Luận án, luận văn, đề tài khoa học

Đối chiếu ẩn dụ cấu trúc trong các bản tin y tế tiếng Việt và tiếng Anh

Người thực hiện: Lê Viên Lan Hương
Người hướng dẫn: TS. Nguyễn Thị Bích Hạnh

Chuyên ngành: Ngôn ngữ học so sánh đối chiếu
Mã số: 9.22.20.24

Đô thị hoá ở thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An từ năm 1974 đến năm 2008

Người thực hiện: Nguyễn Thị Kim Sang
Người hướng dẫn: PGS.TS. Trần Đức Cường

Chuyên ngành: Lịch sử Việt Nam
Mã số: 9.22.90.13

Đối chiếu ẩn dụ cấu trúc trong tiêu đề và sa-pô báo chí tiếng Việt và tiếng Anh (trên tư liệu báo Nhân dân điện tử và The New York Times)

Người thực hiện: Đoàn Hồng Nhung
Người hướng dẫn: PGS.TS. Tạ Văn Thông

Chuyên ngành: Ngôn ngữ học so sánh đối chiếu
Mã số: 9.22.20.24

Xuất khẩu dệt may Việt Nam trong bối cảnh hình thành các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới

Người thực hiện: Chu Trọng Trí
Người hướng dẫn: GS,TS. Ngô Xuân Bình

Chuyên ngành: Kinh tế quốc tế
Mã số: 9.31.01.06

Sinh kế bền vững trong nuôi trồng thủy sản các tỉnh ven biển Đồng bằng sông Hồng thích ứng xâm nhập mặn.

Người thực hiện: Phan Khánh Dương
Người hướng dẫn: Ts. Trần Ngọc Ngoạn

Chuyên ngành: Kinh tế học
Mã số: 9.31.01.01

Yếu tố phi lý trong sáng tác của Franz Kafka và Haruki Murakami nhìn từ tâm thức hiện đại, hậu hiện đại

Người thực hiện: Nguyễn Thị Nga
Người hướng dẫn: PGS.TS. Trương Đăng Dung

Chuyên ngành: Lý luận văn học
Mã số: 9.22.01.20

Quản lý đội ngũ viên chức hành chính trong các Trường Đại học thuộc Bộ Công thương

Người thực hiện: Nguyễn Đức Nguyện
Người hướng dẫn: GS.TS. Trần Thị Minh Hằng

Chuyên ngành: Quản lý giáo dục
Mã số: 9.14.01.14

Thực hiện chính sách phát triển nhân lực ngành ngân hàng ở Việt Nam

Người thực hiện: Nguyễn Hoài Phương
Người hướng dẫn: PGS.TS. Nguyễn Khắc Bình

Chuyên ngành: Chính sách công
Mã số: 9.34.04.02

Tang ma của người Tày ở Đắk Lắk: Nghi lễ chuyển đổi cho người chết sang thế giới tổ tiên

Người thực hiện: Lài Thị Vân
Người hướng dẫn: PGS.TS. Nguyễn Thị Yên

Chuyên ngành: Văn hóa học
Mã số: 9.22.90.40

Đối chiếu ẩn dụ ý niệm về người phụ nữ trong tiếng Anh và tiếng Việt (trên cứ liệu các tác phẩm văn học thế kỉ 20)

Người thực hiện: Phạm Thùy Giang
Người hướng dẫn: PGS.TS. Hà Quang Năng

Chuyên ngành: Ngôn ngữ học so sánh đối chiếu
Mã số: 9.22.20.24