Lịch - Kế hoạch khoa học

Thông báo về việc điều chỉnh thời gian ứng viên ghi tên xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2020 tại Học viện Khoa học xã hội

Danh sách file đính kèm
Tệp đính kèm Dieuchinh_Lichxet_GS_PGS.pdf