Hội thảo, tọa đàm khoa học

Tọa đàm khoa học “Pháp luật về hợp đồng của Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế hiện nay: thực trạng, phương hướng và giải pháp”

Ngày đăng: 06/12/2018 | Lượt xem: 611

Trong khuôn khổ đề tài cấp Bộ “Pháp luật về hợp đồng trong bối cảnh hội nhập quốc tế ở Việt Nam hiện nay” do TS. Hồ Ngọc Hiển làm chủ nhiệm đề tài, ngày 05 tháng 12 năm 2018, tại Học viện Khoa học xã hội đã diễn ra tọa đàm khoa học: “Pháp luật về hợp đồng của Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế hiện nay: thực trạng, phương hướng và giải pháp”. Tham dự buổi tọa đàm có: PGS.TS. Bùi Nguyên Khánh – Phó Giám đốc Học viện Khoa học xã hội, kiêm Trưởng khoa Khoa Luật; TS. Nguyễn Văn Cương – Viện trưởng Viện Khoa học pháp lý, Bộ Tư pháp; các Phó Trưởng khoa Khoa Luật, Học viện Khoa học xã hội: TS. Hồ Ngọc Hiển và TS. Đinh Thị Mai; các giảng viên, chuyên gia về luật hợp đồng, cùng thành viên của đề tài và các đại biểu quan tâm.

Chủ trì và các báo cáo viên tại buổi tọa đàm.

Các báo cáo tham luật và trao đổi tại buổi tọa đàm xoay quanh các nội dung sau:

Một là, vấn đề pháp lý về chấp nhận đề nghị giao kết hợp đồng theo Bộ luật Dân sự năm 2015 từ cách tiếp cận so sánh. Tại báo cáo tham luận liên quan đến vấn đề này TS. Hồ Ngọc Hiển đã làm rõ các vấn đề pháp lý liên quan đến khái niệm chấp nhận đề nghị giao kết hợp đồng và các vấn đề pháp lý khác như: hiệu lực của chấp nhận đề nghị giao kết hợp đồng; chấp nhận đề nghị giao kết hợp đồng đến muộn; từ chối chấp nhận đề nghị giao kết hợp đồng; các sửa đổi bổ sung không làm thay đổi cơ bản đề nghị giao kết hợp đồng…  

Hai là, những yêu cầu của pháp luật hợp đồng trong bối cảnh hội nhập quốc tế. Liên quan đến nội dung này, TS. Nguyễn Văn Quân – Giảng viên Khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội cho rằng: pháp luật hợp đồng có vai trò quan trọng trong đời sống kinh tế - xã hội của mỗi quốc gia, là cơ sở pháp lý để bảo đảm lợi ích riêng của mỗi cá nhân cũng như duy trì lợi ích chung của cộng đồng và toàn xã hội. Trong bối cảnh hội nhập quốc tế, pháp luật hợp động của Việt Nam phải đảm bảo an toàn pháp lý, đáp ứng các yêu cầu về tính ổn định, tính tương thích với pháp luật quốc tế, tính thống nhất và hệ thống.

Ba là, về chế tài vi phạm hợp đồng trong luật hợp đồng Việt Nam, TS. Đỗ Giang Nam – Giảng viên Khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội đã có báo cáo tham luận nêu rõ các loại chế tài cơ bản khi có vi phạm hợp đồng gồm: chế tài buộc thực hiện đúng hợp đồng; bồi thường thiệt hại; hủy bỏ hợp đồng, đồng thời có sự so sánh giữa quy định của pháp luật Việt Nam với hệ thống pháp luật Anh Mỹ, hệ thống pháp luật Châu Âu lục địa. Báo cáo đã làm rõ những thành tựu, thực trạng và thách thức của chế tài vi phạm hợp đồng trong luật hợp đồng Việt Nam.

Bốn là, về vấn đề thực hiện đúng, đầy đủ nghĩa vụ hợp đồng và hợp đồng vô hiệu. Nội dung này được trình bày và thảo luận qua hai báo cáo tham luận: Một số vấn đề lý luận về thực hiện đúng và đầy đủ nghĩa vụ hợp đồng của TS. Đỗ Minh Tuấn – Công ty Luật TNHH Hợp Lực (SLF); Hợp đồng dân sự vô hiệu: thực trạng pháp luật Việt Nam của TS. Nguyễn Văn Cương – Viện Khoa học pháp lý, Bộ Tư pháp. Các báo cáo và thảo luận xoay quanh vấn đề về nguyên tắc giao kết hợp đồng; trường hợp dẫn đến hợp đồng vô hiệu; việc xử lý đối với hợp đồng vô hiệu; so sánh quy định của Việt Nam và một số quốc gia khác. Đặc biệt, báo cáo tham luận nhấn mạnh nguyên tắc tự nguyện và nguyên tắc công bằng trong giao kết và thực hiện hợp đồng, theo đó, sự khiếm khuyết của tự nguyện và trái trật tự công cộng là một trong những nguyên nhân dẫn đến sự vô hiệu của hợp đồng...

TS. Nguyễn Văn Cương báo cáo tại Tọa đàm.

Buổi tọa đàm đã diễn ra sôi nổi và nhận được nhiều ý kiến đóng góp cho đề tài. Các báo cáo tham luận và ý kiến, trao đổi, thảo luận của các chuyên gia tại buổi tọa đàm là tư liệu quý góp phần hoàn thiện đề tài “Pháp luật về hợp đồng trong bối cảnh hội nhập quốc tế ở Việt Nam hiện nay”. 

Tin: Thanh Lý

Ảnh: Thanh Lý