Hội thảo, tọa đàm khoa học

Học viện Khoa học xã hội tổ chức Hội thảo Khoa học: “Trao đổi những vấn đề lý luận về chính sách công và hướng dẫn viết luận văn, luận án”

Ngày đăng: 23/09/2019 | Lượt xem: 457

Ngày 20 tháng 9 năm 2019, tại Học viện Khoa học xã hội, số 477 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội, Khoa Chính sách công, Học viện Khoa học xã hội đã tổ chức Hội thảo: Trao đổi những vấn đề lý luận về chính sách công và hướng dẫn viết luận văn, luận án. Tham dự Hội thảo: GS.TS. Phạm Văn Đức- Giám đốc Học viện Khoa học xã hội; PGS.TS. Trần Minh Tuấn - Phó Giám đốc thường trực, Học viện Khoa học xã hội; PGS.TS. Bùi Nguyên Khánh - Phó Giám đốc Học viện Khoa học xã hội cùng các nhà khoa học về chuyên ngành chính sách công;  Đồng chủ trì: GS.TS. Võ Khánh Vinh- Học viện Khoa học xã hội, PGS.TS. Hồ Việt Hạnh - PGĐ. Học viện Khoa học xã hội, Phó Trưởng khoa, Khoa Chính sách công, Học viện Khoa học xã hội.

 

Toàn cảnh Hội thảo

Thay mặt Ban Giám đốc Học viện Khoa học xã hội, GS.TS.Phạm Văn Đức –Giám đốc Học viện Khoa học xã hội phát biểu khai mạc Hội thảo và nêu rõ những vấn đề cấp bách về vấn đề lý luận về chính sách công ở nước ta hiện nay; đồng thời, khơi gợi hướng nghiên cứu cho học viên cao học và NCS viết luận văn luận án trong nghành chính sách công. Theo đó, GS cũng nhấn nhấn mạnh những việc cần triển khai như thiết kế các bài giảng; mở ra hướng mới trong việc nghiên cứu để đạt được thành tựu mà Khoa Chính sách đã đặt ra theo định hướng gắn kết đào tạo với nghiên cứu khoa học.

GS.TS. Phạm Văn Đức –Giám đốc Học viện phát biểu khai mạc Hội thảo

Tại Hội thảo, PGS.TS. Hồ Việt Hạnh – Phó Giám đốc, Học viện Khoa học xã hội phát biểu đề dẫn, trình bày mục tiêu, định hướng và nội dung của Hội thảo. Hội thảo nhằm mục đích để các nhà khoa học đưa ra các hướng xây dựng chương trình đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ; từ đó, định hướng cách tiếp cận cho học viên, NCS trong việc nghiên cứu. Dự kiến đây sẽ là một trong những hoạt động nhằm nâng cao chất lượng đào tạo của Khoa Chính sách công, Học viện Khoa học xã hội.

PGS.TS. Hồ Việt Hạnh - Phó Giám đốc Học viện Khoa học xã hội,

Phó trưởng khoa, Khoa Chính sách công phát biểu tại Hội thảo

Tiếp đó, Hội thảo nghe lần lượt các tham luận từ các chuyên gia về chính sách công đến từ Học viện Khoa học xã hội: Tiếp cận đa ngành, liên ngành, xuyên ngành trong nghiên cứu và giảng dạy chính sách công ở nước ta hiện nay của GS. TS. Võ Khánh Vinh. Tham luận nêu lên ba vấn đề chính như sau: Khái quát về cách tiếp cận nghiên cứu và giảng dạy chính sách công ở nước ta hiện nay; Cách tiếp cận đa ngành, liên ngành, xuyên ngành trong nghiên cứu và giảng dạy chính sách công; Triển khai thực hiện tiếp cận đa ngành, liên ngành, xuyên ngành trong nghiên cứu và giảng dạy chính sách công ở nước ta hiện nay. PGS. TS. Hồ Việt Hạnh với Tổng quan về chính sách công. Tham luận khái quát 5 vấn đề cơ bản sau: Quan niệm về chính sách công; Khái quát lịch sử chính sách công; Vai trò của chính sách công trong quản lý như nước; Phân loại chính sách công; Chu trình chính sách công; Đánh giá chính sách công. TS. Nguyễn Ngọc Toàn với Xây dựng chính sách công. Nội dung gồm những vấn đề cơ bản sau: Khái niệm chính sách công; Cấu trúc và vai trò chính sách công; Chu trình chính sách công; xây dựng chính sách công;…PGS.TS. Nguyễn Khắc Bình với Thực hiện chính sách công - Lý luận và thực tiễn. Tham luận gồm những nội dung cơ bản sau: Khái niệm, vị trí, ý nghĩa của thực hiện chính sách công; Những yếu tố ảnh hưởng đến chính sách công; Quy trình thực hiện chính sách công; Các phương pháp thực hiện chính sách công; Thực hiện chính sách công ở Việt Nam. TS. Vũ Mạnh Toàn với Phân tích chính sách công. Tham luận gồm các nội dung cơ bản sau: Khái luận về phân tích chính sách công; Môt trường chủ thể phân tích chính sách công; Các bước thực hiện chính sách công; Nội dung phân tích chính sách công;…

GS.TS. Võ Khánh Vinh trình bày tham luận trước Hội thảo

TS. Vũ Mạnh Toàn trình bày tham luận trước Hội thảo

TS. Nguyễn Ngọc Toàn trình bày tham luận trước Hội thảo

PGS.TS. Nguyễn Khắc Bình trình bày tham luận trước Hội thảo

Các tham luận chủ yếu tập trung phân tích và nhấn mạnh sự hình thành chính sách công, những vấn đề lý luận và thực tiễn về chính sách công ở nước ta, đồng thời khẳng định: Chính sách công ở nước ta đang được đổi mới, tạo ra hệ thống chính sách tương đối hoàn chỉnh, phục vụ quản lý, phát triển đất nước theo các mục tiêu đổi mới, hội nhập và phát triển bền vững. Tuy nhiên, hệ thống chính sách cũng được đánh giá còn nhiều vấn đề đặt ra như: Tính đồng bộ và tính khả thi còn thấp, việc hoạch định chính sách chưa được chú ý coi trọng, hay, tính liên kết, lồng ghép chính sách còn yếu… Từ thực tế này, một số báo cáo cũng đề cập và gợi ý các giải pháp nhằm hoàn thiện xây dựng chính sách công ở nước ta trong thời gian tới.

Kết luận Hội thảo, GS.TS. Võ Khánh Vinh trân trọng cảm ơn sự ủng hộ của Lãnh đạo Học viện Khoa học xã hội; cảm ơn sự tận tâm và chia sẻ của các chuyên gia, các ý kiến của các nhà nghiên cứu, các đại biểu dự hội thảo; đồng thời khẳng định, Hội thảo có ý nghĩa thiết thực nhằm chung tay xây dựng chương trình đào tạo, định hướng cách viết luận văn, luận án về chính sách công tại Việt Nam nói chung và Học viện Khoa học xã hội nói riêng. 

 

Tin: Mỹ Hiền

Ảnh: Mỹ Hiền