Luận án, luận văn, đề tài khoa học

Áp dụng hình phạt tù đối với tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt từ thực tiễn huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh

Người thực hiện: Nguyễn Xuân Sướng
Người hướng dẫn: PGS.TS. Trần Văn Độ

Chuyên ngành: Luật Hình sự và Tố tụng Hình sự
Mã số: 8 38 01 04

Định tội danh tội mua bán trái phép chất ma túy từ thực tiễn tỉnh Bắc Ninh

Người thực hiện: Nguyễn Thị Liên
Người hướng dẫn: PGS.TS. Đồng Đại Lộc

Chuyên ngành: Luật Hình sự và Tố tụng Hình sự
Mã số: 8 38 01 04

Thi hành án phạt tiền từ thực tiễn tỉnh Bắc Ninh

Người thực hiện: Nguyễn Đức Hà
Người hướng dẫn: PGS.TS. Nghiêm Xuân Minh

Chuyên ngành: Luật Hình sự và Tố tụng Hình sự
Mã số: 8 38 01 04

Tranh tụng tại phiên tòa sơ thẩm vụ án hình sự từ thực tiễn tỉnh Bắc Ninh

Người thực hiện: Nguyễn Công Thắng
Người hướng dẫn: TS. Phạm Minh Tuyên

Chuyên ngành: Luật Hình sự và Tố tụng Hình sự
Mã số: 8 38 01 04

Tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ từ thực tiễn tỉnh Bắc Ninh

Người thực hiện: Nguyễn Bá Công
Người hướng dẫn: TS. Nguyễn Thị Thanh Thủy

Chuyên ngành: Luật Hình sự và Tố tụng Hình sự
Mã số: 8 38 01 04

Bảo đảm quyền con người của người bị tạm giữ theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

Người thực hiện: Lê Thế Hưng
Người hướng dẫn: TS. Nguyễn Ngọc Hà

Chuyên ngành: Luật Hình sự và Tố tụng Hình sự
Mã số: 8 38 01 04

Thực hành quyền công tố trong giai đoạn điều tra các tội ma túy từ thực tiễn tỉnh Bắc Ninh

Người thực hiện: Lê Huy Lệ
Người hướng dẫn: TS. Mai Đắc Biên

Chuyên ngành: Luật Hình sự và Tố tụng Hình sự
Mã số: 8 38 01 04

Xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội từ thực tiễn tỉnh Bắc Ninh

Người thực hiện: Hoàng Thị Anh Thơ
Người hướng dẫn: TS. Nguyễn Trí Tuệ

Chuyên ngành: Luật Hình sự và Tố tụng Hình sự
Mã số: 8 38 01 04

Biện pháp tạm giam từ thực tiễn tỉnh Bắc Ninh

Người thực hiện: Đỗ Thị Lụa
Người hướng dẫn: PGS.TS. Trần Đình Nhã

Chuyên ngành: Luật Hình sự và Tố tụng Hình sự
Mã số: 8 38 01 04

Thực hành quyền công tố trong giai đoạn xét xử sơ thẩm vụ án ma túy từ thực tiễn tỉnh Bắc Ninh

Người thực hiện: Đoàn Đình Thắng
Người hướng dẫn: TS. Lê Hữu Du

Chuyên ngành: Luật Hình sự và Tố tụng Hình sự
Mã số: 8 38 01 04