Luận án, luận văn, đề tài khoa học

Chính sách của Mỹ đối với Iran từ năm 1979 đến năm 2016

Người thực hiện: Nguyễn Thu Hạnh
Người hướng dẫn: PGS.TS Võ Kim Cương

Chuyên ngành: Lịch sử Thế giới
Mã số: 9.22.90.11

Quá trình đô thị hóa ở quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh từ năm 2003 đến năm 2015

Người thực hiện: Nguyễn Bá Cường
Người hướng dẫn: PGS.TS Đinh Quang Hải

Chuyên ngành: Lịch sử Việt Nam
Mã số: 9.22.90.13

Chất lượng xét xử sơ thẩm vụ án hình sự từ thực tiễn tỉnh Hải Dương

Người thực hiện: Phạm Văn Tuyển
Người hướng dẫn: PGS.TS. Nguyễn Tất Viễn

Chuyên ngành: Luật Hình sự và Tố tụng Hình sự
Mã số: 9.38.01.04

Năng lực cạnh tranh của ngành lúa gạo Việt Nam

Người thực hiện: Phan Thị Thanh Tâm
Người hướng dẫn: PGS.TS. Trần Hữu Dào

Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh
Mã số: 9.34.01.01

Mối quan hệ giữa quyền tư pháp và quyền hành pháp trong thực hiện quyền lực nhà nước ở Việt Nam hiện nay

Người thực hiện: Nguyễn Thị Huyền
Người hướng dẫn: PGS.TS. Nguyễn Văn Mạnh

Chuyên ngành: Luật Hiến pháp và Luật Hành chính
Mã số: 9.38.01.02

Quyền giáo dục ở Việt Nam hiện nay

Người thực hiện: Trịnh Như Quỳnh
Người hướng dẫn: PGS.TS. Nguyễn Thị Việt Hương

Chuyên ngành: Luật Hiến pháp và Luật Hành chính
Mã số: 9.38.01.02

Bảo đảm tài chính cho hệ thống hưu trí của một số nước Châu Âu và bài học cho Việt Nam

Người thực hiện: Nguyễn Bích Thuận
Người hướng dẫn: PGS.TS. Bùi Nhật Quang

Chuyên ngành: Kinh tế quốc tế
Mã số: 9.31.01.06

Liên kết giữa cộng đồng khoa học và doanh nghiệp (Nghiên cứu trường hợp Viện công nghiệp thực phẩm và doanh nghiệp liên kết với Viện công nghiệp thực phẩm).

Người thực hiện: Nguyễn Việt Hòa
Người hướng dẫn: PGS.TS. Nguyễn Tuấn Anh

Chuyên ngành: Xã hội học
Mã số: 9.31.03.01

Miễn, giảm hình phạt theo pháp luật hình sự Việt Nam

Người thực hiện: Trần Thị Quỳnh
Người hướng dẫn: PGS.TS. Cao Thị Oanh

Chuyên ngành: Luật Hình sự và Tố tụng Hình sự
Mã số: 9.38.01.04

Giải pháp giảm nghèo bền vững ở Hà Nội

Người thực hiện: Lê Thị Thanh Bình
Người hướng dẫn: PGS.TS. Nguyễn Thành Công

Chuyên ngành: Kinh tế phát triển
Mã số: 9.31.01.05