Luận án, luận văn, đề tài khoa học

Xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh từ thực tiễn thành phố Hà Nội

Người thực hiện: Hoàng Ngọc Hải
Người hướng dẫn: GS.TS. Phạm Hồng Thái

Chuyên ngành: Luật Hiến pháp và Luật Hành chính
Mã số: 9.38.01.02

Thực trạng chăm sóc trẻ em trong gia đình nông thôn ở huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình

Người thực hiện: Lương Thị Thu Trang
Người hướng dẫn: GS.TS. Nguyễn Hữu Minh

Chuyên ngành: Xã hội học
Mã số: 9.31.03.01

Sự tham gia của công dân vào quá trình hoạch định chính sách công từ thực tiễn ở Trung Quốc hiện nay

Người thực hiện: Nguyễn Diệu Hương
Người hướng dẫn: PGS.TS. Phùng Thị Huệ

Chuyên ngành: Chính sách công
Mã số: 9.34.04.02

Đặc điểm của thuật ngữ thủy sản tiếng Anh và các tương đương trong tiếng Việt

Người thực hiện: Nguyễn Đức Tú
Người hướng dẫn: PGS.TS. Hà Quang Năng

Chuyên ngành: Ngôn ngữ học so sánh đối chiếu
Mã số: 9.22.20.24

Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa trong ngành du lịch

Người thực hiện: Nguyễn Bảo Thư
Người hướng dẫn: PGS.TS.Bùi Quang Tuấn

Chuyên ngành: Quản lý kinh tế
Mã số: 9.34.04.10

Phòng ngừa tình hình các tội xâm phạm sở hữu có tính chiếm đoạt tại tỉnh Bạc Liêu

Người thực hiện: Huỳnh Châu Mai Sơn
Người hướng dẫn: PGS.TS. Đinh Thị Mai

Chuyên ngành: Tội phạm học và Phòng ngừa tội phạm
Mã số: 9.38.01.05

TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ CHỨC HÀNH NGHỀ CÔNG CHỨNG THEO PHÁP LUẬT VIỆT NAM HIỆN NAY

Người thực hiện: Hoàng Mạnh Thắng
Người hướng dẫn: PGS.TS. Lê Thị Bích Thọ

Chuyên ngành: Luật kinh tế
Mã số: 9 38 01 07

Quản lý tài sản phá sản theo pháp luật về phá sản ở Việt Nam hiện nay

Người thực hiện: Nguyễn Tuấn Hải
Người hướng dẫn: PGS. TS. Lê Thị Bích Thọ

Chuyên ngành: Luật kinh tế
Mã số: 9 38 01 07

Pháp luật về dịch vụ giao nhận vận tải đường bộ ở Việt Nam hiện nay

Người thực hiện: Phùng Trọng Quế
Người hướng dẫn: TS. Hồ Ngọc Hiển

Chuyên ngành: Luật kinh tế
Mã số: 9 38 01 07

Phòng ngừa tình hình các tội xâm phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ trên địa bàn các tỉnh Tây Nam Bộ

Người thực hiện: Nguyễn Anh Văn
Người hướng dẫn: PGS.TS. Phùng Thế Vắc

Chuyên ngành: Tội phạm học và Phòng ngừa tội phạm
Mã số: 9.38.01.05