LUẬN ÁN

Quản lý dạy học môn Ngữ văn trường trung học cơ sở thành phố Hà Nội theo hướng phát triển năng lực người học

Ngày đăng: 21/11/2022 | Lượt xem: 283

Thông tin chung
Tên đề tài Quản lý dạy học môn Ngữ văn trường trung học cơ sở thành phố Hà Nội theo hướng phát triển năng lực người học
Người thực hiện Bùi Thị Kim Anh
Người hướng dẫn 1. PGS.TS. Nguyễn Khắc Bình
Chuyên ngành Quản lý giáo dục
Mã số 9.14.01.14
Nội dung thông tin tóm tắt

Toàn văn luận án (luận văn) và tóm tắt (bằng tiếng Việt và tiếng Anh) của học viên đã được gỡ xuống vì hết thời gian hiển thị !
Các luận án khác

Đối chiếu thành ngữ, tục ngữ có thành tố chỉ con số trong tiếng Anh và tiếng Việt

Người thực hiện: Trần Lê Duyến
Người hướng dẫn: GS.TS. Nguyễn Văn Khang

Chuyên ngành: Ngôn ngữ học
Mã số: 9.22.20.24

Đối chiếu ẩn dụ ý niệm về người đàn ông trong các tác phẩm văn học Việt Nam và Mĩ thế kỉ XX

Người thực hiện: Trần Thị Bích Lan
Người hướng dẫn: PGS.TS. Tạ Văn Thông

Chuyên ngành: Ngôn ngữ học so sánh đối chiếu
Mã số: 9.22.20.24

Chính sách pháp luật hình sự về các tội phạm môi trường ở Việt Nam hiện nay

Người thực hiện: Vũ Thị Thùy Dung
Người hướng dẫn: PGS.TS. Phạm Văn Lợi

Chuyên ngành: Luật Hình sự và Tố tụng Hình sự
Mã số: 9.38.01.04

Chính sách pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình ở Việt Nam

Người thực hiện: Nguyễn Thị Thu Trang
Người hướng dẫn: PGS.TS. Nguyễn Thị Báo

Chuyên ngành: Luật Hiến pháp và Luật Hành chính
Mã số: 9.38.01.02

Vận dụng marketing mix tại các trường đại học ngoài công lập trên địa bàn thành phố Hà Nội

Người thực hiện: Nguyễn Thị Bích Lan
Người hướng dẫn: PGS,TS Nguyễn Văn Tuấn

Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh
Mã số: 9.34.01.01