LUẬN VĂN

TỘI GIAO CẤU HOẶC THỰC HIỆN HÀNH VI QUAN HỆ TÌNH DỤC KHÁC VỚI NGƯỜI TỪ ĐỦ 13 TUỔI ĐẾN DƯỚI 16 TUỔI TỪ THỰC TIỄN QUẬN 9, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Ngày đăng: 17/01/2022 | Lượt xem: 338

Thông tin chung
Tên đề tài TỘI GIAO CẤU HOẶC THỰC HIỆN HÀNH VI QUAN HỆ TÌNH DỤC KHÁC VỚI NGƯỜI TỪ ĐỦ 13 TUỔI ĐẾN DƯỚI 16 TUỔI TỪ THỰC TIỄN QUẬN 9, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Người thực hiện Trần Thị Quyên
Người hướng dẫn 1. TS, Nguyễn Trung Thành
Chuyên ngành Luật Hình sự và Tố tụng Hình sự
Mã số 8.38.01.04
Nội dung thông tin tóm tắt

Toàn văn luận án (luận văn) và tóm tắt (bằng tiếng Việt và tiếng Anh) của học viên đã được gỡ xuống vì hết thời gian hiển thị !
Các luận văn khác

ĐẢM BẢO TÀI CHÍNH TRONG THỰC HIỆN “CHIẾN LƯỢC QUỐC GIA CHẤM DỨT DỊCH BỆNH AIDS VÀO NĂM 2030” TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TÂY NINH

Người thực hiện: Ngô Thị Hoài Mỹ
Người hướng dẫn: TS. NGUYỄN VĂN BẢNG

Chuyên ngành: Quản lý kinh tế
Mã số: 8.34.04.10

QUẢN LÝ CHI ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN TỪ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TẠI HUYỆN DƯƠNG MINH CHÂU TỈNH TÂY NINH

Người thực hiện: Nguyễn Công Minh
Người hướng dẫn: TS. HOÀNG XUÂN LONG

Chuyên ngành: Quản lý kinh tế
Mã số: 8.34.04.10

QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI TRONG CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TỈNH TÂY NINH

Người thực hiện: Đặng Thụy Khánh Ly
Người hướng dẫn:

Chuyên ngành: Quản lý kinh tế
Mã số: 8.34.04.10

PHÁT TRIỂN CHĂN NUÔI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TÂY NINH

Người thực hiện: Võ Kim Loan
Người hướng dẫn:

Chuyên ngành: Quản lý kinh tế
Mã số: 8.34.04.10

KIỂM SOÁT CHI ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN QUA KHO BẠC NHÀ NƯỚC HUYỆN BẾN CẦU TỈNH TÂY NINH

Người thực hiện: Nguyễn Thùy Linh
Người hướng dẫn: TS.NGUYỄN MINH ĐẠT

Chuyên ngành: Quản lý kinh tế
Mã số: 8.34.04.10