Lịch - Kế hoạch khoa học

Thông báo kết quả xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2023 tại Hội đồng Giáo sư cơ sở Học viện Khoa học xã hội

Ngày đăng: 24/07/2023 | Lượt xem: 1315

Từ ngày 16/7/2023 đến ngày 20/7/2023, Hội đồng Giáo sư cơ sở Học viện Khoa học xã hội đã có 2 phiên họp làm việc với sự tham dự của các thành viên Hội đồng. Chủ tịch Hội đồng, GS.TS. Đỗ Hoài Nam chủ trì các phiên họp, phiên họp thứ nhất:  xét hồ sơ, trao đổi, thảo luận và quyết định danh sách những ứng viên đủ điều kiện để trình bày báo cáo khoa học tổng quan và phiên họp thứ hai: nghe ứng viên trình bày báo cáo khoa học tổng quan, đánh giá năng lực ngoại ngữ và bỏ phiếu tín nhiệm đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS.

Theo quy định về xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư ban hành theo Quyết định số 37/2018/QĐ-TTg ngày 31/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản hướng dẫn của Hội đồng giáo sư nhà nước, Học viện Khoa học xã hội thông báo công khai kết quả xét tại Hội đồng giáo sư cơ sở Học viện Khoa học xã hội như sau:

   1. Hội đồng không có ứng viên đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư

   2. Kết quả xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh phó giáo sư

  • Tổng số ứng viên chức danh PGS được xét tại Hội đồng là 12 người.
  • Tổng số ứng viên hội đủ các điều kiện cần và đã được Hội đồng đưa vào danh sách bỏ phiếu tín nhiệm là 12 người, kết quả như sau:

TT

Họ và tên ứng viên

Chức danh đăng ký (GS/PGS)

Ngành, chuyên ngành

Nơi làm việc

Kết quả bỏ phiếu tín nhiệm *

1

Phạm Phương Chi

PGS

Văn học/ Lí luận Văn học

Viện Văn học - Viện Hàn lâm KHXHVN

11/11/11

2

Phùng Thế Đông

PGS

Kinh tế/ Lý thuyết kinh tế; Tài chính, Lưu thông tiền tệ và Tín dụng

Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia

11/11/11

3

Dương Quỳnh Hoa

PGS

Luật học/ Luật kinh tế

Viện Nhà nước và Pháp luật - Viện Hàn lâm KHXHVN 

11/11/11

4

Đinh Công Hoàng

PGS

Kinh tế/ Kinh tế quốc tế

Viện NC Châu Phi và Trung Đông- Viện Hàn lâm KHXHVN

11/11/11

5

Phạm Hiển

PGS

Ngôn ngữ học/ Ngôn ngữ học liên ngành

Viện Ngôn ngữ học  - Viện Hàn lâm KHXHVN

11/11/11

6

Dương Kim Anh

PGS

Xã hội học/Xã hội học Giới và gia đình

Học viện Phụ nữ Việt Nam

11/11/11

7

Nguyễn Tô Lan

PGS

Văn học/Văn học Việt Nam

Viện Nghiên cứu Hán Nôm - Viện Hàn lâm KHXHVN

11/11/11

8

Nguyễn Thị Ngọc

PGS

Kinh tế/ Kinh tế học

Viện Nghiên cứu Châu Âu/ Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

11/11/11

9

Phương Hữu Từng

PGS

Chính trị học/Chính sách công và quản trị công

Học viện Hành chính Quốc gia

11/11/11

10

Đặng Thu Thủy

PGS

Kinh tế/ Kinh tế quốc tế

Viện NC Ấn độ và Tây Nam Á - Viện Hàn lâm KHXHVN

11/11/11

11

Ngô Sỹ Trung

PGS

Chính trị học/Chính sách công và quản trị công

Học viện Hành chính Quốc gia

11/11/11

12

Võ Xuân Vinh

PGS

Lịch sử/ Lịch sử Ngoại giao và Quan hệ quốc tế

Viện NC Đông Nam Á - Viện Hàn lâm KHXHVN

11/11/11

* Số phiếu đồng ý/Số thành viên Hội đồng có mặt/Tổng số thành viên Hội đồng

Mọi ý kiến liên quan đến ứng viên, vui lòng phản hồi về Học viện Khoa học xã hội theo địa chỉ:

Văn phòng, Học viện Khoa học xã hội

Số 477 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân Nam, Thanh Xuân, Hà Nội.

Điện thoại: (84-024) 35527736 số máy lẻ 303

E-mail: gass@vass.gov.vn

Học viện Khoa học xã hội xin thông báo để các đơn vị, cá nhân được biết.

Trân trọng./.

 

In bài viết