LUẬN ÁN

THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH XÂY DỰNG ĐÔ THỊ THÔNG MINH TỪ THỰC TIỄN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Ngày đăng: 03/05/2024 | Lượt xem: 129

Thông tin chung
Tên đề tài THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH XÂY DỰNG ĐÔ THỊ THÔNG MINH TỪ THỰC TIỄN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Người thực hiện Lê Minh Tuấn Anh
Người hướng dẫn 1. TS. Hoàng Xuân Trung
2. PGS.TS. Trịnh Thị Xuyến
Chuyên ngành Chính sách công
Mã số 9.34.04.02
Nội dung thông tin tóm tắt

Các luận án khác

THỰC HIỆN PHÁP LUẬT VỀ LƯU TRỮ Ở VIỆT NAM

Người thực hiện: Lê Thị Thu Hiền
Người hướng dẫn: PGS.TS. Nguyễn Tất Viễn

Chuyên ngành: Luật Hiến pháp và Luật Hành chính
Mã số: 9.38.01.02

Du lịch lữ hành trong xã hội Việt Nam hiện nay

Người thực hiện: Nguyễn Văn Tân
Người hướng dẫn: PGS.TS. Phạm Ngọc Trung

Chuyên ngành: Văn hóa học
Mã số: 9.22.90.40

Biểu thức quy chiếu trong các văn bản khoa học xã hội

Người thực hiện: Nguyễn Đức Long
Người hướng dẫn: PGS.TS. Ngô Hữu Hoàng

Chuyên ngành: Ngôn ngữ học
Mã số: 9.22.90.20

Trách nhiệm hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng Việt Nam

Người thực hiện: Lê Huỳnh Quang
Người hướng dẫn: PGS.TS. Vũ Thư

Chuyên ngành: Luật Hiến pháp và Luật Hành chính
Mã số: 9.38.01.02

Phát triển nguồn nhân lực giảng viên của Đại học Huế

Người thực hiện: Nguyễn Minh Hưng
Người hướng dẫn: GS.TS. Ngô Xuân Bình

Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh
Mã số: 9.34.01.01