LUẬN ÁN

ĐỊA DANH LỊCH SỬ VĂN HÓA VIỆT NAM VÀ CÁCH CHUYỂN DỊCH SANG TIẾNG ANH

Ngày đăng: 29/03/2024 | Lượt xem: 105

Thông tin chung
Tên đề tài ĐỊA DANH LỊCH SỬ VĂN HÓA VIỆT NAM VÀ CÁCH CHUYỂN DỊCH SANG TIẾNG ANH
Người thực hiện Tăng Minh Châu
Người hướng dẫn 1. PGS.TS. Phạm Hùng Việt
2. TS. Trần Thị Minh Phượng
Chuyên ngành Ngôn ngữ học
Mã số 9.22.90.20
Nội dung thông tin tóm tắt

Danh sách tài liệu

Các luận án khác

Các nhân tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp thẩm định giá trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Người thực hiện: Đào Vũ Thắng
Người hướng dẫn: PGS.TS. Nguyễn Xuân Trung

Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh
Mã số: 9.34.01.01

QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT LÂM NGHIỆP THEO PHÁP LUẬT VIỆT NAM TỪ THỰC TIỄN CÁC TỈNH ĐÔNG NAM BỘ

Người thực hiện: Nguyễn Thị Thu Hiền
Người hướng dẫn: PGS.TS. Hà Thị Mai Hiên

Chuyên ngành: Luật kinh tế
Mã số: 9.38.01.07

BẢO VỆ QUYỀN LỢI CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG CÓ VIỆC LÀM PHI CHÍNH THỨC THEO PHÁP LUẬT VIỆT NAM HIỆN NAY

Người thực hiện: Nguyễn Thị Thu Hoài
Người hướng dẫn: PGS. TS. NGUYỄN HỮU CHÍ

Chuyên ngành: Luật kinh tế
Mã số: 9.38.01.07

Chơi cổ vật: Văn hóa của giới trung lưu Hà Nội

Người thực hiện: Vương Toàn Thắng
Người hướng dẫn: PGS.TS. Đỗ Lai Thúy

Chuyên ngành: Văn hóa học
Mã số: 9.22.90.40

Văn hóa tiêu dùng của thanh niên thành phố Hồ Chí Minh hiện nay

Người thực hiện: Nguyễn Oanh Kiều
Người hướng dẫn: PGS.TS. Phạm Quỳnh Phương

Chuyên ngành: Văn hóa học
Mã số: 9.22.90.40