Luận án, luận văn, đề tài khoa học

Biểu thức quy chiếu trong các văn bản khoa học xã hội

Người thực hiện: Nguyễn Đức Long
Người hướng dẫn: PGS.TS. Ngô Hữu Hoàng

Chuyên ngành: Ngôn ngữ học
Mã số: 9.22.90.20

Trách nhiệm hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng Việt Nam

Người thực hiện: Lê Huỳnh Quang
Người hướng dẫn: PGS.TS. Vũ Thư

Chuyên ngành: Luật Hiến pháp và Luật Hành chính
Mã số: 9.38.01.02

Phát triển nguồn nhân lực giảng viên của Đại học Huế

Người thực hiện: Nguyễn Minh Hưng
Người hướng dẫn: GS.TS. Ngô Xuân Bình

Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh
Mã số: 9.34.01.01

KỸ NĂNG THỰC HÀNH LÂM SÀNG CỦA SINH VIÊN NGÀNH Y KHOA TẠI CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHU VỰC ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

Người thực hiện: Ngô Phương Thảo
Người hướng dẫn: TS. Bùi Thị Vân Anh

Chuyên ngành: Tâm lý học
Mã số: 9.31.04.01

THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH XÂY DỰNG ĐÔ THỊ THÔNG MINH TỪ THỰC TIỄN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Người thực hiện: Lê Minh Tuấn Anh
Người hướng dẫn: TS. Hoàng Xuân Trung

Chuyên ngành: Chính sách công
Mã số: 9.34.04.02

Khác biệt giới trong ứng phó với thiên tai của nông dân Nam Trung Bộ (Nghiên cứu trường hợp xã Phước Nam, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận)

Người thực hiện: Đặng Thanh Nhàn
Người hướng dẫn: PGS.TS. Vũ Mạnh Lợi

Chuyên ngành: Xã hội học
Mã số: 9.31.03.01

GÓP VỐN CỦA NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI THEO PHÁP LUẬT VIỆT NAM HIỆN NAY

Người thực hiện: Lê Thị Dung
Người hướng dẫn: PGS.TS. Nguyễn Đức Minh

Chuyên ngành: Luật kinh tế
Mã số: 9.38.01.07

Trách nhiệm hành chính trong lĩnh vực thương mại từ thực tiễn các tỉnh Tây Nguyên

Người thực hiện: Trần Minh Trường
Người hướng dẫn: TS. Trần Minh Đức

Chuyên ngành: Luật Hiến pháp và Luật Hành chính
Mã số: 9.38.01.02

Thực hành văn hoá của cư dân vùng tái định cư ở Kỳ Anh, Hà Tĩnh

Người thực hiện: Nguyễn Mai Hương
Người hướng dẫn: TS. Đặng Thị Diệu Trang

Chuyên ngành: Văn hóa học
Mã số: 9.22.90.40

Luận án sau bảo vệ: "Các yếu tố ảnh hưởng đến chia sẻ tri thức trong các doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh thuốc thú y Việt Nam"

Người thực hiện: Trần Văn Dũng
Người hướng dẫn: PGS, TS. Nguyễn Xuân Trung

Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh
Mã số: 9.34.01.01