Lịch - Kế hoạch khoa học

Kết quả xét công nhận đạt chuẩn chức danh GS, PGS năm 2020 tại Hội đồng giáo sư cơ sở Học viện khoa học xã hội

Ngày đăng: 03/08/2020 | Lượt xem: 1659

Từ ngày 16/7/2020 đến ngày 22/7/2020, Hội đồng Giáo sư cơ sở Học viện Khoa học xã hội đã tổ chức 2 phiên họp với sự tham dự của các thành viên Hội đồng. Chủ tịch Hội đồng, GS.TS. Phạm Văn Đức, chủ trì các phiên họp: Phiên họp thứ nhất (ngày 16/7/2020): xét hồ sơ, trao đổi, thảo luận và quyết định danh sách những ứng viên đủ điều kiện để trình bày báo cáo khoa học tổng quan (với 11/13 thành viên Hội đồng tham dự) và phiên họp thứ hai (ngày 22/7/2020): nghe ứng viên trình bày báo cáo khoa học tổng quan, đánh giá năng lực ngoại ngữ và bỏ phiếu tín nhiệm đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS (với 12/13 thành viên Hội đồng tham dự).

 

Sau khi thông qua kết quả thẩm định hồ sơ của từng ứng viên, đánh giá báo cáo khoa học tổng quan, thẩm định năng lực ngoại ngữ phục vụ công tác chuyên môn và khả năng giao tiếp tiếng Anh của từng ứng viên, Hội đồng đã thảo luận và tiến hành bỏ phiếu tín nhiệm xét công nhận đạt chuẩn chức danh GS, PGS năm 2020, kết quả như sau:

   1. Hội đồng không có ứng viên đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư.

   2. Kết quả xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh phó giáo sư:

  • Tổng số ứng viên chức danh PGS được xét tại Hội đồng là 11 người.
  • Tổng số ứng viên đủ điều kiện được Hội đồng đưa vào danh sách bỏ phiếu tín nhiệm là 11 người, kết quả như sau:

TT

Họ và tên

Ngày, tháng,

 năm sinh

Nam/Nữ

Học hàm, học vị

Ngành

Nơi làm việc

Kết quả

1

Phan Trần Trung Dũng

9/7/1978

Nam

TS

Kinh tế, Tài chính ngân hàng

Đại học Ngoại Thương

Đạt

2

Trần Trọng Dương

18/01/1980

Nam

TS

Văn học, Hán Nôm

Viện Nghiên cứu Hán Nôm, Viện Hàn lâm KHXH VN

Đạt

3

Phùng Thế Đông

21/6/1984

Nam

TS

Kinh tế, Lý thuyết kinh tế; Tài chính, lưu thông tiền tệ và tín dụng

Học viện Chính sách và phát triển

Đạt

4

Nguyễn Đức Hạnh

05/12/1975

Nam

TS

Luật học, Luật hình sự và tố tụng hình sự

Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội

Đạt

5

Nguyễn Thị Hiền

02/02/1977

Nữ

TS

Kinh tế, Tài chính ngân hàng

Đại học Ngoại Thương

Đạt

6

Phan Thị Thu Hiền

01/10/1977

Nữ

TS

Kinh tế, Kinh tế đối ngoại

Đại học Ngoại Thương

Đạt

7

Phạm Hiển

24/07/1976

Nam

TS

Ngôn ngữ học, Ngôn ngữ học ứng dụng

Viện Ngôn ngữ học, Viện Hàn lâm KHXH VN

Đạt

8

Vũ Tuấn Hưng

6/7/1979

Nam

TS

Kinh tế, Quản lý kinh tế

Viện Nghiên cứu Phát triển bền vững Vùng,Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam

Đạt

9

Trương Thị Thanh Quý

01/3/1976

Nữ

TS

Triết học, CNDVBC&CNDVLS

Trường Đại học Y Hà Nội

Không đạt

10

Nguyễn Thị Thục

15/01/1976

Nữ

TS

Văn hóa, Văn hóa học

Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa

Đạt

11

Phạm Minh Tuyên

02/5/1963

Nam

TS

Luật học, Luật hình sự và tố tụng hình sự

Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Ninh

Đạt

 

Các ý kiến đóng góp hoặc khiếu nại về kết quả nói trên xin gửi bằng văn bản hoặc liên hệ trực tiếp với Chủ tịch Hội đồng - GS.TS. Phạm Văn Đức và Thư ký Hội đồng - PGS.TS. Nguyễn Tài Đông. Hội đồng Giáo sư cơ sở Học viện Khoa học xã hội xin thông báo để các đơn vị, cá nhân được biết.

Trân trọng thông báo./.

 

 

In bài viết