LUẬN ÁN

Giải trình của đối tượng thanh tra trong hoạt động thanh tra nhà nước theo pháp luật Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Quảng Nam

Ngày đăng: 05/02/2024 | Lượt xem: 109

Thông tin chung
Tên đề tài Giải trình của đối tượng thanh tra trong hoạt động thanh tra nhà nước theo pháp luật Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Quảng Nam
Người thực hiện Tạ Quang Duy
Người hướng dẫn 1. PGS.TS. Đặng Minh Đức
Chuyên ngành Luật Hiến pháp và Luật Hành chính
Mã số 9.38.01.02
Nội dung thông tin tóm tắt

Danh sách tài liệu

Các luận án khác

Hợp tác công tư trong phát triển cơ sở hạ tầng tại Ba Lan và kinh nghiệm cho Việt Nam

Người thực hiện: Hồ Thanh Hương
Người hướng dẫn: PGS. TS. Nguyễn An Hà

Chuyên ngành: Kinh tế quốc tế
Mã số: 9.31.01.06

Chính sách việc làm từ thực tiễn Thành phố Hồ Chí Minh

Người thực hiện: Mai Thị Quế
Người hướng dẫn: GS.TS. Bùi Thế Cường

Chuyên ngành: Chính sách công
Mã số: 9.34.04.02

Chính sách phát triển công nghiệp văn hóa trên địa bàn Thủ đô Hà Nội

Người thực hiện: Nguyễn Tuấn Anh
Người hướng dẫn: PGS.TS. Nguyễn Ngọc Hà

Chuyên ngành: Chính sách công
Mã số: 9.34.04.02

Trình tự, thủ tục đấu thầu xây lắp theo pháp luật đấu thầu ở Việt Nam hiện nay

Người thực hiện: Lê Hoàng Anh
Người hướng dẫn: PGS.TS. Bùi Nguyên Khánh

Chuyên ngành: Luật kinh tế
Mã số: 9.38.01.07

MÔ HÌNH BOT TRONG PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ VIỆT NAM

Người thực hiện: Nguyễn Thị Hồng Hạnh
Người hướng dẫn: PGS.TS. Vũ Hùng Cường

Chuyên ngành: Quản lý kinh tế
Mã số: 9.34.04.10