LUẬN ÁN

Pháp luật về thoả thuận hạn chế cạnh tranh ở Việt Nam hiện nay

Ngày đăng: 26/12/2022 | Lượt xem: 1757

Thông tin chung
Tên đề tài Pháp luật về thoả thuận hạn chế cạnh tranh ở Việt Nam hiện nay
Người thực hiện Trần Thị Nguyệt
Người hướng dẫn 1. PGS.TS. Nguyễn Như Phát
2. PGS.TS. Trần Đình Hảo
Chuyên ngành Luật kinh tế
Mã số 9.38.01.07
Nội dung thông tin tóm tắt

Toàn văn luận án (luận văn) và tóm tắt (bằng tiếng Việt và tiếng Anh) của học viên đã được gỡ xuống vì hết thời gian hiển thị !
Các luận án khác

BẢO VỆ QUYỀN LỢI CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG CÓ VIỆC LÀM PHI CHÍNH THỨC THEO PHÁP LUẬT VIỆT NAM HIỆN NAY

Người thực hiện: Nguyễn Thị Thu Hoài
Người hướng dẫn: PGS. TS. NGUYỄN HỮU CHÍ

Chuyên ngành: Luật kinh tế
Mã số: 9.38.01.07

Chơi cổ vật: Văn hóa của giới trung lưu Hà Nội

Người thực hiện: Vương Toàn Thắng
Người hướng dẫn: PGS.TS. Đỗ Lai Thúy

Chuyên ngành: Văn hóa học
Mã số: 9.22.90.40

Văn hóa tiêu dùng của thanh niên thành phố Hồ Chí Minh hiện nay

Người thực hiện: Nguyễn Oanh Kiều
Người hướng dẫn: PGS.TS. Phạm Quỳnh Phương

Chuyên ngành: Văn hóa học
Mã số: 9.22.90.40

Thực hiện chính sách phát triển đô thị bền vững ở tỉnh Bình Dương

Người thực hiện: Nguyễn Quang Giải
Người hướng dẫn: TS. Hoàng Hồng Hiệp

Chuyên ngành: Chính sách công
Mã số: 9.34.04.02

QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ AN NINH HÀNG KHÔNG Ở VIỆT NAM HIỆN NAY

Người thực hiện: Nguyễn Tùng Bảo Thanh
Người hướng dẫn: PGS.TS. Đặng Minh Đức

Chuyên ngành: Luật Hiến pháp và Luật Hành chính
Mã số: 9.38.01.02