LUẬN ÁN

Mô hình quản lý doanh nghiệp nhà nước sau cổ phần hóa: Nghiên cứu trường hợp Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam

Ngày đăng: 20/04/2022 | Lượt xem: 158

Thông tin chung
Tên đề tài Mô hình quản lý doanh nghiệp nhà nước sau cổ phần hóa: Nghiên cứu trường hợp Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam
Người thực hiện Ngô Đức Hưng
Người hướng dẫn 1. PGS.TS. Vũ Hùng Cường
2. TS. Trần Kim Hào
Chuyên ngành Quản lý kinh tế
Mã số 9.34.04.10
Nội dung thông tin tóm tắt

Các luận án khác

Trách nhiệm bồi thường thiệt hại trong hoạt động công chứng theo pháp luật Việt Nam

Người thực hiện: Hoàng Văn Hữu
Người hướng dẫn: PGS.TS. Nguyễn Trung Tín

Chuyên ngành: Luật kinh tế
Mã số: 9.38.01.07

Giáo dục chủ nghĩa yêu nước cho học viên các trường Công an nhân dân ở Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay

Người thực hiện: Nguyễn Văn Đường
Người hướng dẫn: PGS.TS Vũ Đức Khiển

Chuyên ngành: CNDVBC&CNDVLS
Mã số: 9.22.90.02

Phát triển khu kinh tế một số nước châu Á và kinh nghiệm cho khu kinh tế Nam Thành phố Hồ Chí Minh

Người thực hiện: Nguyễn Việt Dũng
Người hướng dẫn: PGS.TS. Lưu Ngọc Trịnh

Chuyên ngành: Kinh tế quốc tế
Mã số: 9.31.01.06

Phát triển năng lượng tái tạo vì sự phát triển kinh tế bền vững ở một số quốc gia Châu Á và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam

Người thực hiện: Hoàng Thị Xuân
Người hướng dẫn: PGS.TS. Hoàng Thị Thanh Nhàn

Chuyên ngành: Kinh tế quốc tế
Mã số: 9.31.01.06

Các yếu tố ảnh hưởng đến động lực nghiên cứu khoa học của giảng viên các trường đại học khối kinh tế ở Việt Nam

Người thực hiện: Cảnh Chí Hoàng
Người hướng dẫn: TS. Lê Kim Sa

Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh
Mã số: 9.34.01.01