Lịch - Kế hoạch khoa học

Danh sách và Bản đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2019 tại Hội đồng Giáo sư cơ sở Học viện Khoa học xã hội

Ngày đăng: 22/07/2019 | Lượt xem: 842

Chi tiết bản đăng ký của ứng viên xem trong các file đính kèm !

 

In bài viết
Danh sách file đính kèm
Tệp đính kèm Ungvien_DinhKhacThuan.pdf
Ungvien_DInhThiMai.pdf
Ungvien_HoangCam.pdf
Ungvien_MaiDacBien.pdf
Ungvien_NGOXuanBinh.pdf
Ungvien_NguyenDucHanh.pdf
Ungvien_NguyenNgocMai.pdf
Ungvien_NguyenTanCuong.pdf
Ungvien_NGuyenThiHien.pdf
Ungvien_PHAmMinhTuyen.pdf
Ungvien_PhamThiThuHien.pdf
Ungvien_PHamThuHuong.pdf
Ungvien_PhungNgocKien.pdf
Ungvien_VuongThiHuong.pdf