Luận án, luận văn, đề tài khoa học

Trách nhiệm bồi thường thiệt hại trong hoạt động công chứng theo pháp luật Việt Nam

Người thực hiện: Hoàng Văn Hữu
Người hướng dẫn: PGS.TS. Nguyễn Trung Tín

Chuyên ngành: Luật kinh tế
Mã số: 9.38.01.07

Mô hình quản lý doanh nghiệp nhà nước sau cổ phần hóa: Nghiên cứu trường hợp Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam

Người thực hiện: Ngô Đức Hưng
Người hướng dẫn: PGS.TS. Vũ Hùng Cường

Chuyên ngành: Quản lý kinh tế
Mã số: 9.34.04.10

Giáo dục chủ nghĩa yêu nước cho học viên các trường Công an nhân dân ở Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay

Người thực hiện: Nguyễn Văn Đường
Người hướng dẫn: PGS.TS Vũ Đức Khiển

Chuyên ngành: CNDVBC&CNDVLS
Mã số: 9.22.90.02

Phát triển khu kinh tế một số nước châu Á và kinh nghiệm cho khu kinh tế Nam Thành phố Hồ Chí Minh

Người thực hiện: Nguyễn Việt Dũng
Người hướng dẫn: PGS.TS. Lưu Ngọc Trịnh

Chuyên ngành: Kinh tế quốc tế
Mã số: 9.31.01.06

Phát triển năng lượng tái tạo vì sự phát triển kinh tế bền vững ở một số quốc gia Châu Á và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam

Người thực hiện: Hoàng Thị Xuân
Người hướng dẫn: PGS.TS. Hoàng Thị Thanh Nhàn

Chuyên ngành: Kinh tế quốc tế
Mã số: 9.31.01.06

Các yếu tố ảnh hưởng đến động lực nghiên cứu khoa học của giảng viên các trường đại học khối kinh tế ở Việt Nam

Người thực hiện: Cảnh Chí Hoàng
Người hướng dẫn: TS. Lê Kim Sa

Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh
Mã số: 9.34.01.01

PHÒNG NGỪA TÌNH HÌNH TỘI PHẠM TRONG LĨNH VỰC NGÂN HÀNG Ở VIỆT NAM HIỆN NAY

Người thực hiện: Đỗ Thị Minh Phượng
Người hướng dẫn: PGS.TS. Trần Đình Nhã

Chuyên ngành: Tội phạm học và Phòng ngừa tội phạm
Mã số: 9.38.01.05

ĐỐI CHIẾU THÀNH NGỮ VIỆT- ANH VỀ TÌNH YÊU, HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH

Người thực hiện: Nghiêm Thị Bích Diệp
Người hướng dẫn: PGS.TS. Nguyễn Xuân Hòa

Chuyên ngành: Ngôn ngữ học so sánh đối chiếu
Mã số: 9.22.20.24

Năng lực cạnh tranh điểm đến của du lịch Việt Nam trong bối cảnh mới: Trường hợp tỉnh Hải Dương

Người thực hiện: Nguyễn Xuân Tùng
Người hướng dẫn: PGS.TS. Bùi Quang Tuấn

Chuyên ngành: Kinh tế học
Mã số: 9.31.01.01

Phát triển kinh tế tư nhân vùng Đông Nam Bộ

Người thực hiện: Nguyễn Hữu Trinh
Người hướng dẫn: PGS.TS. Cù Chí Lợi

Chuyên ngành: Kinh tế chính trị
Mã số: 9.31.01.02