LUẬN ÁN

Thực hiện chính sách phát triển nhân lực ngành ngân hàng ở Việt Nam

Ngày đăng: 09/05/2023 | Lượt xem: 378

Thông tin chung
Tên đề tài Thực hiện chính sách phát triển nhân lực ngành ngân hàng ở Việt Nam
Người thực hiện Nguyễn Hoài Phương
Người hướng dẫn 1. PGS.TS. Nguyễn Khắc Bình
Chuyên ngành Chính sách công
Mã số 9.34.04.02
Nội dung thông tin tóm tắt

Toàn văn luận án (luận văn) và tóm tắt (bằng tiếng Việt và tiếng Anh) của học viên đã được gỡ xuống vì hết thời gian hiển thị !
Các luận án khác

Biểu thức quy chiếu trong các văn bản khoa học xã hội

Người thực hiện: Nguyễn Đức Long
Người hướng dẫn: PGS.TS. Ngô Hữu Hoàng

Chuyên ngành: Ngôn ngữ học
Mã số: 9.22.90.20

Trách nhiệm hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng Việt Nam

Người thực hiện: Lê Huỳnh Quang
Người hướng dẫn: PGS.TS. Vũ Thư

Chuyên ngành: Luật Hiến pháp và Luật Hành chính
Mã số: 9.38.01.02

Phát triển nguồn nhân lực giảng viên của Đại học Huế

Người thực hiện: Nguyễn Minh Hưng
Người hướng dẫn: GS.TS. Ngô Xuân Bình

Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh
Mã số: 9.34.01.01

KỸ NĂNG THỰC HÀNH LÂM SÀNG CỦA SINH VIÊN NGÀNH Y KHOA TẠI CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHU VỰC ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

Người thực hiện: Ngô Phương Thảo
Người hướng dẫn: TS. Bùi Thị Vân Anh

Chuyên ngành: Tâm lý học
Mã số: 9.31.04.01

THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH XÂY DỰNG ĐÔ THỊ THÔNG MINH TỪ THỰC TIỄN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Người thực hiện: Lê Minh Tuấn Anh
Người hướng dẫn: TS. Hoàng Xuân Trung

Chuyên ngành: Chính sách công
Mã số: 9.34.04.02