LUẬN ÁN

Tính tẩu trong đời sống văn hóa người Tày Tuyên Quang

Ngày đăng: 21/10/2021 | Lượt xem: 139

Thông tin chung
Tên đề tài Tính tẩu trong đời sống văn hóa người Tày Tuyên Quang
Người thực hiện Nguyễn Thị Thanh Thảo
Người hướng dẫn 1. PGS.TS. Nguyễn Thị Yên
Chuyên ngành Văn hóa học
Mã số 9.22.90.40
Nội dung thông tin tóm tắt

Toàn văn luận án (luận văn) và tóm tắt (bằng tiếng Việt và tiếng Anh) của học viên đã được gỡ xuống vì hết thời gian hiển thị !
Các luận án khác

Quản lý nhà nước về đào tạo sau đại học ở Việt Nam hiện nay

Người thực hiện: Lê Anh Tuấn
Người hướng dẫn: PGS.TS Lê Văn Long

Chuyên ngành: Luật Hiến pháp và Luật Hành chính
Mã số: 9.38.01.02

Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bán đấu giá tài sản theo pháp luật Việt Nam

Người thực hiện: Đoàn Văn Hường
Người hướng dẫn: PGS. TS. Lương Thanh Cường

Chuyên ngành: Luật Hiến pháp và Luật Hành chính
Mã số: 9.38.01.02

Bảo vệ quyền lợi nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán tập trung theo pháp luật Việt Nam hiện nay

Người thực hiện: Nguyễn Phương Thảo
Người hướng dẫn: PGS.TS Lê Thị Thu Thủy

Chuyên ngành: Luật kinh tế
Mã số: 9.38.01.07

Quá trình thực hiện xóa đói giảm nghèo ở tỉnh Sơn La (1998-2015)

Người thực hiện: Nguyễn Thị Thanh Tú
Người hướng dẫn: PGS.TS. Đinh Quang Hải

Chuyên ngành: Lịch sử Việt Nam
Mã số: 9.22.90.13

Vấn đề xây dựng Đảng Cộng sản Trung Quốc từ sau Đại hội XVIII và gợi mở đối với Việt Nam

Người thực hiện: Trần Ánh Tuyết
Người hướng dẫn: GS.TS. Phạm Văn Đức

Chuyên ngành: Chính Trị Học
Mã số: 9.31.02.01