Đảng bộ

Đảng bộ Học viện Khoa học xã hội tổ chức: “Hội nghị Tổng kết công tác năm 2019 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2020”

Ngày đăng: 15/01/2020 | Lượt xem: 945

Ngày15/01/2020, Đảng bộ Học viện Khoa học xã hội tổ chức “Hội nghị Tổng kết công tác năm 2019 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2020”. Tham dự Hội nghị có đồng chí Phạm Văn Đức - Phó Bí thư Đảng ủy Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam - Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm - Giám đốc Học viện Khoa học xã hội. Về phía Học viện Khoa học xã hội có đồng chí Trần Minh Tuấn - Bí thư Đảng bộ Học Viện KHXH cùng toàn thể đảng viên của Đảng bộ Học viện Khoa học xã hội tham dự.

 

Toàn cảnh Hội nghị

Đoàn Chủ tịch điều hành Hội nghị

Thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ, đồng chí Nguyễn Thị Song Hà trình bày Báo cáo tổng kết năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020. Báo cáo nhấn mạnh: Năm 2019, Đảng bộ Học viện KHXH đã tập trung lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm theo Nghị quyết năm và đạt kết quả khá tốt trên nhiều lĩnh vực như: hoạt động đào tạo; hoạt động nghiên cứu khoa học; hợp tác quốc tế và công tác lãnh đạo các tổ chức đoàn thể tại đơn vị. Bên cạnh đó, báo cáo cũng nghiêm túc chỉ  ra những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân của những mặt tồn tại, hạn chế đó trong công tác lãnh, chỉ đạo và thực hiện các nhiệm vụ của Đảng bộ và đảng viên trong năm 2019; đồng thời, nhận diện những khó khăn, thách thức trong bối cảnh hiện nay về công tác đào tạo của đơn vị và đề ra những định hướng trọng tâm trong năm 2020.

Đồng chí Nguyễn Thị Song – Phó Bí thư Đảng ủy trình bày Báo cáo Tổng kết trước Hội nghị

Tại Hội nghị, nhiều ý kiến phát biểu thảo luận của đảng viên làm rõ hơn về các mặt thành tích và những điểm hạn chế qua một năm công tác của Đảng bộ. Hội nghị cũng đã tiếp thu những ý kiến đóng góp quý báu của đại biểu dự Hội nghị để bổ sung hoàn thiện bản báo cáo cũng như vận dụng trong quá trình tổ chức thực hiện.

Các đảng viên đóng góp ý kiến tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Phạm Văn Đức - Phó Bí thư Đảng ủy Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam cho rằng, công tác Đảng năm 2019 của Học viện Khoa học xã hội đạt được khá toàn diện trên mọi lĩnh vực, tinh thần của Đảng bộ, của đảng viên đã có chuyển biến mạnh mẽ, lan tỏa và góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu năm 2019, tạo đà cho việc thực hiện nghị quyết năm 2020 - năm cuối của nhiệm kỳ Đại hội Đảng. Bên cạnh đó, đồng chí nhấn mạnh cần tập trung vào các nội dung sau:

Đảng ủy Học viện KHXH cần chỉ đạo sát sao hơn nữa, định hướng về chủ chương và đường lối phát triển của Học viện trong bối cảnh hiện nay; đồng thời, phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu của người đảng viên trong mọi hoạt động;

Năm 2020, công tác phát triển đảng cần có bước tiến mới về giải quyết thủ tục, hồ sơ, khắc phục những thiết sót và chậm trễ về mặt thủ tục, nhằm khích lệ và động viên quần chúng ưu tú gia nhập tổ chức Đảng;

Về định hướng đổi mới sinh hoạt các chi bộ, toàn Đảng bộ cần chú trong triển khai gắn sinh hoạt chi bộ với sinh hoạt chuyên môn, đi vào thực chất, giải quyết có hiệu quả các vấn đề đặt ra từ thực tiễn;

Cuối cùng, đồng chí nhấn mạnh, Đảng ủy và các chi bộ phải quan tâm tới công tác đảng vụ, tăng cường tự nghiên cứu, kịp thời nắm bắt các quy định của Đảng để công tác đảng vụ được thực hiện đầy đủ, chính xác.

Đồng chí Phạm Văn Đức - Phó Bí thư Đảng ủy Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Kết thúc Hội nghị, toàn thể đảng viên thuộc Đảng bộ đã biểu quyết thông qua Bản Nghị quyết với những định hướng căn bản, trọng tâm đã được đề ra trong năm 2020.

Đảng bộ Học viện Khoa học xã hội chụp ảnh lưu niệm

 

Tin: Mỹ Hiền

Ảnh: Mỹ Hiền