Hội thảo, tọa đàm khoa học

Hội thảo “Tiếp tục đổi mới tư duy pháp lý phục vụ sự nghiệp đổi mới đất nước”

Ngày đăng: 13/08/2019 | Lượt xem: 429

Ngày 9/8/2019, tại Hội trường 3D, trụ sở số 1 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam (Viện Hàn lâm) tổ chức Hội thảo “Tiếp tục đổi mới tư duy pháp lý phục vụ sự nghiệp đổi mới đất nước”.

 

Hội thảo do GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam, PGS.TS. Nguyễn Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao và TS. Uông Chu Lưu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội đồng chủ trì; với sự tham dự của hàng trăm học giả, các nhà khoa học, các nhà quản lý chủ chốt trong hoạt động trong lĩnh vực lập pháp, tư pháp, hành pháp đến từ các Bộ, ban, ngành Trung ương và địa phương, giảng viên các trường Đại học, các đơn vị nghiên cứu trong và ngoài Viện Hàn lâm.

GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng phát biểu ý kiến chỉ đạo tại Hội thảo

Phát biểu đề dẫn tại Hội thảo, GS.TS. Võ Khánh Vinh cho biết Hội thảo được tổ chức nhằm mục đích khái quát quá trình hình thành tư duy pháp lý trong quá trình đổi mới đất nước, những kết quả đạt được cùng những hạn chế, bất cập, từ đó đưa ra quan điểm, định hướng, nội dung tiếp tục đổi mới tư duy pháp lý trong thời gian tới.

Theo đó, Hội thảo đã được diễn ra với 4 phiên làm việc: Phiên 1: Đổi mới tư duy pháp lý về xã hội, quyền lực chính trị, quyền con người, dân chủ; Phiên 2: Đổi mới tư duy về phát triển đất nước; Phiên 3: Đổi mới về tư duy về phát triển pháp luật; Phiên 4: Đổi mới tư duy về nghiên cứu và đào tạo pháp luật. Các nhà khoa học đã có nhiều ý kiến phát biểu nhằm làm rõ một số vấn đề chủ yếu liên quan như sau:

+ Xác định vấn đề đổi mới tư duy pháp lý (về xã hội, quyền lực chính trị, quyền con người, dân chủ) là một bộ phận cấu thành quan trọng của đổi mới tư duy phát triển đất nước. Đánh giá đúng, đầy đủ, chính xác, khoa học quá trình đổi mới tư duy pháp lý ở nước ta sau hơn 30 năm đổi mới để rút ra bài học kinh nghiệm, góp phần phát triển tư duy pháp lý trong điều kiện mới luôn được các nhà khoa học đặt ra như là một trong những nhiệm vụ quan trọng tại các cơ quan nghiên cứu và đào tạo luật học.

GS.TS. Võ Khánh Vinh phát biểu tại Hội thảo

+ Xác định cơ chế vận hành của quyền lực nhà nước, trong việc phân công và phối hợp các quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp; vị trí thượng tôn của pháp luật; xác định rõ hơn vị trí, vai trò, chức năng của Nhà nước; mối quan hệ giữa Nhà nước, thị trường và xã hội; hình thành tư duy cải cách hành chính và quản trị đất nước; cải cách tư pháp; vai trò của tòa án trong tổ chức và hoạt động nhằm bảo vệ công lý, bảo vệ Đảng, chế độ, Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của công dân…

+ Đề cao việc phổ biến, giáo dục và đào tạo pháp luật đa dạng hóa về nội dung, hình thức và phương pháp. Trong đó, coi trọng nhu cầu xã hội về đội ngũ chất lượng nguồn nhân lực; xác định vấn đề đào tạo đúng lĩnh vực mà xã hội thiếu, yếu để có chiến lược phát triển dội ngũ giảng viên, tuyên truyền viên pháp luật ngày càng đáp ứng được các yêu cầu về chất lượng, hiệu quả công việc; Chủ động, tích cực trong hợp tác quốc tế và khu vực trong lĩnh vực phòng, chống tội phạm, từng bước khắc phục tư duy pháp lý cũ của thời kỳ quan liêu, bao cấp, từng bước hình thành và phát triển tư duy pháp lý mới phù hợp với tình hình đất nước.

Toàn cảnh Hội thảo

Hầu hết các ý kiến đều cho rằng, bên cạnh những kết quả đạt được trong việc đổi mới tư duy pháp lý vẫn còn tồn tại những bất cập, hạn chế trong đổi mới tư duy pháp lý phục vụ sự nghiệp đổi mới đất nước. Đó là: Tư duy pháp lý về xã hội chưa đầy đủ, toàn diện, bao trùm, chưa xác định rõ mục tiêu, đặc trưng, nội dung về pháp luật, pháp quyền xã hội chủ nghĩa mà Đảng, Nhà nước, nhân dân ta xây dựng. Vì thế dẫn đến một thực tại khách quan là tư duy pháp lý chưa được đổi mới, phát triển đồng bộ; còn quá coi trọng về luật công, chưa coi trọng đúng mức về luật tư…

Thông qua 40 tham luận nhận được và các ý kiến tham vấn sâu về các nội dung thảo luận, các đại biểu đã góp phần làm rõ những vấn đề nổi lên trong tư duy pháp lý phục vụ sự nghiệp phát triển đất nước có liên quan. Đồng thời, chỉ ra được một số định hướng đổi mới cần thiết cần thực thi trong thời gian tới tập trung vào việc nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đưa tư duy pháp lý, quan điểm pháp lý, nội dung pháp lý vào chiến lược tổng thể phát triển đất nước, các chiến lược thành phần phát triển đất nước; Đẩy mạnh hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, hiện đại hóa pháp luật; Tăng cường kiểm soát quyền lực nhà nước bằng pháp luật; Tăng cường cơ chế giám sát, phản biện của nhân dân thông qua Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể./.

Nguồn: vass.gov.vn

 

In bài viết