Luận án, luận văn, đề tài khoa học

Phòng ngừa tình hình các tội xâm phạm nhân phẩm, danh dự của con người trên địa bàn thành phố Hồ chí Minh

Người thực hiện: Phan Tô Ngọc
Người hướng dẫn: PGS.TS. Trần Hữu Tráng

Chuyên ngành: Tội phạm học và Phòng ngừa tội phạm
Mã số: 9.38.01.05

THÚC ĐẨY XUẤT KHẨU HÀNG HÓA NÔNG SẢN CỦA VIỆT NAM SANG AUSTRALIA VÀ NEW ZEALAND TRONG BỐI CẢNH MỚI

Người thực hiện: Hoàng Mộng Long
Người hướng dẫn: PGS.TS. Nguyễn Duy Dũng

Chuyên ngành: Kinh tế quốc tế
Mã số: 9.31.01.06

PHÁP LUẬT VỀ QUẢN LÝ ĐẤT RỪNG PHÒNG HỘ TỪ THỰC TIỄN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Người thực hiện: Nguyễn Tiến Hưng
Người hướng dẫn: PGS.TS. Nguyễn Thị Nga

Chuyên ngành: Luật kinh tế
Mã số: 9.38.01.07

Diễn ngôn về giới trên truyền thông sau Đổi Mới

Người thực hiện: Hồ Thị Giang
Người hướng dẫn: PGS.TS. Phạm Quỳnh Phương

Chuyên ngành: Văn hóa học
Mã số: 9.22.90.40

XÂY DỰNG Ý THỨC CHÍNH TRỊ CHO HỌC VIÊN CÁC TRƯỜNG KỸ THUẬT QUÂN SỰ Ở VIỆT NAM HIỆN NAY

Người thực hiện: Vũ Cảnh Lâm
Người hướng dẫn: GS.TS. Hồ Sỹ Quý

Chuyên ngành: CNDVBC&CNDVLS
Mã số: 9.22.90.02

Quản lý nhà nước về thanh niên từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh.

Người thực hiện: Nguyễn Lê Trọng Tâm
Người hướng dẫn: PGS.TS. Đinh Ngọc Vượng

Chuyên ngành: Luật Hiến pháp và Luật Hành chính
Mã số: 9.38.01.02

QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI RỦI RO TÍN DỤNG TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM TRONG BỐI CẢNH PHÁT TRIỂN MỚI

Người thực hiện: Đào Văn Chung
Người hướng dẫn: TS. Lê Xuân Sang

Chuyên ngành: Quản lý kinh tế
Mã số: 9.34.04.10

QUAN HỆ BANG GIAO VÀ THƯƠNG MẠI CỦA CHAMPA VỚI CHÂU Á TỪ THẾ KỶ VII ĐẾN THẾ KỶ XV

Người thực hiện: Đỗ Trường Giang
Người hướng dẫn: PGS.TS. Đinh Quang Hải

Chuyên ngành: Lịch sử Thế giới
Mã số: 9.22.90.11

Các tội xâm phạm hoạt động tư pháp theo pháp luật hình sự Việt Nam từ thực tiễn các tỉnh duyên hải miền Trung

Người thực hiện: Phùng Anh Dũng
Người hướng dẫn: PGS.TS. Trần Văn Độ

Chuyên ngành: Luật Hình sự và Tố tụng Hình sự
Mã số: 9.38.01.04

Quản trị công ty cổ phần mô hình có ban kiểm soát theo pháp luật doanh nghiệp Việt Nam hiện nay

Người thực hiện: Nguyễn Ngọc Khánh
Người hướng dẫn: PGS,TS. Bùi Nguyên Khánh

Chuyên ngành: Luật kinh tế
Mã số: 9.38.01.07