LUẬN ÁN

Kinh nghiệm phát triển nguồn nhân lực của Hàn Quốc trong lĩnh vực quản lý tài nguyên, môi trường biển, bài học cho Việt Nam

Ngày đăng: 21/10/2021 | Lượt xem: 115

Thông tin chung
Tên đề tài Kinh nghiệm phát triển nguồn nhân lực của Hàn Quốc trong lĩnh vực quản lý tài nguyên, môi trường biển, bài học cho Việt Nam
Người thực hiện Dương Duy Đạt
Người hướng dẫn 1. PGS.TS. Phạm Quý Long
2. TS. Trần Anh Tuấn
Chuyên ngành Kinh tế quốc tế
Mã số 9.31.01.06
Nội dung thông tin tóm tắt

Toàn văn luận án (luận văn) và tóm tắt (bằng tiếng Việt và tiếng Anh) của học viên đã được gỡ xuống vì hết thời gian hiển thị !
Các luận án khác

Quản lý nhà nước về đào tạo sau đại học ở Việt Nam hiện nay

Người thực hiện: Lê Anh Tuấn
Người hướng dẫn: PGS.TS Lê Văn Long

Chuyên ngành: Luật Hiến pháp và Luật Hành chính
Mã số: 9.38.01.02

Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bán đấu giá tài sản theo pháp luật Việt Nam

Người thực hiện: Đoàn Văn Hường
Người hướng dẫn: PGS. TS. Lương Thanh Cường

Chuyên ngành: Luật Hiến pháp và Luật Hành chính
Mã số: 9.38.01.02

Bảo vệ quyền lợi nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán tập trung theo pháp luật Việt Nam hiện nay

Người thực hiện: Nguyễn Phương Thảo
Người hướng dẫn: PGS.TS Lê Thị Thu Thủy

Chuyên ngành: Luật kinh tế
Mã số: 9.38.01.07

Quá trình thực hiện xóa đói giảm nghèo ở tỉnh Sơn La (1998-2015)

Người thực hiện: Nguyễn Thị Thanh Tú
Người hướng dẫn: PGS.TS. Đinh Quang Hải

Chuyên ngành: Lịch sử Việt Nam
Mã số: 9.22.90.13

Vấn đề xây dựng Đảng Cộng sản Trung Quốc từ sau Đại hội XVIII và gợi mở đối với Việt Nam

Người thực hiện: Trần Ánh Tuyết
Người hướng dẫn: GS.TS. Phạm Văn Đức

Chuyên ngành: Chính Trị Học
Mã số: 9.31.02.01