Luận án, luận văn, đề tài khoa học

ODA của Trung Quốc cho các nước ASEAN và hàm ý cho Việt Nam

Người thực hiện: Bùi Viết Thắng
Người hướng dẫn: PGS.TS. Phạm Thái Quốc

Chuyên ngành: Kinh tế quốc tế
Mã số: 9.31.01.06

Nghiên cứu văn bản Tuồng “Trung hiếu thần tiên” của Hoàng Cao Khải

Người thực hiện: Nguyễn Thị Thanh Vân
Người hướng dẫn: PGS.TS. Nguyễn Tá Nhí

Chuyên ngành: Hán Nôm
Mã số: 9.22.01.04

Nhận thức luận trong Duy thức học

Người thực hiện: Nguyễn Thị Thắng
Người hướng dẫn: PGS.TS. Nguyễn Thị Minh Ngọc

Chuyên ngành: Triết học
Mã số: 9.22.90.01

Quản lý hoạt động thực tập tốt nghiệp của sinh viên ngành quản trị kinh doanh tại thành phố Hồ Chí Minh theo tiếp cận chuẩn đầu ra

Người thực hiện: Phạm Quốc Luyến
Người hướng dẫn: TS. Đỗ Thị Lệ Hằng

Chuyên ngành: Quản lý giáo dục
Mã số: 9.14.01.14

Quyền tự do lập hội ở Việt Nam hiện nay

Người thực hiện: Lê Thương Huyền
Người hướng dẫn: PGS.TS. Nguyễn Thị Việt Hương

Chuyên ngành: Luật Hiến pháp và Luật Hành chính
Mã số: 9.38.01.02

PHÒNG NGỪA CÁC TỘI XÂM PHẠM TÌNH DỤC TRẺ EM TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Người thực hiện: Lê Văn Lương
Người hướng dẫn: PGS.TS. Nguyễn Thị Phương Hoa

Chuyên ngành: Tội phạm học và Phòng ngừa tội phạm
Mã số: 9.38.01.05

Quá trình đổi mới hệ thống chính trị ở Thành phố Hồ Chí Minh từ năm 1986 đến năm 2013

Người thực hiện: Thạch Kim Hiếu
Người hướng dẫn: PGS.TS. Phan Xuân Biên

Chuyên ngành: Lịch sử Việt Nam
Mã số: 9.22.90.13

Phát triển thị trường lao động Việt Nam trong bối cảnh tham gia Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC)

Người thực hiện: Vũ Đức Cường
Người hướng dẫn: PGS.TS Nguyễn Bá Ngọc

Chuyên ngành: Kinh tế chính trị
Mã số: 9.31.01.02

Chính sách thúc đẩy doanh nghiệp đầu tư cho khoa học và công nghệ của một số quốc gia và bài học cho Việt Nam

Người thực hiện: Đỗ Thành Long
Người hướng dẫn: GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn

Chuyên ngành: Kinh tế quốc tế
Mã số: 9.31.01.06

Hoàn thiện pháp luật về chế độ hưu trí ở Việt Nam

Người thực hiện: Phạm Thị Thi
Người hướng dẫn: PGS.TS. Nguyễn Hữu Chí

Chuyên ngành: Luật kinh tế
Mã số: 9.38.01.07