Công đoàn

Học viện Khoa học xã hội tham dự hội thảo Công tác dân vận, Công đoàn, Vì sự tiến bộ của phụ nữ tại Mộc Châu, Sơn La

Ngày đăng: 23/09/2016 | Lượt xem: 335

Trong hai ngày, 16 và 17 tháng 9 năm 2016, tại thị trấn Mộc Châu, tỉnh Sơn La, Ban Dân vận Đảng ủy Viện Hàn lâm, Công đoàn Viện Hàn lâm và Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ Viện Hàn lâm phối hợp tổ chức Hội thảo về công tác dân vận, công đoàn, vì sự tiến bộ của phụ nữ Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam năm 2016.

Toàn cảnh Hội thảo

        Tham dự Hội thảo, có Đ/c Mạc Phan Sáu, Phó trưởng ban Ban Dân vận Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; Đ/c Đào Văn Ngọc, Phó chủ tịch Công đoàn viên chức Việt Nam; Đ/c Chá A Của, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Ban Dân vận Tỉnh ủy Sơn La. Về phía Viện Hàn lâm, dự và chỉ đạo Hội thảo có GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam; PGS.TS. Bùi Nhật Quang, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm; PGS.TS. Phạm Văn Đức, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm; PGS.TS. Đặng Nguyên Anh, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm, Trưởng ban Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ Viện Hàn lâm; cùng đại diện các Ban trực thuộc Viện Hàn lâm; Đại diện cấp ủy các đảng bộ, chi bộ thuộc và trực thuộc; Đại diện lãnh đạo các đơn vị giúp việc Chủ tịch Viện Hàn lâm và 172 đại biểu thuộc thành phần triệu tập đã có mặt đầy đủ tham dự Hội thảo.

GS. TS. Nguyễn Quang Thuấn - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam

phát biểu chỉ đạo tại Hội thảo

        Phát biểu chỉ đạo tại Hội thảo, GS. TS. Nguyễn Quang Thuấn - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam nhấn mạnh về việc cần khẳng định công tác dân vận có ý nghĩa quan trọng đối với mức độ thành công và hiệu quả của công tác chỉ đạo của Đảng, lãnh đạo của chính quyền, nhằm nâng cao tính minh bạch trong hoạt động quản lý điều hành, nâng cao hiệu quả tham gia của các tổ chức đoàn thể trong kiểm tra, giám sát hoạt động quản lý điều hành..., để triển khai có hiệu quả công tác dân vận trong các cơ quan nhà nước, việc xây dựng và thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở được coi là nền tảng quan trọng. Bên cạnh đó, Giáo sư chỉ đạo, hội thảo cần tập trung vào một số nội dung chính như sau: thứ nhất, làm rõ vai trò và trách nhiệm của người đứng đầu, của các tổ chức đảng, tổ chức chính trị - xã hội trong việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; thứ hai, làm rõ vai trò và sự tham gia của các tổ chức đảng, tổ chức chính trị - xã hội trong chỉ đạo, thực hiện, kiểm tra, giám sát thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở trong công tác quản lý tài chính, sử dụng và quản lý tài sản; quy hoạch và bổ nhiệm cán bộ quản lý các cấp; quản lý, đánh giá cán bộ, công chức, viên chức; thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; thực hiện chính sách trọng dụng nhà khoa học, chính sách đào tạo, bồi dưỡng, phát triển cán bộ trẻ, cán bộ nữ,...; thứ ba, đề xuất các giải pháp, kiến nghị, làm rõ các điều kiện thực hiện phù hợp với đặc thù của Viện Hàn lâm để nâng cao vai trò và hiệu quả tham gia của các tổ chức đảng, tổ chức chính trị - xã hội trong việc xây dựng và thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở.

         Hội thảo gồm hai nội dung:

        Thứ nhất, với chủ đề Nâng cao vai trò, trách nhiệm của các tổ chức cơ sở đảng và các tổ chức chính trị - xã hội trong xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, chủ trì 1) GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam, 2) PGS.TS. Đặng Nguyên Anh, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm, Trưởng ban Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ Viện Hàn lâm. 3) PGS.TS. Vũ Hùng Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Trưởng ban Ban Dân vận Đảng ủy, Trưởng ban Ban Kế hoạch - Tài chính Viện Hàn lâm, 4) PGS.TS. Đinh Quang Hải, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ, Chủ tịch Công đoàn Viện Hàn lâm. Hội thảo đã tiếp nhận trên 20 bài tham luận của các Chi, Đảng bộ và Công đoàn thuộc các cơ quan trong Viện Hàn lâm. Theo đó, Hội thảo đã nghe các ý kiến phát biểu tập trung vào vấn đề về sự phối hợp giữa cấp ủy, chính quyền và đoàn thể trong việc tăng cường thực hiện quy chế dân chủ nơi làm việc; vận động các đoàn viên công đoàn tích cực tham gia thực hiện các chương trình, đề tài nghiên cứu. Hội thảo cũng nghe tiểu ban soạn thảo tiếp thu và giải trình nội dung chỉnh sửa Dự thảo Quy chế dân chủ trong hoạt động của Viện Hàn lâm, và ý kiến chỉ đạo của Ban Dân vận Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương.

Đoàn đại biểu Học viện KHXH chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam tại Hội thảo

        Học viện Khoa học xã hội có 03 đại biểu tham dự Hội thảo, với tham luận Nâng cao nhận thức và vai trò của cấp ủy đảng trong chỉ đạo thực hiện chế độ, chính sách đối với công chức, viên chức và người lao động ở Học viện Khoa học xã hội dựa trên các nguyên tắc cơ bản của quy chế dân chủ ở cơ sở, tham luận của Học viện gửi tới Hội thảo đã nhấn mạnh về sự nhận thức của Đảng ủy, Ban Giám đốc, các tổ chức đoàn thể trong Học viện về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở gắn với cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, và khẳng định việc thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở là điều kiện góp phần thực hiện cải cách hành chính, thực hiện nếp sống lành mạnh, trung thực, giữ vững khối đoàn kết, thống nhất từ lãnh đạo đến cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tại Học viện. Tại Hội thảo, PGS.TS. Hồ Việt Hạnh - Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện Khoa học xã hội đã phát biểu và đóng góp một số ý kiến vào Dự thảo Quy chế dân chủ trong hoạt động của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam nhằm làm rõ những quy định và hướng dẫn thực hiện để thuận lợi trong quá trình triển khai thực hiện quy chế dân chủ đối với các đơn vị trực thuộc Viện Hàn lâm, trong đó có Học viện Khoa học xã hội.

PGS.TS. Hồ Việt Hạnh - Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện Khoa học xã hội phát biểu tại Hội thảo

        Thứ hai, với chủ đề Công tác dân vận, Công đoàn, Vì sự tiến bộ của phụ nữ Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

        Tại Hội thảo, các đại biểu đã nghe PGS.TS. Nguyễn Hữu Minh - Viện trưởng Viện Nghiên cứu Gia đình và Giới trình bày về Thực trạng bình đẳng giới và những vấn đề đặt ra. Trong báo cáo, tác giả đã phân tích và làm rõ một số lĩnh vực cơ bản như 1) Xây dựng, cung cấp dịch vụ hỗ trợ bình đẳng giới và phòng chống bạo lực gia đình, 2) Phụ nữ tham gia lãnh đạo, quản lý ngày càng có bước tiến bộ đáng kể, 3) Về giáo dục đào tạo đối với giới nữ cũng có bước phát triển rõ nét… Bên cạnh những thành tựu quan trọng về bình đẳng giới,  tác giả cũng chỉ ra thực trạng và những hạn chế tồn tại của công tác BĐG những vấn đề cần được toàn xã hội quan tâm giải quyết.

        Hội thảo cũng được nghe báo cáo của PGS.TS. Lã Thị Thu Thủy - Viện trưởng Viện Nghiên cứu Tâm lý chia sẻ những khó khăn thuận lợi trong hoạt động nghề nghiệp của nữ trí thức, trong đó nhấn mạnh bốn vấn đề chủ yếu: Một là, trình bày khái quát về nữ trí thức ở Việt Nam và ở viện Hàn lâm; hai là, nêu những thuận lợi trong hoạt động nghề nghiệp của nữ trí thức ở Viện Hàn lâm; ba là, những khó khăn trong hoạt động nghề nghiệp, về việc làm và thu nhập; bốn là, những bất cập cần giải quyết, đồng thời đặt ra trách nhiệm lớn đối với Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam; Báo cáo của ThS. Bùi Lan Hương, thư ký thường trực báo cáo kiện bộ máy tổ chức của các tiểu ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ các đơn vị thuộc, trực thuộc Viện Hàn lâm.

        Trong phần thảo luận, các ý kiến tập trung vào hai vấn đề chính: “Vấn đề bình đẳng giới ở Viện Hàn lâm thực chất hiện nay là gì?” “Triển khai hoạt động của Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam và các tiểu ban”. Hội thảo đã nghe 6 ý kiến phát biểu phản ánh thực trạng công tác bình đẳng giới tại các đơn vị. Nhìn chung, các ý kiến đều thống nhất nhận định: Trong Viện Hàn hiện nay không có vấn đề về bất bình đẳng giới, nữ cán bộ tại các đơn vị luôn được tạo mọi điều kiện trong hoạt động chuyên môn, tham gia công tác quản lý, được đào tạo nâng cao kiến thức về mọi mặt...

        Bên cạnh đó, trước những những vấn đề đặt ra ở Việt Nam hiện nay như: tỷ lệ nữ tham gia lãnh đạo còn thấp; tiếng nói, chất lượng tham vấn chưa cao, hay những tâm lý e ngại, sợ phải đánh đổi gia đình, sức khỏe… là thực trạng đang tồn tại trong giới nữ, trong đó có nữ cán bộ Viện Hàn lâm, các ý kiến thảo luận cũng cho rằng, đây là nội dung cần tiếp tục được quan tâm, nghiên cứu, lý giải để đề xuất những giải pháp nhằm hỗ trợ giới nữ phát huy tốt hơn nữa khả năng, năng lực cũng như đảm nhiệm các trọng trách trong quá trình công tác.

        Sau hai ngày làm việc, Hội thảo Công tác dân vận, Công đoàn, Vì sự tiến bộ của phụ nữ Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam đã kết thúc tốt đẹp. Tiếp nối những thành tích trong công tác dân vận, công đoàn và sự tiến bộ của phụ nữ Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam trong những năm qua, Hội thảo lần này đã tạo ra cơ hội học tập, giao lưu và trao đổi kinh nghiệm giữa các đơn vị.  Cùng với sự quan tâm, chỉ đạo kịp thời của lãnh đạo Viện Hàn lâm, sự vào cuộc chủ động của các đơn vị, đại biểu dự hội thảo đều kỳ vọng trong thời gian tới, công tác dân vận, công đoàn và sự tiến bộ của phụ nữ tiếp tục có những bước chuyển biến rõ nét trong toàn Viện Hàn lâm.

Tin: Mai Hoa

Ảnh: Vĩnh Hà