Luận án, luận văn, đề tài khoa học

SỬ DỤNG ĐỘI NGŨ CÔNG CHỨC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TỪ THỰC TIỄN CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TỈNH ĐẮK LẮK

Người thực hiện: Trần Tiến Dũng
Người hướng dẫn: TS. Nguyễn Minh Phú

Chuyên ngành: Luật Hiến pháp và Luật Hành chính
Mã số: 8.38.01.02

QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ THI HÀNH TẠM GIỮ, TẠM GIAM TỪ THỰC TIỄN TỈNH ĐẮK LẮK

Người thực hiện: Nguyễn Văn Linh
Người hướng dẫn: TS. Trần Thị Lâm Thi

Chuyên ngành: Luật Hiến pháp và Luật Hành chính
Mã số: 8.38.01.02

QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ KIỂM SOÁT TÀI SẢN, THU NHẬP CỦA CÁN BỘ, CÔNG CHỨC TỪ THỰC TIỄN HUYỆN KRÔNG BUK, TỈNH ĐĂK LĂK

Người thực hiện: Lục Duy Phương
Người hướng dẫn: TS. Nguyễn Tuấn Khanh

Chuyên ngành: Luật Hiến pháp và Luật Hành chính
Mã số: 8.38.01.02

ĐẶC TRƯNG TRUYỀN THÔNG TRONG CÔNG TÁC TUYỂN SINH TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ ĐÔ HÀ NỘI

Người thực hiện: Lê Ngọc Hinh
Người hướng dẫn: TS. Nguyễn Thị Hưởng

Chuyên ngành: Việt Nam học
Mã số: 8310603

XỬ LÝ NỢ XẤU TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN ĐẠI DƯƠNG

Người thực hiện: Nguyễn Văn Huỳnh
Người hướng dẫn: PGS.TS. NGUYỄN THỊ MÙI

Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng
Mã số: 8340201

QUẢN LÝ CHI THƯỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN QUỐC OAI, THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Người thực hiện: Nguyễn thị Trang
Người hướng dẫn: TS. LƯƠNG THU THỦY

Chuyên ngành: Quản lý kinh tế
Mã số: 8340410

CƠ CHẾ CHÍNH SÁCH THU HÚT FDI TẠI HẢI PHÒNG

Người thực hiện: Nguyễn Thị Mai Lan
Người hướng dẫn: PGS.TS. NGUYỄN XUÂN TRUNG

Chuyên ngành: Quản lý kinh tế
Mã số:

QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ LĨNH VỰC KINH TẾ TRONG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TẠI TỈNH CAO BẰNG

Người thực hiện: Hồ Nguyên Vũ
Người hướng dẫn: TS. TRẦN MINH YẾN

Chuyên ngành: Quản lý kinh tế
Mã số: 8340410

QUẢN LÝ TÀI CHÍNH THEO CƠ CHẾ TỰ CHỦ TẠI BỆNH VIỆN NỘI TIẾT TRUNG ƯƠNG

Người thực hiện: Vũ Ngọc Uẩn
Người hướng dẫn: PGS.TS. BÙI VĂN HUYỀN

Chuyên ngành: Quản lý kinh tế
Mã số: 8340410

CÔNG TÁC XÃ HỘI CÁ NHÂN ĐỐI VỚI NGƯỜI CAO TUỔI TẠI TRUNG TÂM BẢO TRỢ XÃ HỘI TỈNH NAM ĐỊNH

Người thực hiện: Hoàng Thị Khánh An
Người hướng dẫn: PGS.TS. PHẠM HỮU NGHỊ

Chuyên ngành: Công tác Xã hội
Mã số: 8.76.01.01