Công đoàn

Công đoàn viên chức Việt Nam tổ chức đợt cao điểm tuyên truyền các hoạt động nổi bật của Công đoàn Việt Nam