Hội thảo, tọa đàm khoa học

Hội thảo khoa học: Chính sách pháp luật thi hành án hình sự: những vấn đề lý luận và thực tiễn cấp bách

Ngày đăng: 11/04/2019 | Lượt xem: 723

Ngày 09 tháng 4 năm 2019, tại Học viện Khoa học xã hội, số 477 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội, Khoa Luật đã tổ chức Hội thảo “Chính sách pháp luật thi hành án hình sự: những vấn đề lý luận và thực tiễn cấp bách”. Chủ trì Hội thảo: GS.TS. Võ Khánh Vinh và PGS.TS. Bùi Nguyên Khánh. Tham dự hội thảo, về phía đại biểu gồm đại diện của Tòa án nhân dân Tối cao; đại diện của Trại giam Nam Hà và các giảng viên, nhà khoa học đến từ các cơ sở đào tạo: Khoa luật Đại học Quốc gia Hà Nội; Đại học Luật Hà Nội; Khoa luật Đại học Mở; Đại học Kiểm sát Hà Nội; Trường Trung cấp Cảnh sát vũ trang; Học viện Cảnh sát Nhân dân; Viện Nhà nước và Pháp luật... Về phía Học viện Khoa học xã hội, đại diện cho lãnh đạo Học viện có GS.TS. Phạm Văn Đức – Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Giám đốc Học viện; PGS.TS. Trần Minh Tuấn – Phó Giám đốc thường trực Học viện; PGS.TS. Hồ Việt Hạnh – Phó Giám đốc Học viện; PGS.TS. Bùi Nguyên Khánh – Phó Giám đốc Học viện, kiêm Trưởng khoa Khoa Luật cùng toàn thể các giảng viên, các nhà khoa học đang tham gia giảng dạy tại Khoa Luật; Trưởng/ Phó các khoa; Lãnh đạo các đơn vị thuộc và trực thuộc Học viện Khoa học xã hội và đại diện các nghiên cứu sinh, học viên cao học Khoa Luật Học viện Khoa học xã hội.

 

Toàn cảnh Hội thảo.

       Phát biểu khai mạc Hội thảo, PGS.TS. Bùi Nguyên Khánh – Phó Giám đốc Học viện Khoa học xã hội kiêm Trưởng khoa Khoa Luật nhấn mạnh tính cấp thiết và ý nghĩa của Hội thảo trong bối cảnh đảm bảo quyền con người theo Hiến pháp năm 2013 được cụ thể hóa trong Luật Thi hành án hình sự và thực tiễn các quy định pháp luật cũng như thực thi Luật Thi hành án hình sự còn nhiều bất cập, cần phải sửa đổi, bổ sung một số quy định mới của Luật Thi hành án hình sự cho phù hợp với thực tiễn và thống nhất với các đạo luật khác.

       Phát biểu chào mừng Hội thảo, GS.TS. Phạm Văn Đức – Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam, Giám đốc Học viện nhiệt liệt chào mừng và cảm ơn các nhà khoa học đã tham dự. Trên cơ sở những ưu điểm đặc thù trong đào tạo và nghiên cứu, Học viện Khoa học xã hội rất chú trọng thực hiện tốt định hướng nghiên cứu kết hợp giữa lý luận và thực tiễn. Tại Học viện Khoa học xã hội các sản phẩm nghiên cứu có chất lượng rất thuận lợi chuyển sang phục vụ đào tạo. Với tầm quan trọng và ý nghĩa của Hội thảo, GS đề xuất với các nhà khoa học tại Hội thảo về việc xuất bản Kỷ yếu hội thảo thành sách chuyên khảo để phục vụ cho giảng dạy và nghiên cứu tại Học viện. Đồng thời, GS hi vọng kết quả nghiên cứu của các nhà khoa học tại Hội thảo là những kiến nghị tốt phục vụ cho Quốc hội trong hoạt động xây dựng chính sách pháp luật cũng như sửa đổi, bổ sung Luật Thi hành án hình sự trong thời gian tới.

PGS.TS. Bùi Nguyên Khánh phát biểu khai mạc Hội thảo

       Các báo cáo tham luận được trình bày và ý kiến thảo luận tại Hội thảo xoay quanh ba nội dung chính:

       Thứ nhất, về những vấn đề lý luận về chính sách pháp luật thi hành án hình sự.

       Trong báo cáo tham luận Những vấn đề lý luận chung về chính sách pháp luật thi hành án hình sự, GS. TS. Võ Khánh Vinh đã chỉ rõ những vấn đề lý luận cơ bản về chính sách pháp luật thi hành án hình sự như: phương diện nghiên cứu luật thi hành án hình sự; khái niệm về chính sách pháp luật thi hành án hình sự; khách thể; chủ thể của chính sách thi hành án hình sự; các mục tiêu, các ưu tiên và các nguyên tắc của chính sách pháp luật thi hành án hình sự Việt Nam; các phương tiện, hình thức thực hiện chính sách pháp luật thi hành án hình sự và hệ quan điểm về chính sách pháp luật thi hành án hình sự Việt Nam hiện nay.

       Trên cơ sở những vấn đề lý luận cơ bản, các khía cạnh lý luận chi tiết về chính sách thi hành án hình sự được thể hiện rõ trong các báo cáo tham luận như: Chính sách pháp luật về quyền con người của người chấp hành án trong sửa đổi, bổ sung Luật Thi hành án hình sự - PGS. TS. Trần Văn Độ, nguyên Phó Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao; Chính sách pháp luật về tái hòa nhập cộng đồng - PGS.TS. Trần Hữu Tráng, Trưởng Khoa Luật, Đại học Mở Hà Nội; Chính sách pháp luật thi hành án hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội – PGS. TS. Hoàng Thị Minh Sơn, Đại học Luật Hà Nội; Các yếu tố ảnh hưởng đến chính sách thi hành án hình sự đối với pháp nhân thương mại - TS. Đinh Thị Mai, Phó trưởng khoa Khoa Luật, Học viện KHXH.

       Thứ hai, những vấn đề thực trạng thực hiện chính sách pháp luật thi hành án hình sự đã được các nhà khoa học luận chứng ở nhiều khía cạnh thực tiễn dưới góc nhìn đa chiều như: vấn đề Thi hành án phần dân sự trong bản án hình sự ở Việt Nam hiện nay – PGS.TS. Bùi Nguyên Khánh, Phó Giám đốc, Trưởng khoa Khoa Luật Học viện KHXH; Trách nhiệm hình sự đối với pháp nhân thương mại phạm tội và một số vấn đề đặt ra khi thi hành án hình sự - Đại tá, TS. Võ Hữu Canh, Hiệu trưởng Trường Trung cấp Cảnh sát vũ trang; Kiểm sát hoạt động tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự ở Việt Nam hiện nay - TS. Nguyễn Đức Hạnh, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội; Chính sách giáo dục, cải tạo phạm nhân và các vấn đề đặt ra đối với công tác giáo dục phạm nhân ở Trại giam Nam Hà – Ông Vũ Hào Hiệp, Giám thị Trại giam Nam Hà.

       Thứ ba, trên cơ sở tiền đề về mặt lý luận và thực tiễn, cũng như tham khảo một số bài học kinh nghiệm của một số nước trên thế giới, Hội thảo đã phân tích rõ nhu cầu, tư duy đổi mới chính sách pháp luật thi hành án hình sự. Đồng thời, Hội thảo đã đề xuất một số giải pháp xây dựng và thực hiện chiến lược phát triển pháp luật trong thời gian tới từ: xác định mục tiêu, quan điểm phát triển pháp luật thi hành án hình sự đến việc xác định cụ thể các nhiệm vụ ưu tiên như: đẩy mạnh nghiên cứu thi hành án hình sự; đẩy mạnh lập pháp thi hành án hình sự; tăng cường tổng kết thi hành án hình sự; đẩy mạnh nghiên cứu so sánh chính sách pháp luật thi hành án hình sự. Để hoàn thiện chính sách pháp luật thi hành án hình sự, Việt Nam cần theo đúng các định hướng: xây dựng mô hình lý luận về luật thi hành án hình sự; pháp điển hóa pháp luật thi hành án hình sự; xác định các bảo đảm để thực hiện chính sách pháp luật thi hành án hình sự và hoàn thiện chương trình giáo dục, đào tạo về luật thi hành án hình sự.

       Ngoài việc đổi mới những chính sách pháp luật chung về thi hành án hình sự ở Việt Nam hiện nay, Hội thảo được nghe các nhà khoa học thảo luận và góp ý chi tiết về việc hoàn thiện Luật Thi hành án hình sự như: Hoàn thiện pháp luật thi hành án phạt tù trong tiến trình cải cách tư pháp hiện nay – Đại tá, PGS.TS. Nghiêm Xuân Minh, Phó trưởng khoa Cảnh sát Thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp – Học viện Cảnh sát nhân dân; Một số chính sách đối với tù nhân tại Cộng hòa Pháp và kinh nghiệm cho Việt Nam – Thượng tá, PGS.TS. Hoàng Đình Ban & Đại úy Nghiêm Đình Hưởng – Khoa Chính sách thi hành án, Học viện Cảnh sát nhân dân; Án treo và những vấn đề đặt ra trong áp dụng và thi hành án treo hiện nay – TS. Lại Viết Quang, Hiệu trưởng Trường Đại học Kiểm sát; Pháp luật về nhân quyền trong quản lý trại giam – thực tiễn và kinh nghiệm cho Việt Nam – GS.TS. Đường Minh Giới, Học viện Cảnh sát Nhân dân…

       Như vậy, với hơn 22 bài viết gửi về Hội thảo và 11 báo cáo tham luận được trình bày, Hội thảo đã nhận được những ý kiến tâm huyết và giá trị từ các giảng viên, nhà khoa học uy tín và người làm thực tiễn giàu kinh nghiệm tại các trường đại học, viện nghiên cứu và cơ quan thi hành án hình sự. Có thể nói, những nội dung được đưa ra báo cáo và thảo luận tại Hội thảo là luận chứng sâu sắc trên cả phương diện lý luận và thực tiễn về chính sách pháp luật thi hành án hình sự, đây cũng là những ý kiến tham khảo có giá trị phục vụ cho công tác xây dựng, sửa đổi, bổ sung Luật Thi hành án hình sự trong thời gian tới. 

 

Tin: Thanh Lý

Ảnh: Minh Nguyệt