LUẬN ÁN

THỰC HIỆN PHÁP LUẬT VỀ LƯU TRỮ Ở VIỆT NAM

Ngày đăng: 21/05/2024 | Lượt xem: 1124

Thông tin chung
Tên đề tài THỰC HIỆN PHÁP LUẬT VỀ LƯU TRỮ Ở VIỆT NAM
Người thực hiện Lê Thị Thu Hiền
Người hướng dẫn 1. PGS.TS. Nguyễn Tất Viễn
Chuyên ngành Luật Hiến pháp và Luật Hành chính
Mã số 9.38.01.02
Nội dung thông tin tóm tắt

Các luận án khác

Hoạt động xã hội trong lĩnh vực giáo dục, y tế của Giáo hội Phật giáo Việt nam từ 2004 đến nay

Người thực hiện: Vũ Sĩ Đoàn
Người hướng dẫn: PGS.TS. Nguyễn Thị Minh Ngọc

Chuyên ngành: Tôn giáo học
Mã số: 9.22.90.09

Chính sách lưu trữ ở Việt Nam hiện nay

Người thực hiện: Hoàng Văn Thanh
Người hướng dẫn: PGS.TS. Nguyễn Minh Phương

Chuyên ngành: Chính sách công
Mã số: 9.34.04.02

Nghiên cứu văn bản “Bảo Đỉnh hành trì bí chỉ toàn chương”

Người thực hiện: Nguyễn Danh Long
Người hướng dẫn: PGS.TS. Nguyễn Tá Nhí

Chuyên ngành: Hán Nôm
Mã số: 9.22.01.04

Quản lý nhà nước về bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất ở

Người thực hiện: Trịnh Vương An
Người hướng dẫn: PGS.TS. Nguyễn Quang Tuyến

Chuyên ngành: Luật Hiến pháp và Luật Hành chính
Mã số: 9.38.01.02

Du lịch lữ hành trong xã hội Việt Nam hiện nay

Người thực hiện: Nguyễn Văn Tân
Người hướng dẫn: PGS.TS. Phạm Ngọc Trung

Chuyên ngành: Văn hóa học
Mã số: 9.22.90.40