Luận án, luận văn, đề tài khoa học

Bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp theo pháp luật đất đai từ thực tiễn huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội

Người thực hiện: Trương Hữu bản
Người hướng dẫn: PGS.TS. Phạm Hữu Nghị

Chuyên ngành: Luật kinh tế
Mã số: 8.38.01.07

Pháp luật về Bảo hiểm xã hội bắt buộc từ thực tiễn huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương

Người thực hiện: Trần Thị Lệ Quyên
Người hướng dẫn: PGS.TS. Lê Thị Hoài Thu

Chuyên ngành: Luật kinh tế
Mã số: 8.38.01.07

Tội vi phạm quy định bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm từ thực tiễn tỉnh Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An

Người thực hiện: Trần Hồng Tình
Người hướng dẫn: TS. Nguyễn Văn Điệp

Chuyên ngành: Luật Hình sự và Tố tụng Hình sự
Mã số: 8.38.01.04

Đồng phạm trong pháp luật hình sự Việt Nam: khía cạnh so sánh”

Người thực hiện: Phạm Trung Hiếu
Người hướng dẫn: TS. Nguyễn Thành Trung

Chuyên ngành: Luật Hình sự và Tố tụng Hình sự
Mã số: 8.38.01.04

Định tội danh các tội phạm về ma túy từ thực tiễn tỉnh Cao Bằng

Người thực hiện: Nguyễn Viết Huấn
Người hướng dẫn: GS.TS. Võ Khánh Vinh

Chuyên ngành: Luật Hình sự và Tố tụng Hình sự
Mã số: 8.38.01.04

Thi hành nghĩa vụ dân sự trong các bản án, quyết định hình sự của tòa án nhân dân từ thực tiễn thành phố Hà Nội

Người thực hiện: Nguyễn Thị Thu Huyền
Người hướng dẫn: PGS.TS. Ngô Thị Hường

Chuyên ngành: Luật kinh tế
Mã số: 8.38.01.07

Trách nhiệm pháp lý của tổ chức hành nghề luật sư Việt Nam khi vi phạm hợp đồng dịch vụ tư vấn pháp luật ở Việt Nam hiện nay

Người thực hiện: Nguyễn Thị Thu Hòa
Người hướng dẫn: TS. Đăng Vũ Huân

Chuyên ngành: Luật kinh tế
Mã số: 8.38.01.07

Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất nông nghiệp theo pháp luật Việt Nam từ thực tiễn huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình

Người thực hiện: Nguyễn Thị Phương
Người hướng dẫn: PGS.TS. Phạm Hữu Nghị

Chuyên ngành: Luật kinh tế
Mã số: 8.38.01.07

Hợp đồng vô hiệu do nhầm lần theo pháp luật Việt Nam hiện nay

Người thực hiện: Nguyễn Thị Diễm
Người hướng dẫn: TS. Trần Văn Biên

Chuyên ngành: Luật kinh tế
Mã số: 8.38.01.07

Cạnh tranh không lành mạnh trong lĩnh vực quảng cáo thương mại theo pháp luật Việt Nam hiện nay

Người thực hiện: Nguyễn Ngọc Tân
Người hướng dẫn: TS. Nguyễn Văn Cương

Chuyên ngành: Luật kinh tế
Mã số: 8.38.01.07