LUẬN ÁN

Đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tại tỉnh kiên giang trong bối cảnh mới

Ngày đăng: 16/11/2022 | Lượt xem: 142

Thông tin chung
Tên đề tài Đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tại tỉnh kiên giang trong bối cảnh mới
Người thực hiện Nguyễn Duy Linh Thảo
Người hướng dẫn 1. PGS.TS. Bùi Quang Tuấn
2. PGS.TS. Đỗ Phú Trần Tình
Chuyên ngành Kinh tế quốc tế
Mã số 9.31.01.06
Nội dung thông tin tóm tắt

Các luận án khác

Quyền tiếp cận thông tin trong tố tụng hành chính ở Việt Nam

Người thực hiện: Nguyễn Trung Thành
Người hướng dẫn: PGS.TS. Lê Mai Thanh

Chuyên ngành: Luật Hiến pháp và Luật Hành chính
Mã số: 9.38.01.02

Dịch vụ công tác xã hội đối với người cao tuổi tại các cơ sở trợ giúp xã hội hiện nay

Người thực hiện: Nguyễn Văn Hiếu
Người hướng dẫn: PGS.TS. Nguyễn Thị Mai Lan

Chuyên ngành: Công tác Xã hội
Mã số: 9.76.01.01

TỘI CƯỚP TÀI SẢN DƯỚI HÌNH THỨC PHẠM TỘI CÓ TỔ CHỨC THEO PHÁP LUẬT HÌNH SỰ VIỆT NAM TỪ THỰC TIỄN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Người thực hiện: Đoàn Trọng Chỉnh
Người hướng dẫn: GS.TS. Hồ Trọng Ngũ

Chuyên ngành: Luật Hình sự và Tố tụng Hình sự
Mã số: 9.38.01.04

Phát triển chuỗi giá trị sản phẩm du lịch tại tỉnh Đắk Lắk

Người thực hiện: Hà Thị Kim Duyên
Người hướng dẫn: PGS.TS. Nguyễn Trọng Xuân

Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh
Mã số: 9.34.01.01

Quản lý dạy học môn Ngữ văn trường trung học cơ sở thành phố Hà Nội theo hướng phát triển năng lực người học

Người thực hiện: Bùi Thị Kim Anh
Người hướng dẫn: PGS.TS. Nguyễn Khắc Bình

Chuyên ngành: Quản lý giáo dục
Mã số: 9.14.01.14