LUẬN ÁN

Giải quyết tranh chấp giữa người tiêu dùng với thương nhân bằng Toà án theo pháp luật Việt Nam hiện nay

Ngày đăng: 28/06/2022 | Lượt xem: 245

Thông tin chung
Tên đề tài Giải quyết tranh chấp giữa người tiêu dùng với thương nhân bằng Toà án theo pháp luật Việt Nam hiện nay
Người thực hiện Phạm Công Thiên Đỉnh
Người hướng dẫn 1. PGS.TS. Dương Anh Sơn
Chuyên ngành Luật kinh tế
Mã số 9.38.01.07
Nội dung thông tin tóm tắt

Toàn văn luận án (luận văn) và tóm tắt (bằng tiếng Việt và tiếng Anh) của học viên đã được gỡ xuống vì hết thời gian hiển thị !
Các luận án khác

Thực trạng và các yếu tố ảnh hưởng đến sự thích ứng của sinh viên trường Đại học Kiểm sát Hà Nội

Người thực hiện: Phùng Thanh Thảo
Người hướng dẫn: GS.TS. Đặng Nguyên Anh

Chuyên ngành: Xã hội học
Mã số: 9.31.03.01

Tiểu thuyết Việt Nam đương đại nhìn từ lý thuyết Liên văn bản

Người thực hiện: Đỗ Thị Cẩm Vân
Người hướng dẫn: PGS.TS. Trịnh Bá Đĩnh

Chuyên ngành: Văn học Việt Nam
Mã số: 9.22.01.21

Phát triển du lịch quốc tế đến Việt Nam trong bối cảnh Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC)

Người thực hiện: Lê Xuân Hoàn
Người hướng dẫn: PGS.TS Nguyễn Thị Kim Chi

Chuyên ngành: Kinh tế quốc tế
Mã số: 9.31.01.06

Phân phối thu nhập trong quá trình tăng trưởng kinh tế ở Phú Yên

Người thực hiện: Võ Xuân Hội
Người hướng dẫn: PGS.TS. Phí Mạnh Hồng

Chuyên ngành: Kinh tế chính trị
Mã số: 9.31.01.02

Quản lý nhà nước về phát triển cơ sở hạ tầng logistics tại Hải Phòng

Người thực hiện: Mai Lê Lợi
Người hướng dẫn: PGS.TS. Nguyễn Hồng Thái

Chuyên ngành: Quản lý kinh tế
Mã số: 9.34.04.10