Hội thảo, tọa đàm khoa học

Hội thảo quốc tế: Đoàn kết xã hội và sự phát triển xã hội

Ngày đăng: 26/07/2019 | Lượt xem: 374

Trong hai ngày 24 và 25 tháng 7 năm 2019, tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh đã diễn ra Hội thảo quốc tế  “Đoàn kết xã hội và sự phát triển xã hội”. Hội thảo do Học viện Khoa học xã hội, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam và Hội đồng nghiên cứu Giá trị và Triết học đồng tổ chức.

 

Tham dự Hội thảo có GS.TS. Phạm Văn Đức, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam, Giám đốc Học viện Khoa học xã hội; GS.TS. Đặng Nguyên Anh, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam; GS.TS. João J. Vila - Chã Phó Chủ tịch Hội đồng nghiên cứu Giá trị và Triết học; các học giả quốc tế đến từ: Ấn Độ; Mỹ; Indonesia; Ba Lan; Ytalia; Trung Quốc. Các nhà khoa học trong nước đến từ các trường Đại học, các Học viện và các Viện Nghiên cứu thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam; Lãnh đạo các Sở, Ban, Ngành tỉnh Quảng Ninh và Đại học Hạ Long.

Toàn cảnh Hội thảo

Trong Tuyên ngôn Thiên niên kỷ của Liên Hợp Quốc, Đoàn kết xã hội được coi là một trong những giá trị cơ bản của quan hệ quốc tế trong thế kỷ 21. Với những đặc trưng về ý tưởng, quan điểm, lợi ích, đoàn kết xã hội có thể được hiểu như là sự ràng buộc của tính phổ biến, sự ràng buộc cho sự hợp tác của các thành viên bình đẳng cùng nhau làm việc mục tiêu của cộng đồng hoặc xã hội. Do vậy, đoàn kết là nguyên tắc cốt lõi để đi đến thống nhất về định hướng phát triển của mọi xã hội. Trong bối cảnh Việt Nam, đoàn kết trở thành động lực chính cho sự phát triển của đất nước trong bối cảnh toàn cầu hoá và hội nhập quốc tế. Đoàn kết trở thành động lực vì nó tạo ra khát khao và lực lượng chung của các tầng lớp xã hội và cộng đồng người Việt khác nhau. Trong bối cảnh đa văn hóa và đa tôn giáo của đoàn kết xã hội Việt Nam là nguồn gốc của sức mạnh, động lực chính và yếu tố quyết định đảm bảo chiến thắng bền vững về nguyên nhân xây dựng và bảo vệ quê hương.

Với mong muốn góp phần thúc đẩy đoàn kết xã hội, tạo động lực mạnh mẽ cho sự phát triển xã hội trong giai đoạn hiện nay, Hội thảo với chủ đề “Đoàn kết xã hội và phát triển xã hội” sẽ là nơi các học giả quốc tế và Việt Nam giao lưu, trao đổi nghiên cứu về đoàn kết xã hội và các vấn đề liên quan nhằm tìm ra những đặc điểm chung cũng như những khác biệt để từ đó có những cách thức và biện pháp hữu hiệu nhất giải quyết có hiệu quả những vấn đề phát triển xã hội hiện nay.

GS.TS. Phạm Văn Đức, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam, Giám đốc Học viện Khoa học xã hội khai mạc Hội thảo

Tại diễn văn khai mạc, GS.TS. Phạm Văn Đức nêu lên sáu vấn đề để Hội thảo tập trung thảo luận, bao gồm:

1. Mối quan hệ giữa đoàn kết xã hội và phát triển xã hội

2. Đoàn kết xã hội, phát triển xã hội và bối cảnh văn hóa (truyền thống văn hóa)

3. Vai trò của nhà nước trong việc thúc đẩy đoàn kết xã hội và phát triển xã hội

4. Đoàn kết xã hội, phát triển xã hội và kinh tế thị trường

5. Vai trò của các tổ chức xã hội trong việc thúc đẩy đoàn kết xã hội cho phát triển xã hội

6. Đoàn kết xã hội và sự phát triển toàn cầu

Đồng thời, Giáo sư cũng nhấn mạnh “đây là những nội dung có ý nghĩa lý luận và thực tiễn, thu hút được sự quan tâm đông đảo của cộng đồng các nhà khoa học trong và ngoài nước. Trên tinh thần khoa học nghiêm túc, hi vọng chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận và trao đổi thẳng thắn những nhận thức mới, những kinh nghiệm quý báu trong nghiên cứu cũng như trong hiện thực phát triển của mỗi quốc gia để từ đó đi đến thống nhất về nội dung cơ bản trong xây dựng đoàn kết xã hội làm tiền đề cho sự phát triển chung của nhân loại cũng như của mỗi quốc gia chúng ta.

Ngoài những ý nghĩa khoa học, Hội thảo cũng là mốc quan trọng đánh dấu sự hợp tác lâu dài, có hiệu quả giữa Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam, Học viện Khoa học xã hội với Hội đồng nghiên cứu Giá trị và Triết học Hoa Kỳ. Với sự hỗ trợ của Hội đồng, trong những năm qua, công tác nghiên cứu, trao đổi hợp tác giữa Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam với Hội đồng nói chung, với các đối tác Mỹ, Đức, Anh, Canada,... đã gặt hái được nhiều thành công. Chúng tôi ghi nhận những nỗ lực của Hội đồng các thành viên của Hội đồng và những đối tác đã giúp đỡ chúng tôi trong tiến trình phát triển và hội nhập với thế giới trên lĩnh vực nghiên cứu khoa học và tôi hi vọng rằng, sự hợp tác giữa chúng ta sẽ ngày càng phát triển”.

GS.TS. João J. Vila - Chã Phó Chủ tịch Hội đồng nghiên cứu Giá trị và Triết học

điều hành phiên họp toàn thể thứ Nhất

GS.TS. Đặng Nguyên Anh, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam báo cáo tham luận tại Hội thảo

Ban tổ chức Hội thảo đã nhận được 14 tham luận của các học giả nước ngoài và 30 tham luận của các nhà khoa học từ các trường đại học, học viện, viện nghiên cứu,… trong nước. Điều này thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, sự quan tâm lớn của các nhà khoa học đối với chủ đề đoàn kết xã hội và phát triển xã hội. Hội thảo đã diễn ra với 6 phiên họp dưới sự chủ trì của các học giả trong và ngoài nước; trong đó có 21 tham luận được báo cáo trước Hội thảo, tập trung vào sáu vấn đề đã nêu trên.

TS. Sandip Chatterjee báo cáo tham luận tại Hội thảo

GS.TS. Hồ Sỹ Quý thảo luận tại Hội thảo

Hội thảo đã nhận được trên 30 ý kiến thảo luận của các học giả trong và ngoài nước tập trung vào rất nhiều vấn đề xoay quanh chủ đề “đoàn kết xã hội và phát triển xã hội” tại các quốc gia: Việt Nam; Ấn Độ; Mỹ; Indonesia; Ba Lan; Ytalia; Trung Quốc.

Các học giả trong và ngoài nước tham dự Hội thảo

Kết thúc Hội thảo, GS.TS. Phạm Văn Đức và GS.TS. João J. Vila - Chã  phát biểu bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc tới các học giả và những đóng góp khoa học cho chủ đề Hội thảo “Đoàn kết xã hội và phát triển xã hội”; Đồng thời, rút ra ba điểm có ý nghĩa lớn của Hội thảo.

Thứ nhất, tác động của công nghệ đối với đoàn kết xã hội và phát triển xã hội: đây là quá trình phát triển mang tính tất yếu. Việt Nam cũng như các quốc gia khác, cách mạng công nghiệp 4.0 mang lại các yếu tố tích cực, nhân văn; bên cạnh đó là những mặt trái, những rủi ro mà mỗi quốc gia phải giải quyết do khoa học và công nghệ mới đem lại. Do vậy, một trong những vai trò của triết học là phải kết nối con người, vận dụng nguồn lực trí tuệ để giải quyết các vấn đề thách thức mới đó.

Thứ hai, vai trò của nhà nước pháp quyền, thượng tôn pháp luật. Từ quá khứ đến hiện tại, trải qua lịch sử phát triển của loài người, qua những cuộc chiến tranh mà nhân loại phải gánh chịu hậu quả. Đoàn kết xã hội luôn được đặt ra, góp phần thúc đẩy tinh thần để giải quyết các xung đột đó. Nhà nước có vai trò thúc đẩy, bảo vệ quyền của công dân bình đẳng trước pháp luật, đó là những vấn đề chúng ta phải quan tâm để thúc đẩy đoàn kết xã hội và phát triển xã hội tốt đẹp hơn.

Thứ ba, văn hóa truyền thống của mỗi quốc gia, dân tộc là vô cùng phong phú và đa dạng, chứa đựng những giá trị tốt đẹp. Do vậy, chúng ta phải cùng nhau nghiên cứu, phát hiện nhứng giá trị độc đáo, phổ quát nhằm thúc đẩy đoàn kết xã hội, phát triển xã hội.

Tại diễn văn bế mạc, GS.TS. Phạm Văn Đức mong muốn và đề xuất, Hội đồng Nghiên cứu Giá trị và Triết học tiếp tục quan tâm xuất bản Kỷ yếu Hội thảo dưới dạng sách, nhằm công bố và giới thiệu kết quả nghiên cứu của các học giả về vấn đề “Đoàn kết xã hội và sự phát triển xã hội” đến đông đảo công chúng và giới khoa học trên toàn thế giới.

Các đại biểu dự Hội thảo chụp ảnh lưu niệm

 

 

Tin: Mai Hoa

Ảnh: Mai Hoa

In bài viết