Đảng bộ

Học viện Khoa học xã hội: kiện toàn công tác tổ chức cán bộ

Ngày đăng: 15/12/2015 | Lượt xem: 356

Thực hiện Chiến lược phát triển Học viện Khoa học xã hội giai đoạn 2015 - 2020 về công tác phát triển nguồn nhân lực với cơ cấu hợp lý, đồng bộ, chuyên nghiệp, chất lượng, ngày 9/12/2015, tại trụ sở Số 477, Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội, Học viện Khoa học xã hội đã tổ chức kiện toàn công tác cán bộ: Thành lập Trung tâm Ứng dụng công nghệ thông tin và trao Quyết định bổ nhiệm các chức vụ Trưởng/Phó các Phòng/Khoa cho cán bộ Học viện. Tham dự buổi lễ có GS.TS. Võ Khánh Vinh - Phó Chủ tịch viện Hàn lâm KHXH Việt Nam, Giám đốc Học viện KHXH; PGS.TS. Hồ Việt Hạnh - Bí thư Đảng bộ, Phó Giám đốc; PGS.TS. Hồ Sỹ Sơn - Phó Giám đốc; PGS.TS. Bùi Nguyên Khánh - Phó Giám đốc cùng toàn thể cán bộ Học viện tham dự.

 

Lãnh đạo Học viện KHXH trao các Quyết định bổ nhiệm chức vụ

 trưởng phòng/khoa cho cán bộ Học viện

 

Mục tiêu của Chiến lược phát triển Học viện giai đoạn 2011 - 2020 đã chỉ rõ: Phát triển Học viện Khoa học xã hội đến năm 2020 trở thành cơ sở đào tạo theo định hướng nghiên cứu có uy tín trong nước và khu vực; chất lượng và hiệu quả đào tạo được nâng lên một cách toàn diện, đổi mới căn bản và toàn diện đào tạo sau đại học theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, chuyên nghiệp hóa, xã hội hóa, dân chủ hóa và hội nhấp quốc tế; góp phần đáp ứng nhu cầu nhân lực chất lượng cao về khoa học xã hội phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và xây dựng nền kinh tế tri thức. Theo đó, công tác cán bộ được xác định là một trong những nhiệm vụ then chốt để thực hiện mục tiêu chủa Chiến lược phát triển.

Trong đợt kiện toàn tổ chức và bổ nhiệm các chức vụ lãnh đạo chủ chốt lần này, có 16 cá nhân được bổ nhiệm các chức vụ: Trưởng khoa, Phó Trưởng khoa, Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng; 02 cá nhân luân chuyển công tác; thành lập Trung tâm Ứng dụng công nghệ thông tin trực thuộc Học viện Khoa học xã hội. Cụ thể: Bổ nhiệm PGS.TS. Bùi Nguyên Khánh - Phó Giám đốc Học viện KHXH kiêm giữ chức Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển nhân lực khoa học xã hội; Bổ nhiệm ThS. Võ Hồng Nam giữ chức Trưởng đại diện cơ sở Học viện KHXH tại Thành phố Hồ chí Minh; Các chức vụ đảm nhiệm vị trí Trưởng các phòng/khoa gồm: TS. Võ Khánh Minh - Trưởng phòng Phòng Quản lý Đào tạo; TS. Đinh Thị Mai - Trưởng phòng Phòng Quản lý Khoa học; ThS. Võ Thị Hiệp - Trưởng phòng Phòng Tài chính - Kế toán; ThS. Nguyễn Đình Phúc - Trưởng phòng Phòng Công tác học viên; TS. Nguyễn Thị Song Hà - Trưởng khoa Khoa Dân tộc học; ThS. Vũ Mạnh Dũng - Giám đốc Trung tâm Tư vấn và dịch vụ; cùng 08 cá nhân đảm nhiệm vị trí Phó trưởng các phòng/khoa/trung tâm thuộc Học viện Khoa học xã hội.

 

Lãnh đạo Học viện KHXH trao các Quyết định bổ nhiệm chức vụ

phó trưởng phòng/khoa cho cán bộ Học viện

 

Với cương vị Giám đốc Học viện KHXH, GS.TS Võ Khánh Vinh cho rằng, công tác kiện toàn tổ chức cán bộ là một sự kiện thường niên của đơn vị đồng thời cũng hàm chứa những yếu tố quan trọng trong chiến lược phát triển của Học viện. Sự kiện này khẳng định việc kiện toàn bộ máy quản lí tại Học viện trong giai đoạn này là thiết yếu, đây là những nhân tố làm tăng cường cán bộ lãnh đạo cấp Học viện theo hướng mở rộng phạm vi đào tạo, mở rộng liên kết và định hướng hội nhập quốc tế. GS.TS Võ Khánh Vinh cũng nhấn mạnh, với vinh dự và trách nhiệm, các cá nhân cần ý thức sâu sắc về trách nhiệm của mình, phát huy hết năng lực, đóng góp tích cực cho sự nghiệp nghiên cứu và đào tạo của Học viện.

Thay mặt các cá nhân được bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo chủ chốt tại các đơn vị trực thuộc Học viện, TS. Nguyễn Thị Song Hà xúc động bày tỏ niềm vui trước sự tín nhiệm của lãnh đạo và tập thể Học viện, bên cạnh đó tiến sĩ cũng nhận thức sâu sắc về trách nhiệm của bản thân trên cương vị công tác mới và hứa hẹn sẽ quyết tâm phấn đấu, cống hiến sức lực và trí tuệ góp phần đưa Học viện ngày càng phát triển.

Tin: Mai Hoa

Ảnh: Bích Hạnh