Lịch - Kế hoạch khoa học

Mời tham dự hội thảo khoa học: “Nâng cao chất lượng dạy và học tại Khoa Quản trị doanh nghiệp”

Ngày đăng: 17/10/2016 | Lượt xem: 152

             VIỆN HÀN LÂM

KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM

HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI

MỜI THAM DỰ HỘI THẢO KHOA HỌC

“Nâng cao chất lượng dạy và học tại Khoa Quản trị doanh nghiệp”

Học viện Khoa học xã hội phối hợp với khoa Quản trị doanh nghiệp trân trọng kính mời Quý thầy cô, các Nghiên cứu sinh, học viên cao học và quý vị đại biểu tham dự Hội thảo khoa học với chủ đề: “Nâng cao chất lượng dạy và học tại Khoa Quản trị doanh nghiệp”

Thời gian: 9h00, ngày 24 tháng 10 năm 2016

Địa điểm: Phòng tầng 7, Học viện Khoa học xã hội, 477 Nguyễn

Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.

Trân trọng kính mời ./.