Lịch - Kế hoạch khoa học

Kết quả xét bổ nhiệm chức danh GS, PGS năm 2019 tại Học viện Khoa học xã hội

Ngày đăng: 17/12/2019 | Lượt xem: 1206

Sáng ngày 17/12/2019, tại Học viện Khoa học xã hội, Hội đồng xét bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2019 của Học viện Khoa học xã hội đã diễn ra với sự tham dự của 4/5 thành viên Hội đồng.

 

GS.TS Phạm Văn Đức chủ trì cuộc họp, sau khi nghe Thư ký Hội đồng trình bày hồ sơ của từng ứng viên, Hội đồng đã thảo luận và tiến hành bỏ phiếu kín xét bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2019, kết quả như sau:

       Kết quả xét bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư

  • Tổng số ứng viên đăng xét tại Hội đồng là 06 người (02 giáo sư, 04 phó giáo sư).
  • Tổng số ứng viên được Hội đồng bỏ phiếu tín nhiệm là 06 người:

TT

Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Nam/Nữ

Học hàm, học vị

Ngành

Nơi đăng ký xét bổ nhiệm chức danh

Kết quả

1

Ngô Xuân Bình

6/7/1956

Nam

GS

Kinh tế

Khoa Quản trị doanh nghiệp,

Học viện Khoa học

xã hội

100%

tán thành

2

Đinh Khắc Thuân

2/10/1952

Nam

GS

Văn học

Khoa Hán Nôm,

Học viện Khoa học

 xã hội

100%

tán thành

3

Vương Thị Hường

14/8/1975

Nữ

PGS

Văn học

Khoa Hán Nôm,

Học viện Khoa học

 xã hội

100%

tán thành

4

Nguyễn Tuấn Cường

25/5/1980

Nam

PGS

Ngôn ngữ học

Khoa Văn học,

Học viện Khoa học

 xã hội

100%

tán thành

5

Phùng Ngọc Kiên

16/02/1976

Nam

PGS

Văn học

Khoa Hán Nôm,

Học viện Khoa học

 xã hội

100%

tán thành

6

Đinh Thị Mai

23/3/1979

Nữ

PGS

Luật học

Khoa Luật,

Học viện Khoa học

xã hội

100%

tán thành

 

  Trân trọng thông báo./.

 

In bài viết