LUẬN ÁN

Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bán đấu giá tài sản theo pháp luật Việt Nam

Ngày đăng: 29/11/2021 | Lượt xem: 134

Thông tin chung
Tên đề tài Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bán đấu giá tài sản theo pháp luật Việt Nam
Người thực hiện Đoàn Văn Hường
Người hướng dẫn 1. PGS. TS. Lương Thanh Cường
Chuyên ngành Luật Hiến pháp và Luật Hành chính
Mã số 9.38.01.02
Nội dung thông tin tóm tắt

Toàn văn luận án (luận văn) và tóm tắt (bằng tiếng Việt và tiếng Anh) của học viên đã được gỡ xuống vì hết thời gian hiển thị !
Các luận án khác

Triết học chính trị - xã hội của John Stuart Mill và ý nghĩa hiện thời của nó

Người thực hiện: Nguyễn Ánh Hồng Minh
Người hướng dẫn: GS.TS. Nguyễn Vũ Hảo

Chuyên ngành: Triết học
Mã số: 9.22.90.01

Trách nhiệm chứng minh trong giải quyết khiếu nại hành chính từ thực tiễn tỉnh Hà Nam.

Người thực hiện: Trương Văn Trường
Người hướng dẫn: GS.TS. Thái Vĩnh Thắng

Chuyên ngành: Luật Hiến pháp và Luật Hành chính
Mã số: 9.38.01.02

Thực hiện chính sách bảo hiểm y tế đối với đồng bào dân tộc thiểu số (nghiên cứu thực tế tại tỉnh Lào Cai)

Người thực hiện: Nguyễn Văn Huân
Người hướng dẫn: TS Nguyễn Đức Truyến

Chuyên ngành: Chính sách công
Mã số: 9.34.04.02

ẨM THỰC NGƯỜI VIỆT GẮN VỚI DU LỊCH Ở TỈNH BẾN TRE HIỆN NAY

Người thực hiện: Phan Thị Ngàn
Người hướng dẫn: TS. Nguyễn Thị Thanh Bình

Chuyên ngành: Nhân học
Mã số: 9.31.03.02

Thực hiện chính sách đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã ở thành phố Hà Nội

Người thực hiện: Nguyễn Mạnh Quân
Người hướng dẫn: PGS.TS Nguyễn Khắc Bình

Chuyên ngành: Chính sách công
Mã số: 9.34.04.02