LUẬN ÁN

Pháp luật kiểm soát ô nhiễm môi trường biển do nước thải công nghiệp ở Việt Nam hiện nay

Ngày đăng: 11/01/2023 | Lượt xem: 236

Thông tin chung
Tên đề tài Pháp luật kiểm soát ô nhiễm môi trường biển do nước thải công nghiệp ở Việt Nam hiện nay
Người thực hiện Phan Thị Thu Thủy
Người hướng dẫn 1. PGS.TS. Vũ Thị Duyên Thủy
Chuyên ngành Luật kinh tế
Mã số 9.38.01.07
Nội dung thông tin tóm tắt

Toàn văn luận án (luận văn) và tóm tắt (bằng tiếng Việt và tiếng Anh) của học viên đã được gỡ xuống vì hết thời gian hiển thị !
Các luận án khác

CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CHIA SẺ TRI THỨC CỦA GIẢNG VIÊN CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Người thực hiện: Trần Ngọc Tú
Người hướng dẫn: TS. Lê Kim Sa

Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh
Mã số: 9.34.01.01

Quản lý giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho học viên các học viện, trường đại học Công an nhân dân ở khu vực phía Bắc

Người thực hiện: Nguyễn Ngọc Huấn
Người hướng dẫn: GS.TS. Vũ Văn Dũng

Chuyên ngành: Quản lý giáo dục
Mã số: 9.14.01.14

Nhân thân người phạm tội giết người trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Người thực hiện: Phan Ái Nhi
Người hướng dẫn: PGS.TS. Nguyễn Tất Viễn

Chuyên ngành: Tội phạm học và Phòng ngừa tội phạm
Mã số: 9.38.01.05

QUYẾT ĐỊNH HÌNH PHẠT TRONG TRƯỜNG HỢP NHIỀU TỘI PHẠM TỪ THỰC TIÊN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Người thực hiện: Nguyễn Thị Hồng Hà
Người hướng dẫn: TS. Nguyễn Sơn

Chuyên ngành: Luật Hình sự và Tố tụng Hình sự
Mã số: 9.38.01.04

THU HÚT NGUỒN VỐN FDI CỦA NHẬT BẢN NHẰM THÚC ĐẨY TĂNG TRƯỞNG XANH TẠI TỈNH QUẢNG NINH

Người thực hiện: Phạm Hồng Biên
Người hướng dẫn: TS. Nguyễn Bình Giang

Chuyên ngành: Kinh tế quốc tế
Mã số: 9.31.01.06