toàn Đảng bộ tham dự Hội nghị trực tuyến,

Đoàn đại biểu Đảng bộ Học viện Khoa học xã hội có 22 thành viên tham dự Hội nghị gồm: Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Giám đốc Học viện, Tổng Biên tập/Phó Tổng biên tập Tạp chí, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn thanh niên, trưởng phòng các đơn vị, trưởng đại diện các cơ sở thuộc Học viện Khoa học xã hội. Trong hai ngày diễn ra Hội nghị, các thành viên trong đoàn phát huy tinh thần trách nhiệm, nghiêm túc trong nghiên cứu, học tập, quán triệt các nội dung Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Trên cơ sở đó, nội dung của Nghị quyết sẽ được triển khai, cụ thể hóa trong chương trình hành động của Đảng bộ Học viện, các Chi bộ thuộc Đảng bộ Học viện ở các bước tiếp theo.

Đảng bộ Học viện KHXH tham dự Hội nghị

Kết thúc Hội nghị trực tuyến toàn quốc “Về việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”, tại điểm cầu Đảng bộ Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam, thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy, Đ/c Đặng Xuân Thanh, Phó Bí thư Đảng ủy nhấn mạnh một số nhiệm vụ trong tâm triển khai thực hiện Nghị quyết ngay trước mắt như sau:

Thứ nhất, các Đảng bộ, Chi bộ thuộc và trực thuộc Đảng bộ Viện Hàn lâm sớm tổ chức hội nghị quán triệt, học tập, nghiên cứu đối với đảng viên ở các cơ sở Đảng. Giao cho cấp ủy 41/44 cơ sở Đảng trực tiếp làm báo cáo viên.

Thứ hai, xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng tại Đảng bộ Viện Hàn lâm theo lộ trình: Đảng bộ Viện Hàn lâm ban hành trước, các Đảng bộ, Chi bộ cơ sở cụ thể hóa.

Đồng chí mong muốn, đây là đợt sinh hoạt chính trị lớn trong toàn Đảng bộ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; do đó, việc nghiên cứu, học tập phải được triển khai một cách nghiêm túc, các chương trình hành động phải làm rõ yêu cầu, nhiệm vụ, tầm nhìn; Đảng bộ Viện Hàn lâm c  ần thực sự “chuyển động”, đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao sức chiến đấu của Đảng bộ; chú trọng nâng cao chất lượng nghiên cứu, tư vấn chính sách… đồng hành cùng với sự phát triển đi lên của cả nước.

(Bài viết có sử dụng tư liệu của đồng nghiệp)

 

Tin: Mai Hoa

Ảnh: Mai Hoa

In bài viết