LUẬN ÁN

Pháp luật chống bán phá giá hiện hành của Hoa Kỳ

Ngày đăng: 20/08/2021 | Lượt xem: 561

Thông tin chung
Tên đề tài Pháp luật chống bán phá giá hiện hành của Hoa Kỳ
Người thực hiện Lê Lan Anh
Người hướng dẫn 1. PGS.TS. Lê Mai Thanh
2. TS. Hồ Ngọc Hiển
Chuyên ngành Luật kinh tế
Mã số 9.38.01.07
Nội dung thông tin tóm tắt

Toàn văn luận án (luận văn) và tóm tắt (bằng tiếng Việt và tiếng Anh) của học viên đã được gỡ xuống vì hết thời gian hiển thị !
Các luận án khác

Bảo hộ công dân đi làm việc ở nước ngoài theo các Điều ước quốc tế về hợp tác lao động

Người thực hiện: Nguyễn Thị Hương Lan
Người hướng dẫn: PGS.TS. Đinh Ngọc Vượng

Chuyên ngành: Luật Hiến pháp và Luật Hành chính
Mã số: 9.38.01.02

TỘI BUÔN LẬU TRÊN ĐỊA BÀN MIỀN ĐÔNG NAM BỘ VIỆT NAM HIỆN NAY: TÌNH HÌNH, NGUYÊN NHÂN VÀ PHÒNG NGỪA

Người thực hiện: Nguyễn Đăng Phú
Người hướng dẫn: PGS.TS. Nguyễn Thị Phương Hoa

Chuyên ngành: Tội phạm học và Phòng ngừa tội phạm
Mã số: 9.38.01.05

Bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp ở Việt Nam hiện nay

Người thực hiện: Trần Thị Hoa Lê
Người hướng dẫn: GS.TS. Dương Xuân Ngọc

Chuyên ngành: Chính Trị Học
Mã số: 9.31.02.01

Quản lý nhà nước đối với xử lý vi phạm hành chính từ thực tiễn ngành Công an nhân dân

Người thực hiện: Nguyễn Thu Hiền
Người hướng dẫn: PGS.TS. Bùi Thị Đào

Chuyên ngành: Luật Hiến pháp và Luật Hành chính
Mã số: 9.38.01.02

Hiệu quả đầu tư công ở một số nước Đông Á và bài học cho Việt Nam

Người thực hiện: Thái Quang Thế
Người hướng dẫn: PGS.TS. Nguyễn Thường Lạng

Chuyên ngành: Kinh tế quốc tế
Mã số: 9.31.01.06