LUẬN ÁN

Bảo vệ quyền lợi nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán tập trung theo pháp luật Việt Nam hiện nay

Ngày đăng: 25/11/2021 | Lượt xem: 311

Thông tin chung
Tên đề tài Bảo vệ quyền lợi nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán tập trung theo pháp luật Việt Nam hiện nay
Người thực hiện Nguyễn Phương Thảo
Người hướng dẫn 1. PGS.TS Lê Thị Thu Thủy
Chuyên ngành Luật kinh tế
Mã số 9.38.01.07
Nội dung thông tin tóm tắt

Các luận án khác

Quản lý nhà nước về đào tạo sau đại học ở Việt Nam hiện nay

Người thực hiện: Lê Anh Tuấn
Người hướng dẫn: PGS.TS Lê Văn Long

Chuyên ngành: Luật Hiến pháp và Luật Hành chính
Mã số: 9.38.01.02

Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bán đấu giá tài sản theo pháp luật Việt Nam

Người thực hiện: Đoàn Văn Hường
Người hướng dẫn: PGS. TS. Lương Thanh Cường

Chuyên ngành: Luật Hiến pháp và Luật Hành chính
Mã số: 9.38.01.02

Quá trình thực hiện xóa đói giảm nghèo ở tỉnh Sơn La (1998-2015)

Người thực hiện: Nguyễn Thị Thanh Tú
Người hướng dẫn: PGS.TS. Đinh Quang Hải

Chuyên ngành: Lịch sử Việt Nam
Mã số: 9.22.90.13

Vấn đề xây dựng Đảng Cộng sản Trung Quốc từ sau Đại hội XVIII và gợi mở đối với Việt Nam

Người thực hiện: Trần Ánh Tuyết
Người hướng dẫn: GS.TS. Phạm Văn Đức

Chuyên ngành: Chính Trị Học
Mã số: 9.31.02.01

Cơ chế điều hành tỷ giá hối đoái ở Việt Nam trong điều kiện hội nhập quốc tế

Người thực hiện: Trần Thị Hồng Phương
Người hướng dẫn: TS. Tô Thị Ánh Dương

Chuyên ngành: Quản lý kinh tế
Mã số: 9.34.04.10