Hội thảo, tọa đàm khoa học

Học viện Khoa học xã hội tổ chức nghiệm thu đề tài cấp cơ sở năm 2018

Ngày đăng: 14/12/2018 | Lượt xem: 1859

Thực hiện kế hoạch nghiên cứu khoa học năm 2018 của Học viện Khoa học xã hội, trong các ngày 4/12; 11/12 và 13/12/2018, Học viện Khoa học xã hội đã tổ chức nghiệm thu đề tài cấp sơ sở năm 2018. Đây là một trong những hoạt động khoa học hàng năm của Học viện nhằm nâng cao năng lực nghiên cứu của các cán bộ, giảng viên.

 

Các đề tài được đưa nghiệm thu bao gồm:

Những vấn đề lý luận về luật kinh tế ở Việt Nam hiện nay – TS. Trần Minh Đức.

Kiểm soát giao dịch có khả năng tư lợi trong công ty đại chúng theo pháp luật Việt Nam: thực trạng và giải pháp - TS. Nguyễn Thanh Lý.

Ảnh hưởng của xâm nhập mặn đến hoạt động sinh kế của người dân nuôi trồng thủy sản các huyện ven biển tỉnh Nam Định – ThS. Phan Khánh Dương.

Một số biện pháp cơ bản bảo đảm thực thi quyền tiếp cận nước sạch ở nông thôn - ThS. Trần Thị Xuân.

Cơ chế bảo đảm quyền con người thông qua công cụ Trách nhiệm xã hội doanh nghệp (CSR) ở Việt Nam hiện nay – ThS. Nguyễn Diệu Linh.

Sinh kế của cư dân tái định cư ở Kỳ Anh, Hà Tĩnh – ThS. Nguyễn Mai Hương.

Những nghiên cứu về thơ tượng trưng ở Việt Nam: trường hợp Bích Khê - ThS. Nguyễn Thị Mỹ Hiền.

Nghiên cứu thực trạng du lịch ở Cát Bà hiện nay và đề xuất một số giải pháp phát triển kinh tế du lịch bền vững - ThS. Cao Tuấn Phong.

Thực trạng kỹ năng giải quyết vấn đề học tập trên lớp của sinh viên dân tộc Tày ở vùng Đông Bắc Việt Nam - ThS. Nông Thị Nhung.

Vận dụng marketing hỗn hợp trong đào tạo sau đại học lý luận và kinh nghiệm quốc tế - ThS. Hoàng Thu Trang.

Tại buổi nghiệm thu đề tài cấp cơ sở, chủ nhiệm đề tài và các thành viên tham gia đề tài đã nhận được rất nhiều ý kiến đóng góp về chuyên môn của các nhà khoa học, cũng như những nhận xét, trao đổi của các giảng viên, cán bộ Học viện và đại biểu tham dự để hoàn thiện và nâng cao hơn nữa chất lượng của đề tài.

Một số hình ảnh tại buổi nghiệm thu đề tài cấp cơ sở:

 

Tin: Thanh Lý

Ảnh: Thanh Lý