Luận án, luận văn, đề tài khoa học

Đầu tư phát triển ngành thủy sản theo hướng bền vững trên địa bàn Tỉnh Nghệ An

Người thực hiện: Trần Thị Thanh Thủy
Người hướng dẫn: PGS.TS. Hoàng Văn Hải

Chuyên ngành: Kinh tế phát triển
Mã số: 9.31.01.05

Tư tưởng triết học của Tôn Trung Sơn và ý nghĩa của nó

Người thực hiện: Trịnh Thị Hằng
Người hướng dẫn: GS.TS. Phạm Văn Đức

Chuyên ngành: Triết học
Mã số: 9.22.90.01

Đặng Thu Hà

Người thực hiện: Thừa kế theo pháp luật theo Bộ luật Dân sự nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2015
Người hướng dẫn: PGS. TS. Phạm Văn Tuyết

Chuyên ngành: Luật kinh tế
Mã số: 9.38.01.07

Quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng tự bảo vệ cho học sinh tiểu học ở các xã miền núi thành phố Hà Nội

Người thực hiện: Nguyễn Lê Thy Giang
Người hướng dẫn: PGS.TS. Lê Kim Long

Chuyên ngành: Quản lý giáo dục
Mã số: 9.14.01.14

Quản lý bồi dưỡng theo tiêu chuẩn ngạch công chức cho công chức các sở thuộc thành phố Hà Nội

Người thực hiện: Nguyễn Lê Ngân Giang
Người hướng dẫn: GS.TS. Nguyễn Hữu Châu

Chuyên ngành: Quản lý giáo dục
Mã số: 9.14.01.14

Hôn nhân của người Tày ở vùng biên giới huyện Phục Hòa, tỉnh Cao Bằng

Người thực hiện: Lê Anh Hòa
Người hướng dẫn: TS. Lê Duy Đại

Chuyên ngành: Nhân học
Mã số: 9.31.03.02

Đánh giá chính sách cán bộ, công chức cấp xã ở Việt Nam hiện nay

Người thực hiện: LƯƠNG MẠNH SƠN
Người hướng dẫn: PGS.TS. Đỗ Phú Hải

Chuyên ngành: Chính sách công
Mã số: 9.34.04.02

Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến dự định khởi sự kinh doanh của sinh viên các trường Đại học khu vực tỉnh Quảng Ngãi

Người thực hiện: Nguyễn Thị Phương Ngọc
Người hướng dẫn: PGS.TS. Nguyễn An Hà

Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh
Mã số: 9.34.01.01

Doanh nghiệp dệt may Việt Nam trong bối cảnh cách mạng công nghiệp lần thứ tư

Người thực hiện: Trần Thị Vân Anh
Người hướng dẫn: TS. Phí Vĩnh Tường

Chuyên ngành: Kinh tế phát triển
Mã số: 9.31.01.05

Đối chiếu các đơn vị từ vựng thuộc trường thị giác trong tiếng Việt và tiếng Anh

Người thực hiện: Trần Thị Hải Bình
Người hướng dẫn: GS.TS. Nguyễn Văn Khang

Chuyên ngành: Ngôn ngữ học so sánh đối chiếu
Mã số: 9.22.20.24