LUẬN ÁN

Yếu tố phi lý trong sáng tác của Franz Kafka và Haruki Murakami nhìn từ tâm thức hiện đại, hậu hiện đại

Ngày đăng: 12/05/2023 | Lượt xem: 306

Thông tin chung
Tên đề tài Yếu tố phi lý trong sáng tác của Franz Kafka và Haruki Murakami nhìn từ tâm thức hiện đại, hậu hiện đại
Người thực hiện Nguyễn Thị Nga
Người hướng dẫn 1. PGS.TS. Trương Đăng Dung
Chuyên ngành Lý luận văn học
Mã số 9.22.01.20
Nội dung thông tin tóm tắt

Toàn văn luận án (luận văn) và tóm tắt (bằng tiếng Việt và tiếng Anh) của học viên đã được gỡ xuống vì hết thời gian hiển thị !
Các luận án khác

Phát triển công nghiệp hỗ trợ ở một số nước Đông Á và Bài học cho Việt Nam

Người thực hiện: Đỗ Trung Hiếu
Người hướng dẫn: PGS. TS. Lê Ngọc Tòng

Chuyên ngành: Kinh tế quốc tế
Mã số: 9.31.01.06

Quan hệ Lao động trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài ở Việt Nam hiện nay (nghiên cứu trường hợp tại Khu công nghiệp Thăng Long, Hà Nội)

Người thực hiện: Phạm Văn Tùng
Người hướng dẫn: PGS.TS. Nguyễn Xuân Mai

Chuyên ngành: Xã hội học
Mã số: 9.31.03.01

Phòng ngừa tình hình các tội xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ ở Việt Nam hiện nay

Người thực hiện: Nguyễn Văn Tùng
Người hướng dẫn: PGS.TS. Trần Hữu Tráng

Chuyên ngành: Tội phạm học và Phòng ngừa tội phạm
Mã số: 9.38.01.05

Hợp đồng mua bán căn hộ chung cư theo pháp luật Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh.

Người thực hiện: Hà Hải
Người hướng dẫn: PGS.TS. Bùi Anh Thủy

Chuyên ngành: Luật kinh tế
Mã số: 9.38.01.07

CHỨC NĂNG BUỘC TỘI TRONG KHỞI TỐ, ĐIỀU TRA VỤ ÁN HÌNH SỰ

Người thực hiện: Trần Ngọc Minh
Người hướng dẫn: GS.TS. Võ Khánh Vinh

Chuyên ngành: Luật Hình sự và Tố tụng Hình sự
Mã số: 9.38.01.04