Hội thảo, tọa đàm khoa học

Hội nghị Khoa học nghiên cứu sinh Khoa Sử học năm 2019

Ngày đăng: 29/10/2019 | Lượt xem: 359

Ngày 25 tháng 10 năm 2019, tại Học viện Khoa học xã hội số 477 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội, Khoa Sử học đã tổ chức Hội nghị Khoa học nghiên cứu sinh năm 2019. Dự Hội nghị có PGS.TS. Đinh Quang Hải  - Trưởng khoa Khoa Sử học; TS. Duy Thị Hải Hường - Phó trưởng khoa Khoa Sử học, cùng các thầy cô giáo là giảng viên, giáo viên hướng dẫn và toàn thể nghiên cứu sinh của Khoa tham dự.

 

Các đại biểu và các NCS tham dự Hội nghị

Hội nghị xác định các mục tiêu gồm: Thứ nhất, là một hình thức tổ chức báo cáo kết quả hoạt động nghiên cứu khoa học của các NCS trong quá trình nghiên cứu và hoàn thành luận án tại Học viện Khoa học xã hội. Đây là nhiệm vụ, đồng thời cũng là quyền lợi của NCS đã được quy định rõ tại Thông tư số 08/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Thứ hai, thông qua việc báo cáo kết quả này, các thầy cô giáo và cơ sở đào tạo sẽ kiểm tra được tiến độ nghiên cứu khoa học của mỗi NCS. Tại Hội nghị, các NCS cũng sẽ được giải đáp các nhu cầu, nguyện vọng trong quá trình học tập và hoàn thành luận án; Thứ ba, Hội nghị NCS là quy trình bắt buộc của các khoa chuyên môn, trong đó có Khoa Sử học, nhằm nâng cao chất lượng đào tạo. Hội nghị sẽ có được thông tin chính thức, trực tiếp của NCS để cơ sở đào tạo cải tiến chương trình đào tạo và nâng cao chất lượng phục vụ đào tạo, nghiên cứu ngày càng thân thiện, chuyên nghiệp, hiện đại và từng bước nâng cao năng lực của cơ sở đào tạo. Thứ tư, Hội nghị khoa học NCS là diễn đàn để các thầy cô và NCS trao đổi chuyên môn, học thuật nhằm giúp NCS có cách tiếp cận đúng đắn và giải quyết vấn đề có hệ thống trong đề tài nghiên cứu liên quan.

Tiếp đó, có 07 bản báo cáo của các nghiên cứu sinh được trình bày tại hội nghị, nằm trong hai nhóm ngành: Lịch sử Việt Nam giai đoạn hiện đại: 04 báo cáo; Lịch sử Việt Nam cổ trung đại và Lịch sử thế giới: 02 báo cáo.

Trong phần thảo luận, Hội nghị đã nhận được nhiều ý kiến của các thầy cô giáo, phát biểu góp ý trực tiếp đối với các đề tài, chỉ ra những mặt được và chưa được từ thực tiễn kết quả báo cáo của các NCS, giúp cho các NCS tự nhìn nhận, đánh giá, tìm ra những thiếu khuyết trong nghiên cứu của mình để tiếp tục lập kế hoạch nghiên cứu, bổ sung, hoàn thiện luận án đảm bảo tiến độ và hiệu quả.

NCS báo cáo kết quả nghiên cứu tại Hội nghị

Kết thúc Hội nghị, PGS.TS. Đinh Quang Hải  phát biểu tổng kết, nhấn mạnh một số kết quả mà Hội nghị đã thu được như sau:

Khẳng định Hội nghị là một trong những hoạt động trọng tâm của Khoa hướng tới học viên và giảng viên với mục tiêu nhằm nâng cao chất lượng đạo tạo.

Hội nghị đã nhận được nhiều ý kiến đóng góp chi tiết, cụ thể cho từng bản báo cáo của các NCS; đồng thời, gợi mở, định hướng giúp nâng cao chất lượng đối với từng đề tài.

Các báo cáo của các NCS đã cơ bản đáp ứng được yêu cầu về nội dung và hình thức; tuy nhiên, để đảm bảo phục vụ tốt cho luận án, yêu cầu các NCS tiếp tục chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện theo hướng đóng góp của các thành viên hội đồng.

Về tiến độ thời gian, NCS phải tập trung bám sát kế hoạch nghiên cứu và hoàn thiện luận án theo thời gian quy định. Trong quá trình nghiên cứu, phải chủ động trao đổi với giáo viên hướng dẫn để kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc…

 

Tin: Mai Hoa

Ảnh: Mai Hoa