Luận án, luận văn, đề tài khoa học

Chuyển nhượng quyền sử dụng đất của tổ chức kinh tế theo quy định của Luật Đất đai 2013 từ thực tiễn quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh

Người thực hiện: Võ Văn Tám
Người hướng dẫn: PGS.TS. Bùi Nguyên Khánh

Chuyên ngành: Luật kinh tế
Mã số: 8 38 01 07

Chế đội tài sản của vợ chồng theo pháp Luật Hôn nhân và Gia đình ở Việt Nam hiện nay

Người thực hiện: Trình Phạm Đắc Duy
Người hướng dẫn: PGS.TS. Hà Thị Mai Biên

Chuyên ngành: Luật kinh tế
Mã số: 8 38 01 07

Người đại diện theo pháp luật của công ty cổ phần theo Luật Doanh nghiệp năm 2020

Người thực hiện: Trần Văn Hùng
Người hướng dẫn: TS. Nguyễn Thị Dung

Chuyên ngành: Luật kinh tế
Mã số: 8 38 01 07

Giải quyết tranh chấp lao động cá nhân theo pháp luật Việt Nam hiện nay từ thực tiễn tại tỉnh Đồng Nai

Người thực hiện: Trần Văn Giáp
Người hướng dẫn: TS. Phan Thị Thanh Huyền

Chuyên ngành: Luật kinh tế
Mã số: 8 38 01 07

Bảo hộ quyền tác giả đối với tác phẩm âm nhạc theo pháp luật Việt Nam từ thực tiễn Thành phố Hồ Chí Minh

Người thực hiện: Trần Phạm Hiển
Người hướng dẫn: PGS.TS. Lê Mai Thanh

Chuyên ngành: Luật kinh tế
Mã số: 8 38 01 07

Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ theo pháp luật Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Đồng Nai

Người thực hiện: Tân Hương Huê
Người hướng dẫn: TS. Nguyễn Văn Cương

Chuyên ngành: Luật kinh tế
Mã số: 8 38 01 07

Kháng nghị giám đốc thẩm theo pháp luật tố tụng dân sự từ thực tiễn Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh

Người thực hiện: Phan Thị Lí
Người hướng dẫn: TS. Hoàng Thị Quỳnh Chi

Chuyên ngành: Luật kinh tế
Mã số: 8 38 01 07

Quản lý và sử dụng tài sản công theo Luật Quản lý và sử dụng tài sản công năm 2017 từ thực tiễn tại Cảng vụ Hàng không miền Nam

Người thực hiện: Phạm Thị Kiều Thanh
Người hướng dẫn: PGS.TS. Nguyễn Văn Vân

Chuyên ngành: Luật kinh tế
Mã số: 8 38 01 07

Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp theo pháp luật đất đai từ thực tiễn huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh

Người thực hiện: Phạm Quỳnh Như
Người hướng dẫn: TS. Đặng Anh Quân

Chuyên ngành: Luật kinh tế
Mã số: 8 38 01 07

Góp vốn bằng QSDĐ vào doanh nghiệp theo Pháp luật Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Đồng Nai

Người thực hiện: Phạm Ngọc Anh
Người hướng dẫn: TS. Đặng Vũ Huân

Chuyên ngành: Luật kinh tế
Mã số: 8 38 01 07