LUẬN ÁN

Chuyển biến kinh tế, xã hội tỉnh Đắk Nông từ năm 2004 đến năm 2015

Ngày đăng: 07/10/2021 | Lượt xem: 100

Thông tin chung
Tên đề tài Chuyển biến kinh tế, xã hội tỉnh Đắk Nông từ năm 2004 đến năm 2015
Người thực hiện Nguyễn Tất Thịnh
Người hướng dẫn 1. PGS.TS. Đinh Quang Hải
2. TS. Nguyễn Duy Thụy
Chuyên ngành Lịch sử Việt Nam
Mã số 9.22.90.13
Nội dung thông tin tóm tắt

Các luận án khác

Ma thuật trong đời sống văn hóa của người Thái tỉnh Sơn La

Người thực hiện: Đỗ Thị Thu Hà
Người hướng dẫn: TS. Hoàng Cầm

Chuyên ngành: Văn hóa học
Mã số: 9.22.90.40

Hỗ trợ sinh kế đối với người lao động Khmer từ thực tiễn tỉnh Bình Dương

Người thực hiện: Lê Anh Vũ
Người hướng dẫn: PGS.TS Trần Thị Kim Xuyến

Chuyên ngành: Công tác Xã hội
Mã số: 9.76.01.01

Đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật doanh nghiệp Việt Nam hiện nay

Người thực hiện: Nguyễn Thị Thanh
Người hướng dẫn: TS. Hồ Ngọc Hiển

Chuyên ngành: Luật kinh tế
Mã số: 9.38.01.07

Tính tẩu trong đời sống văn hóa người Tày Tuyên Quang

Người thực hiện: Nguyễn Thị Thanh Thảo
Người hướng dẫn: PGS.TS. Nguyễn Thị Yên

Chuyên ngành: Văn hóa học
Mã số: 9.22.90.40

Kinh nghiệm phát triển nguồn nhân lực của Hàn Quốc trong lĩnh vực quản lý tài nguyên, môi trường biển, bài học cho Việt Nam

Người thực hiện: Dương Duy Đạt
Người hướng dẫn: PGS.TS. Phạm Quý Long

Chuyên ngành: Kinh tế quốc tế
Mã số: 9.31.01.06