Lịch - Kế hoạch khoa học

Mời tham dự hội thảo khoa học: “Đổi mới nội dung và phương pháp đào tạo chuyên ngành Xã hội học tại Học viện Khoa học xã hội”

Ngày đăng: 17/10/2016 | Lượt xem: 202

           VIỆN HÀN LÂM

KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM

HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI

MỜI THAM DỰ HỘI THẢO KHOA HỌC

“Đổi mới nội dung và phương pháp đào tạo chuyên ngành

Xã hội học tại Học viện Khoa học xã hội”

Học viện Khoa học xã hội phối hợp với khoa Xã hội học trân trọng kính mời Quý thầy cô, các Nghiên cứu sinh, học viên cao học và quý vị đại biểu tham dự Hội thảo khoa học với chủ đề: “Đổi mới nội dung và phương pháp đào tạo chuyên ngành Xã hội học tại Học viện Khoa học xã hội”

Thời gian: 14h00 , ngày 24 tháng 10 năm 2016

Địa điểm: Phòng tầng 7, Học viện Khoa học xã hội, 477 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.

Trân trọng kính mời ./.