Luận án, luận văn, đề tài khoa học

Lịch sự trong thư yêu cầu và hồi đáp yêu cầu của giao dịch thương mại: đối chiếu tiếng Anh của người Anh/ Mỹ và tiếng Anh của người Việt

Người thực hiện: Phạm Thị Hương Giang
Người hướng dẫn: PGS.TS. Vũ Thị Thanh Hương

Chuyên ngành: Ngôn ngữ học so sánh đối chiếu
Mã số: 9.22.20.24

Kỹ năng ứng phó với stress của cư sĩ Phật tử thành phố Huế

Người thực hiện: Trần Viết Phòng
Người hướng dẫn: PGS.TS. Nguyễn Thị Tình

Chuyên ngành: Tâm lý học
Mã số: 9.31.04.01

Văn hóa doanh nghiệp tại các ngân hàng thương mại ở tỉnh Quảng Ngãi

Người thực hiện: Võ Thị Thu Diệu
Người hướng dẫn: PGS.TS. Nguyễn An Hà

Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh
Mã số: 9.34.01.01

Hoạt động của Giáo đoàn Ni thuộc Hệ phái Khất sĩ tại Thành phố Hồ Chí Minh

Người thực hiện: Tạ Thị Lê
Người hướng dẫn: PGS.TS Trần Hồng Liên

Chuyên ngành: Tôn giáo học
Mã số: 9.22.03.09

Trách nhiệm công vụ của công chức theo pháp luật Việt Nam từ thực tiễn các tỉnh Nam Trung Bộ

Người thực hiện: Thái Thị Phương Lan
Người hướng dẫn: GS.TS. Phạm Hồng Thái

Chuyên ngành: Luật Hiến pháp và Luật Hành chính
Mã số: 9.38.01.02

Thực hiện chính sách pháp luật bảo vệ an ninh quốc gia ở Việt Nam hiện nay

Người thực hiện: Lý Thị Ngọc
Người hướng dẫn: PGS.TS. Đỗ Phú Hải

Chuyên ngành: Chính sách công
Mã số: 9.34.04.02

Quản trị rủi ro tại Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Bắc Ninh

Người thực hiện: Nguyễn Việt Giang
Người hướng dẫn: TS. Nguyễn Phương Bắc

Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh
Mã số: 9.34.01.01

Áp dụng marketing mix tại Tổng công ty bảo hiểm Bảo Minh

Người thực hiện: Lưu Bảo Trung
Người hướng dẫn: TS. Nguyễn Quốc Chung

Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh
Mã số: 9.34.01.01

THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH GIÁO DỤC ĐỐI VỚI DÂN TỘC THIỂU SỐ Ở TỈNH NINH THUẬN

Người thực hiện: Hoàng Mạnh Tưởng
Người hướng dẫn: GS.TS. Lê Ngọc Hùng

Chuyên ngành: Chính sách công
Mã số: 9.34.04.02

Phòng ngừa tình hình các tội xâm phạm trật tự xã hội trên địa bàn các tỉnh miền Đông Nam Bộ

Người thực hiện: Đào Xuân Thành
Người hướng dẫn: PGS.TS. Hồ Sỹ Sơn

Chuyên ngành: Tội phạm học và Phòng ngừa tội phạm
Mã số: 9.38.01.05