LUẬN ÁN

Sinh kế bền vững trong nuôi trồng thủy sản các tỉnh ven biển Đồng bằng sông Hồng thích ứng xâm nhập mặn.

Ngày đăng: 15/05/2023 | Lượt xem: 10303

Thông tin chung
Tên đề tài Sinh kế bền vững trong nuôi trồng thủy sản các tỉnh ven biển Đồng bằng sông Hồng thích ứng xâm nhập mặn.
Người thực hiện Phan Khánh Dương
Người hướng dẫn 1. Ts. Trần Ngọc Ngoạn
2. PGS.TS. Nguyễn An Thịnh
Chuyên ngành Kinh tế học
Mã số 9.31.01.01
Nội dung thông tin tóm tắt

Các luận án khác

Đối chiếu ẩn dụ cấu trúc trong các bản tin y tế tiếng Việt và tiếng Anh

Người thực hiện: Lê Viên Lan Hương
Người hướng dẫn: TS. Nguyễn Thị Bích Hạnh

Chuyên ngành: Ngôn ngữ học so sánh đối chiếu
Mã số: 9.22.20.24

Đô thị hoá ở thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An từ năm 1974 đến năm 2008

Người thực hiện: Nguyễn Thị Kim Sang
Người hướng dẫn: PGS.TS. Trần Đức Cường

Chuyên ngành: Lịch sử Việt Nam
Mã số: 9.22.90.13

Đối chiếu ẩn dụ cấu trúc trong tiêu đề và sa-pô báo chí tiếng Việt và tiếng Anh (trên tư liệu báo Nhân dân điện tử và The New York Times)

Người thực hiện: Đoàn Hồng Nhung
Người hướng dẫn: PGS.TS. Tạ Văn Thông

Chuyên ngành: Ngôn ngữ học so sánh đối chiếu
Mã số: 9.22.20.24

Xuất khẩu dệt may Việt Nam trong bối cảnh hình thành các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới

Người thực hiện: Chu Trọng Trí
Người hướng dẫn: GS,TS. Ngô Xuân Bình

Chuyên ngành: Kinh tế quốc tế
Mã số: 9.31.01.06

Yếu tố phi lý trong sáng tác của Franz Kafka và Haruki Murakami nhìn từ tâm thức hiện đại, hậu hiện đại

Người thực hiện: Nguyễn Thị Nga
Người hướng dẫn: PGS.TS. Trương Đăng Dung

Chuyên ngành: Lý luận văn học
Mã số: 9.22.01.20