Hội thảo, tọa đàm khoa học

Hội thảo khoa học “Một số vấn đề chính trị, pháp luật phục vụ Văn kiện Đại hội XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam”

Ngày đăng: 26/12/2019 | Lượt xem: 719

Trong khuôn khổ hoạt động nghiên cứu khoa học năm 2019 và triển khai công tác nghiên cứu lý luận phục vụ quá trình xây dựng các văn kiện của Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Ngày 25/12/2019, tại trụ sở Học viện Khoa học xã hội, số 477 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam phối hợp với Hội đồng Lý luận Trung ương tổ chức Hội thảo khoa học “Một số vấn đề chính trị, pháp luật phục vụ Văn kiện Đại hội XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam”.

 

Tới dự Hội thảo, về phía Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam có GS.TS. Phạm Văn Đức, Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương; Phó Chủ tịch viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam; GS.TS. Võ Khánh Vinh, Nguyên Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam. Về phía Hội đồng Lý luận Trung ương có: GS.TS. Tạ Ngọc Tấn, Phó Chủ tịch Chuyên trách HĐLLTW; PGS.TS. Nguyễn Văn Thạo, Phó Chủ tịch Chuyên trách HĐLLTW. Dự hội thảo còn có các học giả đến từ các đơn vị thuộc và trực thuộc Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam; Hội đồng Lý luận Trung ương; Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; Học viện Chính trị - Bộ Quốc phòng; Đại học Quốc gia Hà Nội và một số đơn vị khác.

GS.TS. Tạ Ngọc Tấn phát biểu tại Hội thảo

GS.TS. Phạm Văn Đức phát biểu khai mạc Hội thảo

Phát biểu khai mạc Hội thảo GS.TS. Phạm Văn Đức nhấn mạnh mục tiêu của Hội thảo là tập trung phân tích, đánh giá về các vấn đề cụ thể về: Mô hình chủ nghĩa xã hội ở Việt nam và thể hiện trong Cương lĩnh phát triển đất nước; Xác định mục tiêu phát triển đất nước bao gồm các mục tiêu cụ thể “Mục tiêu độc lập dân tộc”, “Mục tiêu tự do”, “Mục tiêu hạnh phúc”…; Vấn đề các thành tố cấu thành hệ thống chính trị. Đặc trưng nhà nước pháp quyền, vấn đề dân chủ… Giáo sư cũng nhận định, đây là những vấn đề quan trọng, mang tính chất lâu dài, sống còn, gắn liền với quá trình vận động và phát triển của đất nước; do đó, Giáo sư mong muốn các nhà khoa học tập trung trao đổi, bàn luận nhằm đưa ra các ý kiến, đóng góp cho việc xây dựng văn kiện Đại hội XIII của Đảng, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo cách mạng nước ta trong giai đoạn mới.


GS.TS. Trần Văn Phòng phát biểu tại Hội thảo

GS.TS. Hồ Sĩ Quý phát biểu tại Hội thảo

Hội thảo đã nhận được 29 bản tham luận của các nhà khoa học, trong đó, các vấn đề quan trọng về lý luận và pháp luật đã được đặt ra. Tại Hội thảo, có trên 20 lượt ý kiến đã được các nhà khoa học chia sẻ, thể hiện sự tâm huyết, trách nhiệm của các chuyên gia, nhà khoa học.

Kết luận Hội thảo, GS.TS. Tạ Ngọc Tấn đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của các nhà khoa học và hiệu quả mà Hội thảo đã thu được trên một số điểm như sau:

Hội thảo đã làm sâu sắc hơn về vấn đề nhận thức đường lối - tiếp cận từ mặt lý luận giữa các nhà khoa học, là cơ hội để các học giả trình bày quan điểm, chia sẻ và nắm bắt toàn diện hơn về chủ đề Hội thảo đã đặt ra.

Với hàm lượng khoa học cao, các bài tham luận và ý kiến phát biểu của các chuyên gia có giá trị tham khảo sâu sắc, Hội thảo khẳng định nhiều vấn đề có thể chắt lọc ngay để sử dụng và có những vấn đề cần tiếp tục suy nghĩ, bàn thảo trong thời gian tới để cân nhắc tiếp thu trong quá trình xây dựng văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Toàn cảnh Hội thảo

 

Tin: Mai Hoa

Ảnh: Mai Hoa

In bài viết