LUẬN ÁN

Đối chiếu ẩn dụ cấu trúc trong tiêu đề và sa-pô báo chí tiếng Việt và tiếng Anh (trên tư liệu báo Nhân dân điện tử và The New York Times)

Ngày đăng: 25/05/2023 | Lượt xem: 411

Thông tin chung
Tên đề tài Đối chiếu ẩn dụ cấu trúc trong tiêu đề và sa-pô báo chí tiếng Việt và tiếng Anh (trên tư liệu báo Nhân dân điện tử và The New York Times)
Người thực hiện Đoàn Hồng Nhung
Người hướng dẫn 1. PGS.TS. Tạ Văn Thông
2. TS. Nguyễn Thị Bích Hạnh
Chuyên ngành Ngôn ngữ học so sánh đối chiếu
Mã số 9.22.20.24
Nội dung thông tin tóm tắt

Toàn văn luận án (luận văn) và tóm tắt (bằng tiếng Việt và tiếng Anh) của học viên đã được gỡ xuống vì hết thời gian hiển thị !
Các luận án khác

Chính sách việc làm từ thực tiễn Thành phố Hồ Chí Minh

Người thực hiện: Mai Thị Quế
Người hướng dẫn: GS.TS. Bùi Thế Cường

Chuyên ngành: Chính sách công
Mã số: 9.34.04.02

Chính sách phát triển công nghiệp văn hóa trên địa bàn Thủ đô Hà Nội

Người thực hiện: Nguyễn Tuấn Anh
Người hướng dẫn: PGS.TS. Nguyễn Ngọc Hà

Chuyên ngành: Chính sách công
Mã số: 9.34.04.02

Trình tự, thủ tục đấu thầu xây lắp theo pháp luật đấu thầu ở Việt Nam hiện nay

Người thực hiện: Lê Hoàng Anh
Người hướng dẫn: PGS.TS. Bùi Nguyên Khánh

Chuyên ngành: Luật kinh tế
Mã số: 9.38.01.07

MÔ HÌNH BOT TRONG PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ VIỆT NAM

Người thực hiện: Nguyễn Thị Hồng Hạnh
Người hướng dẫn: PGS.TS. Vũ Hùng Cường

Chuyên ngành: Quản lý kinh tế
Mã số: 9.34.04.10

Đổi mới hệ thống kế toán Việt Nam trong tiến trình hội tụ với Chuẩn mực kế toán quốc tế

Người thực hiện: Lê Thành Tuyên
Người hướng dẫn: GS. TS. Nguyễn Hữu Ánh

Chuyên ngành: Kinh tế quốc tế
Mã số: 9.31.01.06