Hội thảo, tọa đàm khoa học

Hội thảo khoa học: “Đời sống tôn giáo ở Việt Nam hiện nay”

Ngày đăng: 11/09/2019 | Lượt xem: 301

       Thực hiện kế hoạch đào tạo và nghiên cứu khoa học, ngày 10 tháng 9 năm 2019, tại Học viện Khoa học xã hội số 477 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội, Khoa Tôn giáo học đã tổ chức Hội thảo khoa học: “Đời sống tôn giáo ở Việt Nam hiện nay”. Dự Hội thảo có PGS.TS. Bùi Nguyên Khánh - Phó Giám đốc Học viện Khoa học xã hội; PGS.TS. Chu Văn Tuấn - Viện trưởng Viện Nghiên cứu Tôn giáo, Trưởng khoa Khoa Tôn giáo học; cùng các thầy cô giáo là giảng viên, giáo viên hướng dẫn và nghiên cứu sinh của Khoa tham dự.

PGS.TS. Bùi Nguyên Khánh phát biểu khai mạc

       Phát biểu khai mạc Hội thảo, PGS.TS. Bùi Nguyên Khánh - Phó Giám đốc Học viện Khoa học xã hội đã nhấn mạnh về mục đích, yêu cầu của Hội thảo; đồng thời, đề cập đến các yêu cầu về công tác đào tạo trong bối cảnh hiện nay. Khoa Tôn giáo học thộc Học viện KHXH là nơi đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao ở trình độ thạc sĩ và tiến sĩ ngành Tôn giáo. Khoa đã và đang đặc biệt chú trọng vào việc giúp cho các học viên tìm hiểu, nhận diện và làm rõ các tôn giáo mới xuất hiện trong xã hội hiện đại… Tại Hội thảo, vấn đề được bàn luận sẽ tập trung vào chủ đề “Đời sống tôn giáo ở Việt Nam hiện nay”. Bên cạnh đó, một số nhiệm vụ trọng tâm được đặt ra đối với các NCS cũng như các giảng viên trong Khoa về kết quả, tiến độ nghiên cứu luận án, ý kiến đóng góp, giải đáp thắc mắc và tháo gỡ, chia sẻ, tìm hướng khắc phục đối với từng đề tài của các NCS, giúp cho các NCS có cách tiếp cận đúng đắn và giải quyết vấn đề của nghiên cứu một cách có hệ thống. Hội thảo cũng là cơ cở để nâng cao chất lượng đào tạo tại Học viện KHXH thông qua các thông tin chính thức, trực tiếp của nghiên cứu sinh để Học viện cải tiến và nâng cao chất lượng phục vụ đào tạo, nghiên cứu theo tiêu chí: thân thiện, chuyên nghiệp, hiện đại và từng bước nâng cao năng lực của cơ sở đào tạo.

       Phát biểu tại Hội thảo, PGS.TS. Chu Văn Tuấn nêu vấn đề trọng tâm mà Hội thảo cần tập trung giải quyết; trong đó, khái niệm “đời sống tôn giáo” cần được làm rõ về nội hàm của nó. Theo đó, các các vấn đề như: Hiện trạng đời sống tôn giáo Việt Nam; Vai trò và ý nghĩa của tôn giáo đối với đời sống của cá nhân và tập thể; Tạo dựng và duy trì mạng lưới nghiên cứu về tôn giáo… sẽ được tập trung bàn thảo nhằm góp phần gia tăng nhận thức khoa học về tôn giáo, làm nền tảng cho quyết sách phù hợp của Đảng và Nhà nước về vấn đề tôn giáo ở nước ta trong bối cảnh hiện nay.

PGS.TS. Chu Văn Tuấn chủ trì Hội thảo

       Tiếp đó, có 7 bản tham luận của các giảng viên và học viên Khoa Tôn giáo được trình bày tại Hội thảo. Các cử tọa cũng đã thảo luận nhằm làm sâu sắc hơn đối với mỗi chủ đề mà các bản tham luận đề cập.

       Kết thúc Hội nghị, PGS.TS. Chu Văn Tuấn phát biểu tổng kết và nhấn mạnh: Hội thảo đã đề cập đến vấn đề: “Đời sống tôn giáo ở Việt Nam hiện nay” trên bốn phương diện:

       Thứ nhất, hiện trạng và xu hướng phát triển mới của các tín ngưỡng và tôn giáo ở Việt Nam hiện nay.

       Thứ hai, những biến đổi về niềm tin, diễn tả niềm tin, thực hành nghi lễ và tổ chức cộng đồng; những hoạt động đến đời số kinh tế - chính trị, văn hóa - xã hội, giáo dục… của cộng đồng tín đồ tôn giáo.

       Thứ ba, những biểu hiện mới trong các nối quan hệ của các cộng đồng tôn giáo, tín ngưỡng với Nhà nước.

      Thứ tư, vai trò của tôn giáo, tín ngưỡng trong các nỗ lực ứng phó của người Việt Nam với các vấn đề xã hội đang đối mặt.

      Hội thảo đã nhận được các ý kiến khá đồng nhất và gợi mở xoay quanh chủ đề “đời sống tôn giáo ở Việt Nam hiện nay” - đây là những vấn đề cần được tiếp tục nghiên cứu và thảo luận nhiều hơn trong thời gian tới tại Khoa Tôn giáo nói riêng và tại Viện Nghiên cứu Tôn giáo.

Lãnh đạo Học viện cùng các thầy cô giáo và NCS Khoa Tôn giáo học

chụp ảnh lưu niệm

 

Tin: Mai Hoa

Ảnh: Mai Hoa