LUẬN VĂN

THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN VIÊN CHỨC NGÀNH Y TẾ TẠI TRUNG TÂM Y TẾ QUẬN SƠN TRÀ, THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Ngày đăng: 18/05/2022 | Lượt xem: 69

Thông tin chung
Tên đề tài THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN VIÊN CHỨC NGÀNH Y TẾ TẠI TRUNG TÂM Y TẾ QUẬN SƠN TRÀ, THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
Người thực hiện Nguyễn Thị Hà
Người hướng dẫn 1. PGS.TS. Lê Văn Đính
Chuyên ngành Chính sách công
Mã số 8.34.04.02
Nội dung thông tin tóm tắt

Toàn văn luận án (luận văn) và tóm tắt (bằng tiếng Việt và tiếng Anh) của học viên đã được gỡ xuống vì hết thời gian hiển thị !
Các luận văn khác

QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC GIÁ TRỊ SỐNG CHO HỌC SINH TRUNG HỌC CƠ SỞ HUYỆN ĐẮK GLONG TỈNH ĐẮK NÔNG

Người thực hiện: Đào Quang Thanh
Người hướng dẫn: PGS. TS. NGUYỄN THỊ HOA

Chuyên ngành: Quản lý giáo dục
Mã số: 8.14.01.14

QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC THEO HƯỚNG TIẾP CẬN NĂNG LỰC HỌC SINH Ở CÁC TRƯỜNG TIỂU HỌC HUYỆN ĐẮK GLONG, TỈNH ĐẮK NÔNG

Người thực hiện: Nguyễn Thị Vân
Người hướng dẫn: PGS.TS. NGUYỄN XUÂN THANH

Chuyên ngành: Quản lý giáo dục
Mã số: 8.14.01.14

QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG BỒI DƯỠNG GIÁO VIÊN CÁC TRƯỜNG TIỂU HỌC HUYỆN ĐẮK GLONG TỈNH ĐẮK NÔNG ĐÁP ỨNG YÊU CẦU CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG 2018

Người thực hiện: Đinh Thị Hằng
Người hướng dẫn: PGS. TS. NGUYỄN XUÂN THANH

Chuyên ngành: Quản lý giáo dục
Mã số: 8.14.01.14

QUẢN LÍ HOẠT ĐỘNG TƯ VẤN TÂM LÍ CHO HỌC SINH PHỔ THÔNG CÁC TRƯỜNG DÂN TỘC NỘI TRÚ TỈNH ĐĂK NÔNG

Người thực hiện: Lê Thị Anh
Người hướng dẫn: TS. Nguyễn Quốc Trị

Chuyên ngành: Quản lý giáo dục
Mã số: 8.14.01.14

QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM HƯỚNG NGHIỆP CHO HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG HUYỆN ĐẮK GLONG, TỈNH ĐẮK NÔNG

Người thực hiện: Lê Văn Lượng
Người hướng dẫn: TS. Nguyễn Quốc Trị

Chuyên ngành: Quản lý giáo dục
Mã số: 8.14.01.14