LUẬN ÁN

Nghiên cứu văn bia Phật giáo thế kỷ XVII - XVIII tỉnh Bắc Ninh

Ngày đăng: 07/06/2022 | Lượt xem: 299

Thông tin chung
Tên đề tài Nghiên cứu văn bia Phật giáo thế kỷ XVII - XVIII tỉnh Bắc Ninh
Người thực hiện Nguyễn Quang Hà
Người hướng dẫn 1. GS.TS. Đinh Khắc Thuân
Chuyên ngành Hán Nôm
Mã số 9.22.01.04
Nội dung thông tin tóm tắt

 

Các luận án khác

Công tác xã hội nhóm đối với trẻ em mồ côi từ thực tiễn các cơ sở chăm sóc trẻ em tại thành phố Hà Nội

Người thực hiện: Nguyễn Thị Liên
Người hướng dẫn: PGS.TS. Nguyễn Thị Kim Hoa

Chuyên ngành: Công tác Xã hội
Mã số: 9.76.01.01

Giải quyết tranh chấp giữa người tiêu dùng với thương nhân bằng Toà án theo pháp luật Việt Nam hiện nay

Người thực hiện: Phạm Công Thiên Đỉnh
Người hướng dẫn: PGS.TS. Dương Anh Sơn

Chuyên ngành: Luật kinh tế
Mã số: 9.38.01.07

Chính sách xuất bản ở Việt Nam hiện nay

Người thực hiện: Nguyễn Việt Hà
Người hướng dẫn: PGS.TS. Đỗ Phú Hải

Chuyên ngành: Chính sách công
Mã số: 9.34.04.02

Cơ chế quản lý tài chính đối với giáo dục đại học công lập ở Việt Nam trong bối cảnh hội nhập và phát triển

Người thực hiện: Đặng Thành Dũng
Người hướng dẫn: GS.TS Nguyễn Quang Thuấn

Chuyên ngành: Quản lý kinh tế
Mã số: 9.34.04.10

Cuộc sống của người Việt lao động tự do ở thủ đô Vientiane (Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào)

Người thực hiện: Phạm Thị Mùi
Người hướng dẫn: PGS.TS. Nguyễn Duy Thiệu

Chuyên ngành: Nhân học
Mã số: 9.31.03.02