Lịch - Kế hoạch khoa học

Kết quả xét công nhận đạt chuẩn chức danh GS, PGS năm 2019 tại Hội đồng giáo sư cơ sở Học viện khoa học xã hội

Ngày đăng: 09/08/2019 | Lượt xem: 1820

Từ ngày 16/05/2019 đến ngày 08/8/2019, Hội đồng Giáo sư cơ sở Học viện Khoa học xã hội đã có 3 phiên họp làm việc với sự tham dự của 09 thành viên Hội đồng. Chủ tịch Hội đồng, GS.TS. Phạm Văn Đức, chủ trì các phiên họp: phiên họp đầu tiên diễn ra vào ngày 16/05/2019 (với 08/09 thành viên tham dự) bầu Chủ tịch và Thư ký Hội đồng; Kỳ họp thứ nhất:  xét hồ sơ, trao đổi, thảo luận và quyết định danh sách những ứng viên đủ điều kiện để trình bày báo cáo khoa học tổng quan ngày 06/08/2019 (với 08/09 thành viên Hội đồng tham dự): và Kỳ họp thứ hai: nghe ứng viên trình bày báo cáo khoa học tổng quan, đánh giá năng lực ngoại ngữ và bỏ phiếu tín nhiệm đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS, ngày 08/8/2019 (với 09/09 thành viên Hội đồng tham dự).

 

Sau khi nghe báo cáo kết quả thẩm định hồ sơ của từng ứng viên, nghe và đánh giá báo cáo khoa học tổng quan của các ứng viên, Hội đồng đã thảo luận và tiến hành bỏ phiếu kín tín nhiệm xét công nhận đạt chuẩn chức danh GS, PGS năm 2019, kết quả như sau:

       1. Kết quả xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư

  • Tổng số ứng viên chức danh Giáo sư được xét tại Hội đồng là 02 người.
  • Tổng số ứng viên hội đủ các điều kiện cần và đã được Hội đồng đưa vào danh sách bỏ phiếu tín nhiệm là 02 người, kết quả như sau:

TT

Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Nam/Nữ

Học hàm, học vị

Ngành

Nơi làm việc

Kết quả

1

Ngô Xuân Bình

6/7/1956

Nam

PGS

Kinh tế

Viện Nghiên cứu Ấn độ và Tây Nam Á, Viện Hàn lâm KHXH VN

Đạt

2

Đinh Khắc Thuân

2/10/1952

Nam

PGS

Văn học

Viện Nghiên cứu Hán Nôm, Viện Hàn lâm KHXH VN

Đạt

 

  2. Kết quả xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Phó Giáo sư

  • Tổng số ứng viên chức danh PGS được xét tại Hội đồng là 11 người.
  • Tổng số ứng viên hội đủ các điều kiện cần và đã được Hội đồng đưa vào danh sách bỏ phiếu tín nhiệm là 09 người, kết quả như sau:

TT

Họ và tên

Ngày, tháng,

 năm sinh

Nam/Nữ

Học hàm, học vị

Ngành

Nơi làm việc

Kết quả

1

Vương Thị Hường

14/8/1975

Nữ

TS

Văn học

Viện Nghiên cứu Hán Nôm, Viện Hàn lâm KHXH VN

Đạt

2

Nguyễn Tuấn Cường

25/5/1980

Nam

TS

Ngôn ngữ học

Viện Nghiên cứu Hán Nôm, Viện Hàn lâm KHXH VN

Đạt

3

Phùng Ngọc Kiên

16/02/1976

Nam

TS

Văn học

Viện Văn học, Viện Hàn lâm KHXH VN

Đạt

4

Đinh Thị Mai

23/3/1979

Nữ

TS

Luật học

Học viện Khoa học xã hội, Viện Hàn lâm KHXH VN

Đạt

5

Hoàng Cầm

01/5/1973

Nam

TS

Văn hóa

Viện Nghiên cứu Văn hóa, Viện Hàn lâm KHXH VN

Đạt

6

Nguyễn Thị Hiền

02/02/1977

Nữ

TS

Kinh tế

Đại học Ngoại Thương

Đạt

7

Phan Thị Thu Hiền

01/10/1977

Nữ

TS

Kinh tế

Đại học Ngoại Thương

Đạt

8

Phạm Thu Hương

28/12/1977

Nữ

TS

Kinh tế

Đại học Ngoại Thương

Đạt

9

Phạm Minh Tuyên

2/5/1963

Nam

TS

Luật học

Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Ninh

Đạt

  • Số ứng viên không đủ các điều kiện cần để Hội đồng đưa vào danh sách bỏ phiếu tín nhiệm là 02 người, kết quả như sau:

TT

Họ và tên

Ngày, tháng,

 năm sinh

Nam/Nữ

Ngành

Kết quả

Lý do không đạt

1

Mai Đắc Biên

02/5/1966

Nam

Luật học

Không đạt

Thiếu bài báo đăng trên Tạp chí ISI/Scopus; thiếu bài báo đăng trên Tạp chí nằm trong Danh mục Tạp chí của 500 Trường Đại học hàng đầu thế giới.

2

Nguyễn Đức Hạnh

05/12/1975

Nam

Luật học

Không đạt

Thiếu bài báo đăng trên Tạp chí ISI/Scopus; thiếu bài báo đăng trên Tạp chí nằm trong Danh mục Tạp chí của 500 Trường Đại học hàng đầu thế giới.


Các ý kiến đóng góp hoặc khiếu nại về kết luận nói trên xin gửi bằng văn bản hoặc liên hệ trực tiếp với Chủ tịch Hội đồng - GS.TS. Phạm Văn Đức và Thư ký Hội đồng - PGS.TS. Bùi Nguyên Khánh. Hội đồng Giáo sư cơ sở Học viện Khoa học xã hội xin thông báo để các đơn vị, cá nhân được biết.

Trân trọng thông báo./.

 

 

In bài viết