LUẬN ÁN

ẨM THỰC NGƯỜI VIỆT GẮN VỚI DU LỊCH Ở TỈNH BẾN TRE HIỆN NAY

Ngày đăng: 14/01/2022 | Lượt xem: 92

Thông tin chung
Tên đề tài ẨM THỰC NGƯỜI VIỆT GẮN VỚI DU LỊCH Ở TỈNH BẾN TRE HIỆN NAY
Người thực hiện Phan Thị Ngàn
Người hướng dẫn 1. TS. Nguyễn Thị Thanh Bình
2. TS. Hoàng Hữu Bình
Chuyên ngành Nhân học
Mã số 9.31.03.02
Nội dung thông tin tóm tắt

Danh sách tài liệu

Các luận án khác

Triết học chính trị - xã hội của John Stuart Mill và ý nghĩa hiện thời của nó

Người thực hiện: Nguyễn Ánh Hồng Minh
Người hướng dẫn: GS.TS. Nguyễn Vũ Hảo

Chuyên ngành: Triết học
Mã số: 9.22.90.01

Trách nhiệm chứng minh trong giải quyết khiếu nại hành chính từ thực tiễn tỉnh Hà Nam.

Người thực hiện: Trương Văn Trường
Người hướng dẫn: GS.TS. Thái Vĩnh Thắng

Chuyên ngành: Luật Hiến pháp và Luật Hành chính
Mã số: 9.38.01.02

Thực hiện chính sách bảo hiểm y tế đối với đồng bào dân tộc thiểu số (nghiên cứu thực tế tại tỉnh Lào Cai)

Người thực hiện: Nguyễn Văn Huân
Người hướng dẫn: TS Nguyễn Đức Truyến

Chuyên ngành: Chính sách công
Mã số: 9.34.04.02

Thực hiện chính sách đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã ở thành phố Hà Nội

Người thực hiện: Nguyễn Mạnh Quân
Người hướng dẫn: PGS.TS Nguyễn Khắc Bình

Chuyên ngành: Chính sách công
Mã số: 9.34.04.02

Ẩn dụ cấu trúc trong các diễn ngôn chính trị tiếng Việt và tiếng Anh (trong mục Bình luận quốc tế của Báo Nhân dân điện tử và mục Opinion của The New York Times)

Người thực hiện: Hồ Thị Thoa
Người hướng dẫn: GS.TS. Nguyễn Văn Hiệp

Chuyên ngành: Ngôn ngữ học so sánh đối chiếu
Mã số: 9.22.20.24