Luận án, luận văn, đề tài khoa học

Người đại diện của đương sự trong tố tụng dân sự Việt Nam hiện nay

Người thực hiện: Trần Thị Quỳnh Châu
Người hướng dẫn: PGS.TS. Trần Đình Hảo

Chuyên ngành: Luật kinh tế
Mã số: 9.38.01.07

Thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử án hình sự của Viện kiểm sát nhân dân cấp cao ở nước ta hiện nay

Người thực hiện: Nguyễn Hoài Nam
Người hướng dẫn: PGS.TS. Cao Thi Oanh

Chuyên ngành: Luật Hình sự và Tố tụng Hình sự
Mã số: 9.38.01.04

GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT THEO PHÁP LUẬT VIỆT NAM HIỆN NAY TỪ THỰC TIỄN XÉT XỬ TẠI TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN ỨNG HÒA, THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Người thực hiện: Tưởng Thị Thanh Thảo
Người hướng dẫn: PGS.TS. Nguyễn Thị Nga

Chuyên ngành: Luật kinh tế
Mã số: 8.38.01.07

ĐỊA VỊ PHÁP LÝ CỦA DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA Ở VIỆT NAM HIỆN NAY

Người thực hiện: Trương Thanh Huyền
Người hướng dẫn: Ts. Nguyễn Thị Yến

Chuyên ngành: Luật kinh tế
Mã số: 8.38.01.07

QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ HÔN NHÂN CÓ YẾU TỐ NƯỚC NGOÀI THEO PHÁP LUẬT VIỆT NAM TỪ THỰC TIỄN TỈNH LẠNG SƠN

Người thực hiện: Triệu Thị Hồng Nhung
Người hướng dẫn: PGS.TS. Lê Mai Thanh

Chuyên ngành: Luật Hiến pháp và Luật Hành chính
Mã số: 8.38.01.02

THỦ TỤC PHỐI HỢP GIỮA CƠ QUAN THI HÀNH ÁN DÂN SỰ VỚI CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC KHÁC TRONG XÁC MINH ĐIỀU KIỆN THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TỪ THỰC TIỄN QUẬN HOÀNG MAI, THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Người thực hiện: Trần Viết Hải
Người hướng dẫn: Ts. Hoàng Thị Quỳnh Chi

Chuyên ngành: Luật Hiến pháp và Luật Hành chính
Mã số: 8.38.01.02

GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP VỀ TÀI SẢN THẾ CHẤP ĐỂ BẢO ĐẢM TIỀN VAY NGÂN HÀNG TỪ THỰC TIỄN XÉT XỬ CỦA TÒA ÁN NHÂN DÂN TẠI TỈNH PHÚ THỌ

Người thực hiện: Trần Việt Dũng
Người hướng dẫn: PGS.TS. Trần Đình Hảo

Chuyên ngành: Luật kinh tế
Mã số: 8.38.01.07

XÉT XỬ SƠ THẨM VỤ ÁN HÌNH SỰ TỪ THỰC TIỄN QUẬN LONG BIÊN, THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Người thực hiện: Trần Tự Hiếu
Người hướng dẫn: TS. Đinh Thị Mai

Chuyên ngành: Luật Hình sự và Tố tụng Hình sự
Mã số: 8.38.01.04

THỰC HIỆN PHÁP LUẬT VỀ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NGÀNH GIÁO DỤC TỪ THỰC TIỄN TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Người thực hiện: Trần Thúy Hằng
Người hướng dẫn: PGS.TS. Nguyễn Minh Mẫn

Chuyên ngành: Luật Hiến pháp và Luật Hành chính
Mã số: 8.38.01.02

KHÁNG NGHỊ PHÚC THẨM THEO PHÁP LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ VIỆT NAM TỪ THỰC TIỄN TỈNH THÁI NGUYÊN

Người thực hiện: Trần Thị Quỳnh Anh
Người hướng dẫn: TS. Phạm Mạnh Hùng

Chuyên ngành: Luật Hình sự và Tố tụng Hình sự
Mã số: 8.38.01.04